Domů Oborové speciály Gastroenterologie

Gastroenterologie

Celiakie

Celiakie je autoimunitní onemocnění, které vzniká u geneticky disponovaných jedinců při průniku rezistentních oktaaž dekapeptidů lepku střevní sliznicí (lepek je obsažen v pšenici, žitě,...

Fekální inkontinence

Prevalence fekální inkontinence se pohybuje okolo 2,2 %, přičemž u starší generace činí 11–12 % a u pacientů hospitalizovaných v léčebnách dlouhodobě nemocných až...

SNS – nová metoda léčby anální inkontinence

Anální inkontinence je ztráta schopnosti jedince vnímat a zadržovat střevní obsah v konečníku a evakuovat jej na vhodném místě a ve vhodnou dobu. Vzniká...

Biologická léčba u nemocných s ulcerózní kolitidou

Od zavedení terapie infliximabem u nemocných s ulcerózní kolitidou uplynulo více než 5 let. V současné době se tato léčba využívá u chronicky aktivní...

Enterální výživa cestou výživných stomií

Enterální výživa je nedílnou součástí terapie nemocných a podávání stravy nemocným je jednou ze základních kompetencí zdravotní sestry. Jak již sám název napovídá, jedná...

Nejčastější diagnostické metody

Při své praxi v nemocnici jsem si všiml, že většina lidí neví, jaká vyšetření, tzn. diagnostické metody, podstupují, a proto jsem se jim snažil...

Enterální výživa jako součást onkologické léčby

Až 3 pacientů s onkologickým onemocněním v určité fázi trpí podvýživou. Příčinou může být samotný nádor, ale také vedlejší účinky léčby – chirurgický zákrok,...

Výživa u pacientů s idiopatickými střevními záněty

Malnutrice je častou komplikací floridní Crohnovy choroby nebo ulcerózní kolitidy, na kterou je třeba myslet, včas a správně ji diagnostikovat a léčit. Pacienti s...

Novinky v pomůckách pro péči o stomie

Úvodem musím ze svých letitých zkušeností konstatovat, že převážná část stomiků je velmi konzervativní a neradi experimentují s novými výrobky. Nelze se divit, pokud...

Řešení poruchy polykání u nemocných s CMP

Vyvážená strava obsahující dostatečné množství živin, vitaminů, minerálních látek a stopových prvků je jednou ze základních podmínek existence lidského organismu. Pro nemocného člověka, případně...

Cronkhite-Canada syndrom – krátký přehled a kazuistika

Cronkhite-Canada syndrom (CCS) je systémové onemocnění s charakteristickým postižením trávicího traktu. První dva případy byly popsány v roce 1955 americkým internistou Leonardem Wolseyem Cronkhitem...

Edukace nemocného s kolostomií

Péče o stomika začíná již před operačním výkonem a poté pokračuje pooperační edukací stomasestrou. Sestra specialistka navštěvuje stomika každodenně (kontinuální edukace) a postupně ho...

Kontinuální péče o pacienta se stomií

Péče o pacienty se stomií začíná ještě před zákrokem v chirurgické ambulanci. V tuto chvíli je úkolem lékaře pacientovi podrobně popsat jeho zdravotní stav...

Nácvik péče o stomii u pacienta s tělesným handicapem

Slovo „stoma“ pochází z řečtiny a znamená ústa, v přesném významu pak otvor, vyústění nebo vývod. SOUHRN: Pokud bude pacient se stomií vědět, proč mu...

Život se stomií

Život se stomií se může stát pro člověka noční můrou, ať se již jedná o člověka mladého, nebo člověka pokročilého věku. Vytvoření stomie jako...

Trávicí trakt

Prostřednictvím trávicího traktu získává organismus látky, které potřebuje k životu. Potrava prochází procesem trávení a následně vstřebávání, s konečným výsledkem zapojení jednotlivých složek výživy...

Hemoroidální nemoc

Hemoroidy jsou uzlovité cévní rozšířeniny v hemoroidálních pleteních pod řitní kůží a pod sliznicí hrdla ampuly konečníku. Hemoroidální nemoc (HN) je nejčastějším civilizačním onemocněním...

Akutní průjmová onemocnění

Všechno má dvě tváře, a to se týká také léta. Na jedné straně ho provází radost ze sluníčka, ale objevuje se i nárůst průjmových...

Průjmy mohou signalizovat různé nemoci

Jedná se o časté a náhlé vyprazdňování řídké stolice ve zvýšeném objemu trvající maximálně deset dní, říká jedna z definic průjmových onemocnění. Za normálních...

Editorial

Vážení čtenáři, dovolte mi v úvodu krátkou úvahu nad přínosem hematologie pro moderní medicínu, nad současným postavením hematologie a nad pokroky, kterých v posledních...