Neurologie

Huntingtonova choroba a úskalí péče u vzácných diagnóz

Historie Huntingtonovy choroby (HCH) je spojena se jménem George Huntingtona (1850–1916), který v roce 1872 popsal první typický případ. Za zmínku stojí fakt, že...

Močová inkontinence – teorie a praxe

Inkontinence se týká lidí v různém věku bez ohledu na pohlaví či společenský původ. Je to symptom vícero chorobných stavů, který pro člověka představuje...

Inkontinence moči u žen

Inkontinence sice není život ohrožující stav, pro ženy je však velice nepříjemná a obtěžující. Více než polovina žen své obtíže skrývá či se za...

Role sestry v záchytu inkontinence

Prvním, s kým se pacient setkává v ambulanci, je sestra. Je tou, ke které pacient vzhlíží jako ke zdroji informací. Role sestry v záchytu...

Konzervativní metody léčby inkontinence

Volba léčebné metody by měla začínat při co nejméně invazivním postupu, který má reálnou naději na odstranění problémů. Získání pacientky ke spolupráci a její...

Jak se žije s astrocytomem

Pacienti s mozkovým nádorem jsou pravidelně sledováni v neurochirurgické ambulanci, avšak o jejich dalším osudu máme neúplné informace. Netušíme, s jakými starostmi, limity a...

Život pacienta po prodělané myelitidě

Myelitida je zánětlivý neurologický proces míchy nejasné etiologie. Může vzniknout z důvodu virové, bakteriální nebo specifické infekce, které se objevují jako komplikace jiných infekčních...

Úloha sestry při vyšetřovacích metodách v neurofyziologii

Neurologie je obor medicíny, který se zaměřuje na všechna onemocnění nervového systému s výjimkou těch, která jsou v důsledku převažujících poruch psychické činnosti doménou...

Neurologické problémy ve starším věku

Stoupající zájem o zdravotní problémy ve starším věku je výsledkem změn ve věkové distribuci populace a stáří a nemoci spojené s vyšším věkem budou...

Myasthenia gravis na prahu 3. tisíciletí

Myasthenia gravis je heterogenní autoimunitní onemocnění, v jehož důsledku dochází k omezení až blokádě nervosvalového přenosu. Klinicky se projevuje svalovou slabostí a únavností kosterního...

Demence v klinické praxi v roce 2011

Rychlý nárůst počtu nemocných s demencí vede k invazi problematiky kognitivních poruch do všech medicínských oborů. Proto ve svém přehledovém článku věnujeme největší pozornost...

Farmakoterapie ADHD

Hyperkinetické poruchy jsou diagnostickou kategorií F 90 podle MKN-10 a ADHD podle DSM-IV, která se objevuje ve všech věkových skupinách – od dětství do...

Ošetřování pacientů na UPV s dg. cévní mozková příhoda

Rozhodnutí začít s umělou plicní ventilací je, kromě neodkladných resuscitací, založeno na klinickém stavu nemocného, charakteru základního onemocnění a odpovědi na konzervativní terapii. Kvalitní...

Lékový „switch“ v léčbě roztroušené sklerózy mozkomíšní

Konverze, změna nebo switch v léčbě je standardní postup, který není oborově specifický a je běžným manévrem v medicínské praxi při nesnášenlivosti léčby, přecitlivělosti...

Roztroušená skleróza, neuromyelitis optica a antifosfolipidový syndrom z diferenciálnědiagnostického pohledu neurologa

Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, které u většiny pacientů bez léčby způsobuje v průběhu 10–20 let závažnou invaliditu. V dnešní době...

Neepileptické záchvaty psychogenní

Neepileptické záchvaty psychogenní představují pravděpodobně nejčastější mylnou diagnózu v epileptologii. Podle klinické manifestace je můžeme rozdělit na typ swoon a tantrum. Chyby v diagnóze...

Roztroušená mozkomíšní skleróza

Život s RS se nezkracuje, ale omezuje a snižuje se jeho kvalita. Roztroušená mozkomíšní skleróza představuje pro pacienta i společnost významnou medicínskou, psychosociální a...

Neuropatická bolest – hlavní příčiny a terapie

Neuropatická bolest je definována jako bolest, která vzniká jako přímý důsledek léze nebo choroby postihující somatosenzitivní systém. Obvyklá klasifikace neuropatické bolesti je anatomická podle...

Neurologická forma Wilsonovy nemoci

Wilsonova nemoc je vzácné autosomálně recesivní metabolické onemocnění vedoucí k akumulaci mědi ve tkáních, která postihuje zejména játra a mozek. Dysfunkce genu ATP7B vede...

Nádory centrálního nervového systému

Nádory mozku patří mezi závažná onemocnění, která postihují lidskou populaci. Každý rok onemocní nádorem mozku v České republice až 700 lidí. Pro nádorové onemocnění...