Perioperativní péče

Zvládání strachu pacienta před operací

10. 2. 2012

Edukace pacienta perioperační sestrou

10. 2. 2012