Domů Oborové speciály Monitor Postgraduální medicíny

Monitor Postgraduální medicíny

Centrum pro bezpečnou aplikaci drog a mortalita závislých

Ve Vancouvru otevřeli v roce 2003 první centrum pro bezpečnou aplikaci ilegálních drog. Autoři kanadské studie sledovali, zda se po jeho otevření snížila mortalita...

Režim „closed loop“ v léčbě diabetu 1. typu

Tým Romana Hovorky z britské Cambridge prokázal, že podávání inzulínu v režimu „closed loop“ (v překladu uzavřená smyčka) dokáže zlepšit noční kontrolu glykémií u...

Autologní uretrální náhrady vyrobené tkáňovým inženýrstvím

Tým vědců z Mexika a amerického Národního institutu zdraví vyvinuli účinný postup, jak nahradit chybějící či deformovanou uretru u dětských pacientů. Studie se zúčastnilo...

Substituce samotnými estrogeny a zdraví postmenopauzálních žen

Známá studie „Women´s Health Initiative“, studující vliv substituce samotnými estrogeny (0,625 mg konjugovaného ekvinního estrogenu) na zdraví žen po hysterektomii, musela být po sedmiletém...

Screening na karcinom prostaty bez efektu

Vědci ze švédského Karolinska Instituted analyzovali údaje z dvacetiletého sledování skupiny 9026 mužů, z nichž každý šestý byl počítačem vybrán ke screeningu. Celkem tak...

Novinky v cílené biologické léčbě karcinomu prsu

V poslední době dochází k velmi příznivému vývoji na poli cílené léčby karcinomu prsu. Léčba šitá na míru individuální nemocné podle typu jejího nádoru...

Clusterin a riziko Alzheimerovy choroby

Tým holandských a německých vědců se zabýval otázkou, zda by stanovení plazmatického clusterinu mohlo přispět k lepší diagnostice a léčbě Alzheimerovy choroby (AD). Autoři stanovili...

Nová léčba Duchennovy svalové atrofie

Novou nadějí pro nemocné s Duchennovou svalovou atrofií je genová léčba antisense nukleotidem PRO051, který dokáže zabránit štěpení genu pro dystrofin a vyvolá jeho...

Jak léčit mitrální regurgitaci?

Studie EVEREST II přináší zajímavé výsledky: klasická operace mitrální regurgitace je sice účinnější než perkutánní oprava chlopně sevřením chlopenních cípů „kolíčkem“, je ale méně...

Nová metoda zachování plic pro transplantaci

Podle nové studie je možné bezpečně transplantovat i ty plíce, které by dříve byly považovány za potenciálně poškozené a pro transplantaci nevhodné. Autoři použili metodu...

Jak zlepšit tělesný stav obézních seniorů?

Na tuto otázku se zdá být odpověď zřejmá: pohybem a dietou. Ke stejnému závěru dospěla i randomizovaná americká studie, které se zúčastnilo 107 obézních...

Fentermin a topiramát v léčbě obezity

Výsledky studie CONQUER jistě těší farmaceutickou společnost Vivus, která vyrábí preparát Qnexa. Tato randomizovaná studie fáze 3 totiž potvrdila účinnost kombinace fenterminu, jenž cestou...

Přístup radiální tepnou: moderní směr v koronarografii

Multicentrická studie RIVAL sledovala, který z možných přístupů (přes femorální či radiální tepnu) je lepší při perkutánní koronární intervenci (PCI). Studie se zúčastnilo 7021...

Antihypertenzíva u nemocných bez vysokého krevního tlaku

Americká metaanalýza 25 randomizovaných studií přinesla zajímavá zjištění. Podle jejích výsledků je antihypertenzní léčba vhodnou prevencí kardiovaskulárních komplikací i u těch nemocných, kteří prodělali...

Jak podávat diuretika při dekompenzaci srdečního selhání?

Americká studie se snažila zjistit, jaké je optimální dávkování furosemidu při léčbě akutní dekompenzace srdečního selhání. Randomizované studie se zúčastnilo 308 nemocných. Autoři účastníkům podávali...

Tiotropium vs. salmeterol v prevenci exacerbace CHOPN

Výsledky studie POET-COPD vyznívají jasně ve prospěch anticholinergika tiopropia jako léku volby v prevenci exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Autoři porovnávali účinnost tiotropia...

Hydrokortison při polytraumatech: ano, či ne

Francouzská randomizovaná studie HYPOLYTE potvrdila pozitivní terapeutický efekt preventivního podávání hydrokortisonu u nemocných po polytraumatu. Studie se zúčastnilo 150 nemocných po závažném traumatu, léčených...

Bisfosfonáty zvyšují riziko zlomenin femuru u starších žen

Kontroverzně vyznívají výsledky studie autorů z Kanady a ze Saudské Arábie. Vyšlo jim totiž, že dlouhodobá léčba osteoporózy bisfosfonáty zvyšuje riziko subtrochanterických zlomenin femuru....

Apixaban v léčbě fibrilace síní

Apixaban je nový perorální inhibitor faktoru Xa a podle studie AVERROES se zdá, že se bude moci stát standardní antikoagulační léčbou fibrilace síní. Do...

Nárazová tělesná zátěž a akutní koronární syndrom

Harvardští epidemiologové provedli statistickou metaanalýzu 14 studií sledujících vliv tělesné zátěže a/nebo sexuální aktivity na vznik akutního koronárního syndromu či náhlé srdeční smrti. Z analýzy...