Přípravky Diclofenac ulevují od bolesti a zmenšují záněty (otoky), neovlivňují však samotnou příčinu zánětu. Patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID) a jejich účinnou látkou je sloučenina s názvem diklofenak.

Diclofenac působí protizánětlivě a užívá se především k léčbě bolesti. Lékaři ho předepisují například u bolesti ortopedické (záněty šlach, bolesti kloubů, bolesti zad, stavy po úrazech a podobně), při bolestech hlavy, bolesti zubů nebo při bolestivé menstruaci. Tento lék by však neměl být užíván pravidelně ve velkých dávkách.

Druhy výrobků Diclofenac a jejich užívání

Diclofenac AL 50

Přípravek Diclofenac AL 50 ulevuje od bolesti a zmenšuje zánět. Užívá se například pokud pacient trpí akutní a chronickou artritidou nebo zánětlivým kloubním onemocněním, které postihuje páteř, dále při bolestivých stavech na podkladě degenerativních onemocnění kloubů a páteře, při revmatismu nebo při bolestivých poúrazových stavech.

Na počátku léčby je doporučená denní dávka obvykle 100‒150 mg denně, což jsou 2‒3 tablety. V lehčích případech a při dlouhodobé léčbě jsou 2 tablety denně naprosto dostačující. Maximální dávka během 24 hodin by neměla překročit 3 tablety denně.

Při bolestivé menstruaci se ženám doporučuje užít 1‒2 tablety okamžitě při prvních příznacích a dále pokračovat dávkou 50 mg (1 tableta) třikrát denně tak dlouho, jak bude zapotřebí. Pokud dávka 150 mg nezajistí úlevu během 3 menstruačních cyklů, je třeba poradit se s ošetřujícím lékařem, který může doporučit zvýšené dávkování (200 mg denně).

Enterosolventní tablety Diclofenac AL 50 jsou vydávány pouze na lékařský předpis. Jedná se o oranžově-hnědé kulaté tablety, z nichž každá obsahuje 50 mg léčivé látky Diclofenacum natricum. Vzhledem k obsahu léčivé látky není tento přípravek určen k léčbě dětí a dospívajících.

Diclofenac AL 50 můžete zakoupit v balení 20, 30, 50 nebo 100 tablet. Tyto tablety se polykají celé nejlépe 1 až 2 hodiny před jídlem a zapíjejí se dostatečným množstvím vody. Uvolnění léku a nástup účinku může být pomalejší, neužívejte ho proto ve chvíli, kdy je zapotřebí rychlý nástup účinku.

Diclofenac AL 50 je plně hrazen zdravotní pojišťovnou.

Diclofenac AL 25

Tablety Diclofenac AL 25 se užívají k léčbě bolesti a zánětu například při zánětech kloubů, revmatismu měkkých tkání a poúrazových bolestivých otocích nebo zánětech. Tento lék je určený dospělým a dospívajícím nad 15 let. Na rozdíl od přípravku Diclofenac AL 50 se jedná o volně prodejný lék.

Doporučená denní dávka při bolesti je 1 tableta po 4‒6 hodinách, maximálně však 3 tablety během 24 hodin. Bez porady s lékařem je možné lék užívat nejdéle 7 dní. Při léčbě revmatických onemocnění se však Diclofenac AL 25 může užívat dlouhodobě.

Cena přípravku Diclofenac AL 25 v balení 100 tablet se pohybuje kolem 190‒200 korun. Za poloviční balení zaplatíte zhruba 140 korun.

Diclofenac AL Retard

Diclofenac AL Retard se používá k léčbě bolesti a zánětu při akutní nebo chronické artritidě, při revmatismu měkkých tkání a bolestivých otocích nebo zánětech po úrazech. Také se s ním setkáte při léčbě ankylosující spondylitidy (Bechtěrevova choroba), osteoartrózy a spondylartrózy.

Tento přípravek je určen pouze pro dospělé. Jedná se o tablety s prodlouženým uvolňováním, které jsou světle červené, kulaté a téměř bez zápachu. Prodávají se v balení 20, 50 nebo 100 tablet. Podobně jako Diclofenac AL 50 je tento lék dostupný pouze na lékařský předpis.

