Komunikace

Vstupte do naší komunity

Vážení čtenáři, ráda bych vás informovala o naší další aktivitě, která souvisí s projektem E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (č. CZ.1.07/3.2.04/01.0006), jehož...

Smysl supervize na pracovišti – nástroj zlepšování kvality ošetřovatelské péče

Motto: „Mějme oči otevřené a hledejme, kde nějaký člověk nebo činnost věnovaná lidem vyžaduje trochu času, trochu přátelství, účasti, společnosti a trochu lidské práce....

Význam osobnostních předpokladů při výběru sester mentorek

Naše zkušenosti ukazují, že v tomto směru stále jsou určité rezervy, a proto je potřeba profesionalizovat i tuto pracovní pozici. Je nutno klást důraz...

Rozumíme si? Aneb poučné i zajímavé glosy k medicínské terminologii

Medicína se neustále vyvíjí a mění, obměňuje se i její výrazivo. Pro současnost je charakteristické, že se na rozmanitých medicínských aktivitách podílí vzrůstající počet...

Jak přežít v ženském kolektivu?

Ráda bych se s vámi podělila o několik rad, které jsem vyčetla a které jsou příhodné pro nás ženy trávící mnoho času v úzkém...

Zapomeňme na mobbing, buďme hodní!

Anna Sýkorová, Neurologické oddělení, Městská nemocnice, Ostrava. Ve svém sdělení se budu zabývat mobbingem v nejrozšířenějším pojetí, tj. psychickým týráním v zaměstnání. Tím je třeba...