Neurologie

Inkontinence moči u žen

14. 5. 2012

Močová inkontinence – teorie a praxe

14. 5. 2012

Huntingtonova choroba a úskalí péče u vzácných diagnóz

14. 5. 2012
Doba čtení: 11 minut

Jak se žije s astrocytomem

13. 4. 2012

Úloha sestry při vyšetřovacích metodách v neurofyziologii

10. 2. 2012
Doba čtení: 6 minut

Život pacienta po prodělané myelitidě

10. 2. 2012

Neurologické problémy ve starším věku

8. 2. 2012
Doba čtení: 22 minut

Myasthenia gravis na prahu 3. tisíciletí

8. 2. 2012
Doba čtení: 38 minut

Farmakoterapie ADHD

2. 1. 2012
Doba čtení: 28 minut

Demence v klinické praxi v roce 2011

2. 1. 2012
Doba čtení: 23 minut

Ošetřování pacientů na UPV s dg. cévní mozková příhoda

12. 12. 2011

Lékový „switch“ v léčbě roztroušené sklerózy mozkomíšní

4. 11. 2011

Neepileptické záchvaty psychogenní

6. 9. 2011
Doba čtení: 15 minut

Roztroušená skleróza, neuromyelitis optica a antifosfolipidový syndrom z diferenciálnědiagnostického pohledu neurologa

6. 9. 2011

Roztroušená mozkomíšní skleróza

13. 6. 2011

Neuropatická bolest - hlavní příčiny a terapie

7. 6. 2011

Neurologická forma Wilsonovy nemoci

6. 5. 2011

Fyzické omezení pacienta na akutním psychiatrickém oddělení

10. 2. 2011

Ošetřování pacienta s polymorfní závislostí

10. 2. 2011

Sonda do historie psychiatrického opatrovnictví

10. 2. 2011

Vaskulární demence

10. 2. 2011

Demence – vývojová stadia a doporučení

10. 2. 2011
Doba čtení: 13 minut

Psychosociální atributy diagnózy sclerosis multiplex

10. 2. 2011

Nádory centrálního nervového systému

10. 2. 2011

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě

8. 2. 2011

Léčba roztroušené sklerózy - současnost a trendy do budoucna

5. 1. 2011

Ošetřovatelská péče o pacienta s amyotrofickou laterální sklerózou

10. 11. 2010

Nejznámější z encefalitid je klíšťová

8. 11. 2010
130 / 135