Sexuologie

Terapie sexuálních dysfunkcí

Přehled terapeutických možností u sexuálních dysfunkcí mužů a žen. Protože sexuální dysfunkce jsou psychosomatickým problémem, uplatňuje se u nich vždy psychoterapie. Bez dobrého psychoterapeutického...

Andropauza

Zatímco na počátku 20. století byla průměrná očekávaná délka života 47 let, dnes je již přes 70 let a v roce 2050 se očekává,...

Erektilní dysfunkce – etiologie, diagnostika a možnosti terapie

Erektilní dysfunkce je definována jako trvalá, minimálně po dobu šesti měsíců trvající, neschopnost dosáhnout a udržet erekci umožňující uspokojivý sexuální styk. Poruchy erekce dělíme...

Erektilní dysfunkce z pohledu internisty

Erektilní dysfunkce (ED) je citlivý ukazatel celkového zdraví muže. Každý lékař by měl do svého anamnestického rozhovoru zahrnout i otázky na sexuální zdraví. V...

Non-respondéři léčby erektilní dysfunkce inhibitory fosfodiesterázy 5. typu

Autor shrnuje možné příčiny selhání léčby erektilní dysfunkce inhibitory fosfodiesterázy 5. typu a popisuje schéma léčby erektilní dysfunkce u tzv. komplikovaných případů - tj....

Potíže s erekcí jsou varující

„V minulosti se odborníci domnívali, že většina erektilních problémů má psychogenní charakter. Dnes se přiklánějí k názoru, že většina těchto potíží je původu somatického,“...

Racionálně se domluvit

Často slýchám otázku „Co je nejčastějším sexuálním problémem?“ Podívejme se tedy na to, co partnery v intimní oblasti života nejvíce trápí. ...