Doporučená denní dávka pro dospělé je 1 tableta denně. Pacienti, kteří potřebují denní dávku vyšší než 100 mg, mohou Diclofenac AL Retard kombinovat s jinými formami přípravku (Diclofenac AL 25 nebo Diclofenac AL 50). Maximální doporučená denní dávka diklofenaku je 150 mg.

Diclofenac AL Retard je plně hrazen zdravotní pojišťovnou.

Diclofenac Duo Pharmaswiss 75 mg

Přípravek Diclofenac Duo Pharmaswiss 75 mg je lék s protizánětlivým a bolest zmírňujícím účinkem, který trvá po dobu 12‒24 hodin. Je určen pro dospělé, kteří trpí různými druhy bolesti, mezi které patří například bolest u dnavého záchvatu, bolestivé otoky a poúrazové stavy nebo bolesti doprovázející gynekologická onemocnění. Dále se používá k léčbě mimokloubního revmatismu, revmatoidní artritidy nebo osteoartrózy.

Diclofenac Duo Pharmaswiss 75 mg existuje ve formě tvrdých tobolek s řízeným uvolňováním a je dostupný pouze na lékařský předpis. Doporučená denní dávka pro dospělého člověka je 75-150 mg diklofenaku, což jsou jedna nebo dvě tobolky. Ty se užívají celé před jídlem nebo během jídla. Nesmí se kousat ani krájet a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny. Pokud přípravek užijete až po jídle, zpomalí to nástup jeho účinku.

Diclofenac Galmed emulgel

Diclofenac existuje také ve formě gelu určeného k vtírání do pokožky, který je dostupný bez lékařského předpisu. Jedná se o bílý hladký gel se slabým charakteristickým zápachem, jehož léčivou látkou je Diclofenacum natricum 1 g ve 100 g gelu. Tento přípravek mohou užívat dospělí a dospívající od 14 let.

U mladistvých od 14 let se Diclofenac Galmed emulgel užívá ke krátkodobé lokální symptomatické léčbě akutních poranění, jako je například podvrtnutí, pohmoždění nebo poranění utrpěná při sportu. Dospělí od 18 let užívají tento gel k léčbě poúrazových stavů a jejich následků (otoky, zhmoždění, poranění měkkých částí kloubů nebo třeba bolesti zad). Pokud se příznaky nezlepší do 7 dnů, je nutné se o dalším postupu poradit s lékařem.

Po poradě s ošetřujícím lékařem je také možné Diclofenac Galmed emulgel používat k místní léčbě revmatických onemocnění měkkých tkání a k místní léčbě při bolestivých stavech doprovázejících degenerativní onemocnění kloubů.

Diclofenac čípky

Diclofenac čípky snižují projevy akutního i chronického zánětu, tlumí bolest nebo otok a snižují horečku. Jsou určeny také k léčbě záchvatů migrény, bolesti zubů, nebo při záchvatech akutní renální koliky. Stejně jako Diclofenac gel patří tyto čípky k volně prodejným léčivým přípravkům.

Doporučená denní dávka u dospělých je 100 mg (1 čípek), maximální dávka je pak 150 mg (je nutné zkombinovat 100 mg čípek s 50 mg čípkem nebo 50 mg tabletou). Přípravek není určen pro děti a dospívající mladší 18 let. U starších pacientů musí být Diclofenac čípky používány se zvýšenou opatrností. Tito pacienti jsou totiž náchylnější ke vzniku nežádoucích účinků, především gastrointestinálního krvácení a perforace.

Výskyt nežádoucích účinků může být snížen v případě podávání nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu, která je nutná ke zlepšení příznaků. Při dlouhodobé léčbě diklofenakem musí lékaři monitorovat vaše renální a jaterní funkce a krevní obraz.

Diclofenac a alkohol

Alkohol je nutné omezit na minimum při podávání téměř všech medikamentů. Diclofenac tedy není výjimkou. Během léčby pomocí diklofenaku není vhodné pít alkoholické nápoje. Užívání nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID) s alkoholem může totiž umocnit nežádoucí účinky způsobené samotnou léčivou látkou, a to zejména ty, které ovlivňují gastrointestinální trakt nebo centrální nervový systém.

