Traumatologie

Porodní traumatismus u novorozenců

Porodní traumatismus je soubor projevů poškození plodu a novorozence účinkem mechanických sil v průběhu porodu (komprese, kontrakce dělohy, torze a tah) (2). Incidence porodního...

Psychosociální podpora zdravotníků v krizových situacích

Jak vnímají svou profesi sami záchranáři a jak ji vnímá společnost? Záchranář je také pouze člověk, který podléhá stresu a ze zachránců se velmi...

Cílená prevence termických úrazů

Pro popálení je léčeno v průměru 1 % obyvatelstva ročně. Z toho 97 % ambulantně, 3 % jsou hospitalizována. Postižení dětí z celkového počtu...

Trauma a těhotenství

Traumata jsou celosvětově odpovědná za přibližně 1 milion úmrtí těhotných žen ročně. V industrializovaných zemích 70 % všech úrazů v těhotenství způsobí dopravní kolize...

Péče o pacienta na traumatologii

Úrazy s dlouhodobými nebo trvalými následky zasahují do života každého pacienta, ale i jeho rodiny a pracovního prostředí. Vedle somatických a psychických změn, které...

Kazuistika muže s poraněním páteře v oblasti TH 8-9

Lidé upoutaní na invalidní vozík mají život složitější než lidé zdraví. Ale mohou vést plnohodnotný život, být rovnocennými milujícími partnery a rodiči. Cesta za...

Rehabilitace u klienta po amputaci dolních končetin

V letech 2003–2010 bylo do Rehabilitačního ústavu Kladruby přijato 786 klientů z důvodu amputace dolní končetiny: 200 z důvodu amputace v bérci, 448 z...

Sebevražedné řezné poranění zápěstí

Kazuistika: Téměř smrtelná zranění si způsobil důchodce sám ve svém bytě, z nám nejasných důvodů. Co jej k tomuto hrůznému činu vedlo, si můžeme...

Kazuistika dítěte s polytraumatem

Autorka článku popisuje kazuistiku dívky, která byla sražena automobilem a utrpěla mnohočetná poranění. Článek zahrnuje podrobnou anamnézu, průběh léčby a ošetřovatelskou péči, vyjmenovány jsou...

Ošetřovatelský proces u pacienta s polytraumatem

Trauma je náhlé fyzické poškození mechanickou, fyzickou, chemickou, tepelnou nebo jinou energií, jehož rozsah překračuje odolnost těla. Polytraumata jsou trvale na prvním místě mortality...

Zajištění dítěte se závažnými popáleninami na letecký transport

Vozidlem RLP bylo do traumatologické ambulance přivezeno 2,5leté dítě se závažnými popáleninami po výbuchu benzinu. Po lokálním ošetření v ambulanci bylo dítě přeloženo na...

Péče o polytraumatizované pacienty na ARO Nemocnice Frýdek-Místek

Podle statistik je polytrauma hlavní příčinou úmrtí lidí v produktivním věku. Ošetřující tým, který těmto pacientům poskytuje resuscitační péči, pracuje pod velkým psychickým tlakem...

Prevence dopravních úrazů u dětí

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou úrazy považovány za největší zdravotnický problém v dětském věku. Nejčastější příčina smrti dětí ve věku 1–14 let je...

Úrazy, léčba a prevence

Úrazy představují zpravidla poranění vysokoenergetická a tomu odpovídá i závažnost poranění. Dost často jsou součástí takzvaných polytraumat, která představují poranění dvou a více orgánových...

Box zřejmě nepoškozuje mozek

Všeobecně se má za to,že box způsobuje chronické traumatické poškození mozku. Britská lékařská asociace proto dokonce propaguje úplný zákaz profesionálního i amatérského boxu. Aktuální...

Dopravní polytrauma v těhotenství

Dnes je zcela běžné, cestuje-li v automobilu těhotná žena-spolujezdkyně. S rozvojem motorismu přibývá i těhotných žen-řidiček. Ženy dnes také častěji než dříve samy vozidlo...

Kraniocerebrální poranění u dětí

Počet poranění lebky a mozku roste úměrně s dětským věkem. Vznikají při porodech, později při dopravních nehodách, pádech z výšek, úderech do hlavy a...

Vady páteře u dětí

Vadu obvykle zjistí rodiče nebo dětský lékař, který doporučí vyšetření na naší klinice, v níž lékaři poskytují péči pacientům z celé republiky na vysoké...

Pacient s diagnózou polytrauma na traumatologické JIP

Polytrauma působí různé úrazové mechanismy vycházející z přírodních jevů, z prostředí, v němž člověk žije, či ze spontánního jednání lidí. Způsobují charakteristická poranění, která...

Ošetřovatelská péče na ortopedické JIP po náročných operačních výkonech

Pacienti jsou na naše oddělení přijímáni k plánovaným operačním výkonům den před operací, a ti jsou k operativním výkonům dlouhodobě a pečlivě připravováni v...