Výživa

Komplikace parenterální a enterální výživy

Parenterální a enterální výživa se staly nedílnou součástí léčebného postupu u nemocných v závažných stavech. Oba tyto typy nutriční podpory přinášejí také svá rizika....

Pacientka s diagnózou mentální anorexie

Onemocnění se objevuje zejména u dospívajících dívek, v době objevení sekundárních pohlavních znaků, kdy dochází k nárůstu objemu tělesného tuku a ke změně hormonálních...

Výživová interakce s warfarinem

Antitrombotickou léčbou se inhibuje přirozený průběh srážení krve. Primární, destičková hemostáza se inhibuje antiagregační léčbou, sekundární hemostáza se tlumí antikoagulancii. V prevenci tromboembolické nemoci...

Nutriční terapeut jako součást týmu

V minulosti jsme se ve zdravotnických zařízeních setkávali s dietními sestrami. Nový název profese je podle zákona č. 96/2004 nutriční terapeut. Nejedná se však...

Co by měla vědět sestra o systému kritických bodů

Jedním z kritérií kvalitní ošetřovatelské péče je bezpečnost pacienta. Při jednom ze zahraničních dotazníkových šetření byla zjištěna rozsáhlá neznalost ošetřovatelského personálu v otázkách bezpečného...

Hodnocení stavu výživy kriticky nemocných

Malnutrice je definovaná jako stav výživy, při kterém deficit – přebytek anebo nerovnováha – energie, proteinů a ostatních nutrientů ovlivňuje morfologický i funkční stav...

Úloha nutričního terapeuta u pacientů s rizikem malnutrice

V rámci prevence malnutrice a boje proti hladovění pacientů v nemocnicích probíhá ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze komplexní nutriční screening. Poskytování nutriční podpory...

Výživa u pacienta s metabolickým syndromem

Metabolický syndrom je souborem poruch a onemocnění, mezi které patří inzulinová rezistence, hypertenze, ischemická choroba, hypertriglyceridemie (zvýšená hladina triglyceridů), porucha glukózové tolerance či diabetes...

Staronová doporučení prevence celiakie

Celiakie je onemocněním, jehož incidenci je těžké identifikovat, protože v rámci Slovenské republiky neexistuje registr pacientů s celiakií. SOUHRN: Celiakie je trvalá nesnášenlivost lepku,...

Znalosti studentů o prevenci osteoporózy

Osteoporóza je v současné době velmi rozšířená a představuje zdravotnický, ale i sociálně-ekonomický problém. Světová zdravotnická organizace v roce 1994 definovala osteoporózu jako „progredující...

Výživa a epilepsie v dětském věku

Trend dnešní léčby na oddělení je co nejméně zatěžovat rodiny hospitalizací. Proto často dochází při hospitalizaci pouze k záchytu a první edukaci pacienta, který...

Výživa onkologicky nemocných

Malnutrice neboli podvýživa způsobená nemocí má svá specifika. Zhoubné onemocnění představuje pro organismus obrovskou zátěž a tělo se snaží chovat úsporně a soustředit veškerou...

Edukace onkologického pacienta v oblasti výživy

Nádorová onemocnění jsou často provázena poruchou výživy odborně označovanou jako malnutrice. U onkologického pacienta jde nejčastěji o podvýživu, o kachexii, příp. označovanou jako nádorová...

Prevence obezity u dětí

Prevence obezity je cílem celospolečenským, proto ji nelze dát za úkol pouze lékařům. Vedle zdravotníků by se na prevenci obezity měla podílet také vláda,...

Základní zásady diety

Tělo diabetiků není samo o sobě schopno udržet normální hladinu cukru v krvi. Diabetická dieta má proto za úkol regulovat přísun sacharidů a pomoci...

Vitaminy a minerály pro děti

Od narození ovlivňuje zdraví dětí nejvíce výživa. Dětský organismus se rychle vyvíjí a má velké nároky na přísun vitaminů a minerálů, které zabezpečují vývoj...

Záněty souvisí s imunitou

„Zánětlivý proces je reakcí organismu, nejčastěji na cizorodou látku, ale je to i určitý typ ochranné reakce,“ říká prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,...

Školák bez snídaně moc nefunguje

Škola na dítěti vyžaduje pozornost a soustředění. K procesu učení dítě potřebuje obrovské množství energie. Zdrojem energie je samozřejmě potrava, tudíž našemu potomkovi to...

Obezita ničí dětem život

Dlouhá léta se dětští lékaři věnovali především předcházení podvýživě a zajišťování správného růstu malých pacientů. Varovné je, že pozvolna, ale neodvratně narůstá skupina dětí...

Minerály a pasti „zdravé“ výživy

Minerální a stopové prvky v potravě jsou pro lidské tělo stejně nezbytné jako vitaminy. Potřebujeme jich malá množství, ale zato s trvalým přísunem, protože...