Olfen gel a Olfen léčivé náplasti odstraňují příznaky zánětů. Pomáhají od bolest, otoku a snižují horečku. Dále čtěte: Olfen gel příbalový leták.

Zobrazení 1–12 z 25 výsledků

OLFEN gel

SLOŽENÍ KVANTITATIVNÍ I KVALITATIVNÍ

Účinná látka: Diclofenacum natricum 10 mg v 1 g gelu

LÉKOVÁ FORMA

Gel určený k zevní aplikaci. Popis přípravku:    Opalizující až slabě zakalený gel, průhledný, bezbarvý až světle nažloutlý gel se zápachem po isopropanolu.

KLINICKÉ ÚDAJE

Indikace

Místní léčba revmatických projevů jako jsou: artróza, tendinitis, tendosynovitis, peritendinitis, bursitis, epicondylitis, periarthritis humeroscapularis, lumbágo, traumaticky navozené záněty šlach, ligament, svalů a kloubů (např. kontuze, podvrtnutí, vymknutí), pooperační otoky a záněty. V těchto indikacích se přípravek používá u dospělých a dětí od 14 let. U dětí do 14 let se přípravek používá pouze při léčbě juvenilní revmatické artritidy.

Dávkování a způsob podání

V závislosti na velikosti léčené oblasti je doporučeno lehkým vetřením aplikovat na kůži 2 - 3 g Olfen gelu 3 - 4krát denně. Olfen gel může být podáván v kombinaci s ostatními formami Olfenu. Olfen gel je určen pouze k lokální aplikaci na neporušenou pokožku.

Kontraindikace

Olfen nesmí být užíván u pacientů se známou přecitlivělostí na diklofenak, na kyselinu acetylsalicylovou či jiná nesteroidní antirevmatika (projevující se např. astmatickými záchvaty, kožními reakcemi, akutní rhinitidou) nebo s přecitlivělostí na některou z látek obsažených v přípravku. Přípravek je kontraindikován během těhotenství a při kojení.

Zvláštní upozornění

Olfen gel nemá přijít do kontaktu s otevřenými poraněními, sliznicí a oblastí očí. Oblast, na kterou je gel aplikován, nemá být kryta neprodyšným oděvem či obvazem.

Interakce

Nejsou známy.

Těhotenství a laktace

Nejsou k dispozici adekvátní data (kontrolované studie) o užívání diklofenaku u těhotných žen, proto by diklofenak měl být užíván v časné fázi těhotenství pouze tehdy, jestliže případný léčebný přínos převýší možná rizika pro plod. Diklofenak je kontraindikován v pozdní části gravidity, jelikož inhibice syntézy prostaglandinů může vyvolat poruchy fetálního kardiovaskulárního systému. Protože diklofenak prochází do mléka kojících matek, je kontraindikován během období kojení.

Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů

Není známo ovlivnění pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů.

Nežádoucí účinky

Olfen gel je obecně dobře snášen. Mohou se vyskytnout některé z následujících nežádoucích účinků: svědění, zčervenání pokožky, kožní vyrážka či bolestivost léčené oblasti. V případě dlouhodobé aplikace na větší plochu nelze vyloučit ani systémové nežádoucí účinky, jejichž přehled je uveden dále: Přehled systémových nežádoucích účinků diklofenaku : Kriteria hodnocení frekvence výskytu nežádoucích účinků: časté > 10%, občasné > 1-10%, vzácné > 0,001-1%, ojedinělé případy < 0,001% Gastrointestinální trakt Občasné: bolest v epigastriu, nevolnost, zvracení, průjem, křeče v břiše, dyspepsie, flatulence, nechutenství. Vzácné: gastrointestinální krvácení, hemateméza, meléna, peptický vřed s nebo bez krvácení nebo perforace, krvavý průjem. V ojedinělých případech: onemocnění tlustého střeva jako nespecifická hemoragická kolitis, exacerbace ulcerózní kolitidy anebo Crohnovy proktokolitidy; aftózní stomatitida, glossitida, poškození jícnu, zácpa, stavy podobné brániční kýle. Centrální nervový systém Občasné: bolesti hlavy, závratě. Vzácné: ospalost i nespavost. V ojedinělých případech: poruchy smyslového vnímání včetně parestézií, poruchy paměti, dezorientace, porucha vidění (rozmazané vidění, diplopie), zhoršení sluchu, tinnitu, nespavosti, dráždivosti, křečí, depresí, úzkosti, těžkých snů, třesu a psychotických reakcí, aseptická mengitida. Smyslové orgány V ojedinělých případech: poruchy zraku (rozmazané vidění, diplopie), porucha sluchu, tinnitus, poruchy chuti. Kůže Občasné: exantémy nebo kožní vyrážky. Vzácné: urtikarie. V ojedinělých případech: bulózní erupce, ekzém, erytema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom (akutní toxická epidermolýza), erytrodermie (exfoliativní dermatitis), ztráta vlasů, fotosensitivita, purpura včetně alergické. Ledviny Vzácné: edémy. V ojedinělých případech: akutní selhání ledvin, hematurie, proteinurie, intersticiální nefritida, nefrotický syndrom, papilární nekróza. Játra Občasné: zvýšení laboratorních hodnot sérové aminotransferázy (SGOT, SGPT). Vzácné: hepatitida s nebo bez žloutenky. V ojedinělých případech: akutní hepatitis. Krev V ojedinělých případech: trombocytopenie, leukopenie, aplastická nebo hemolytická anemie, agranulocytóza. Přecitlivělost Vzácné: hypersenzitivní reakce jako je astma, anafylaktické a anafylaktoidní systémové reakce včetně hypotenze. V izolovaných případech: vaskulitida, pneumonie. Kardiovaskulární systém V izolovaných případech: palpitace, bolest na hrudi, hypertenze, městnavé srdeční selhání. Ostatní Občasně se může v místě intramuskulární aplikace objevit lokální reakce (bolestivost v místě vpichu a zduření).

Předávkování

Není známo

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakodynamické vlastnosti

Diklofenak patří do skupiny nesteroidních antirevmatik a vykazuje antirevmatické, protizánětlivé a analgetické vlastnosti. Mechanismus účinku spočívá v inhibici biosyntézy prostaglandinů, které hrají významnou roli při vzniku zánětu, bolesti a horečky.

Farmakokinetické vlastnosti

Diklofenak je po lokální aplikaci absorbován pokožkou a jeho přítomnost může být prokázána v plazmě. Do krevního oběhu se absorbuje přibližně 3,3% z místně podané dávky účinné látky. Metabolity diklofenaku objevující se po místním podání jsou obdobné metabolitům vznikajícím po orální aplikaci.

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

V doporučeném dávkování se přípravek projevuje jako bezpečný. O akutní toxicitě diklofenaku jsou k dispozici omezené údaje. Reprodukční studie u laboratorních potkanů neprokázaly, při dávkování do 4 mg/kg diklofenaku denně, poškození fertility.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

Kvalitativní seznam pomocných látek

Acidum lacticum, Diisopropylis adipas, Alcohol isopropylicus, Natrii disulfis, Hyetellosum, Hyprolosum, Aqua purificata

Inkompatibility

Nejsou známy.

Doba použitelnosti

3 roky.

Skladování, uchovávání

V suchu, při teplotě do 25°C.

Druh obalu

Hliníková tuba uvnitř lakovaná, příbalová informace, papírová skládačka.
Velikost balení: 20 g, 50 g

Návod k použití

Gel k zevnímu použití. Olfen gel je možno vydávat i bez lékařského předpisu.

Recenze

Hodnocení: 97 %

top