Domů Oborové speciály Perioperativní péče

Perioperativní péče

Práce na operačním sále dříve a dnes

Také obor chirurgie prošel řadou důležitých období, zajímavá je historie operačních sálů a jejich srovnání... Přijměte pozvání na malý exkurz. Situací, detailů, míst a...

Edukace pacienta perioperační sestrou

Edukace je pojem, který se v poslední době ve zdravotnictví skloňuje ve všech pádech. Pacient zkrátka musí být edukován. Proto edukují všichni: lékaři, sestry...

Zvládání strachu pacienta před operací

Nezvládnutí předoperačního strachu se může projevit již v bezprostředním pooperačním období, kdy je nevyhnutelná pomoc pacientovi zorientovat se v prostoru a čase a kontrola...

Specifika anestezie v dětském věku na ORL

Nejčastější operace, při kterých se podává anestezie dětem, jsou extrakce nosních a krčních mandlí, korekce uší, ušní operace, operace tumorů a extrakce cizího tělesa. SOUHRN:...

Péče o rodičku s postpartálním krvácením

Porod může být bohužel spjatý s řadou komplikací. Jednou z nich je krvácení, které může ohrozit jak matku, tak její dítě. Krvácení může přerůst...

Reverzní kloubní náhrada ramene

Z indikace těžké artrózy, poúrazových deformit a nekrózy hlavice pažní kosti provádíme kloubní náhradu ramene. Podle konkrétního typu postižení volíme na našem pracovišti mezi...

Fluidothorax jako komplikace poranění hrudníku

Pohrudniční dutina je prostor vystlaný pohrudnicí (pleura), která svým nástěnným listem (pohrudnice) pokrývá zevnitř hrudní stěnu, a listem nástěnným (poplicnice), jenž pokrývá povrch plíce,...

Chemická nekrektomie hlubokých popálenin

Moderní trendy v chirurgickém přístupu umožňují volbu metody nekrektomie. Celosvětově nejvíce preferovanou je nekrektomie prováděná tangenciální excizí. Z dalších možností je enzymatické rozpuštění nekrózy...

Bezpečnost pacientů při anestezii

Vhodná komunikace má dobrý vliv na celkový stav pacientů. Při poskytování anesteziologické péče je důležitá spolupráce mezi všemi zdravotnickými pracovníky, zejména v komunikační oblasti. SOUHRN:...

Péče o operační ránu v neurochirurgii

Operační ránou se rozumí narušení celistvosti kůže operačním postupem. V oboru neurochirurgie se s ní setkáváme v souvislosti s operacemi mozku, páteře a periferních...

Anestezie při resekci trachey

Trachea je dutá trubice, která je k hrtanu připojena pod prstencovou chrupavkou. Probíhá od obratle C6–C7 až k obratlům Th4–Th5. Topograficky se dělí na...

Dítě není malý dospělý aneb Dětská sestra v anestezii

Dítě není malý dospělý! Tato skutečnost je v pediatrii obecně známá a uznávaná. Anestezie u dětí je obtížná právě pro anatomické, fyziologické i psychologické...

Práce sestry instrumentářky v dětském kardiocentru

Prenatální péče u nás je na vysoké úrovni. I přesto však bohužel dosud nelze zachytit všechny vývojové vady plodu. Mezi ně patří i vývojové...

Pooperační péče na kardiochirurgické JIP

Dnešní kardiochirurgie je dynamicky se vyvíjející obor zejména díky rozvoji perioperační a pooperační péče. Vedoucí znak růstu těchto oblastí kardiochirurgie je dán zkvalitněním operační...

Císařský řez z pohledu perioperační sestry

Císařský řez – sectio caesarea – je chirurgický výkon umožňující vybavení plodu z dělohy břišní stěnou. Skládá se z laparotomie (otevření břišní dutiny), hysterotomie...

Endoskopická fundoplikace z pohledu instrumentářky

Pod pojmem gastroezofageální reflux se rozumí návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu. Tento stav se může vyskytnout kdykoli a u kohokoli. K refluxu může...

Gerontologický pacient na traumatologickém oddělení

K častým úrazům starých lidí patří komoce mozková, fraktury žeber, fraktury ramínek kosti stydké a tím nejčastějším je pak fraktura krčku femuru. Mechanismem vzniku...

Záda a páteř – problémové partie sálových sester

Zdravotníci trpí poruchami pohybového aparátu často, proto by měli být obeznámeni s osvědčenými (efektivními) metodami, kterými si od těch nejčastějších bolestí mohou sami odpomoct....

Správná hygiena rukou v MOÚ Brno

Resortní bezpečnostní cíl MZ ČR a JCI požadují zavedení a hodnocení procesů k prevenci nozokomiálních a profesních nákaz. Zásadním nástrojem sloužícím k eliminaci nozokomiálních...

Předoperační bezpečnostní proces – úskalí implementace

Výkony provedené na nesprávném místě pacientova těla nejsou časté, avšak ani velmi „vzácné“. Operace na nesprávné straně je vždy závažnou chybou. Zdravotnická zařízení, kde...