Diclofenac a těhotenství

O každé léčbě pomocí léku Diclofenac je vždy nutné poradit se s ošetřujícím lékařem. Ženám, které chtějí otěhotnět, se používání přípravků Diclofenac nedoporučuje, protože může poškodit jejich plodnost. U žen, které mají s otěhotněním problémy, se doporučuje přestat s užíváním tohoto léčivého přípravku.

Pokud žena již těhotná je, také by se měla o používání léku Diclofenac poradit se svým lékařem. Pokud to není zcela nezbytné, v průběhu prvního a druhého trimestru se diklofenak podávat nesmí.  Výjimkou je pouze výslovné doporučení lékaře. Zejména v poslední třetině těhotenství je pak používání diklofenaku zakázáno, protože by mohlo dojít k poškození plodu nebo k potížím při porodu.

Stejně jako další nesteroidní protizánětlivé léky i diklofenak prostupuje v malém množství do mateřského mléka. Proto by přípravky Diclofenac v průběhu kojení neměly být užívány. Pokud je nutné, aby kojící matka Diclofenac užívala, mělo by to být jedině na doporučení lékaře a pouze krátkodobě, vždy po posledním večerním kojení před nejdelším spánkem dítěte.

Diclofenac příbalové letáky

Diclofenac AL 50

enterosolventní tablety
(Diclofenacum natricum)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Diclofenac AL 50 a k čemu se užívá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diclofenac AL 50 užívat
 3. Jak se přípravek Diclofenac AL 50 užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Diclofenac AL 50 uchovávat
 6. Další informace

1. Co je přípravek Diclofenac AL 50 a k čemu se užívá

Přípravek Diclofenac AL 50 obsahuje léčivou látku diklofenak, která patří do skupiny léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Přípravek Diclofenac AL 50 ulevuje od bolesti a zmenšuje zánět (otoky). Neovlivňuje však příčinu zánětu.

Diclofenac AL 50 je určen pro léčbu následujících stavů:
Léčba bolesti a zánětu při:

 • akutní artritidě (zánětlivé postižení kloubů) včetně záchvatů dny
 • chronické artritidě (zvláště revmatoidní artritidě)
 • ankylosující spondylitidě (Bechtěrevova choroba) a dalších spondylartritidách (zánětlivá kloubní onemocnění postihující především páteř)
 • bolestivých stavech na podkladě degenerativních onemocnění kloubů a páteře (osteoartróza a spondylartróza)
 • mimokloubním revmatismu (revmatismus měkkých tkání)
 • bolestivých poúrazových stavech s projevy otoku nebo zánětu

Uvolnění léku a nástup účinku přípravku Diclofenac AL 50 může být pomalejší. Diclofenac AL 50 by proto neměl být užíván při stavech, kdy je zapotřebí rychlého nástupu účinku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diclofenac AL 50 užívat

Neužívejte přípravek Diclofenac AL 50:

 • Pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak nebo některou pomocnou látku obsaženou v přípravku (viz odstavec Další informace na konci této příbalové informace).
 • Pokud jste již v minulosti měl/a alergickou reakci na přípravek k léčbě bolesti, zánětu nebo horečky jako např. diklofenak nebo kyselina acetylsalicylová
 • Pokud máte nebo jste v minulosti opakovaně měl/a žaludeční nebo dvanáctníkový vřed/krvácení.
 • Pokud krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá stolice) nebo jste v minulosti měl/a tyto potíže v souvislosti s užíváním nesteroidních protizánětlivých lé­ků.
 • Při těžším onemocnění jater nebo ledvin.
 • Pokud trpíte vážným srdečním onemocněním.
 • Pokud máte neobjasněné poruchy krvetvorby
 • Při cerebrovaskulárním krvácení (krvácení do mozku) nebo jiném aktivním krvácení
 • V posledních třech měsících těhotenství.

Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to ošetřujícímu lékaři nebo lékárníkovi a neužívejte přípravek Diclofenac AL 50.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Diclofenac AL 50 je zapotřebí v následujících případech:

 • Pokud jste někdy měl/a potíže s trávicím traktem jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, krvavá nebo černá stolice anebo jste v minulosti měl/a problémy se zažíváním nebo pálením žáhy po předchozím užívání léků proti bolesti nebo zánětu.
 • Pokud máte problémy s tlustým střevem (tj. zánětlivé onemocnění střev jako např. ulcerózní kolitidu nebo Crohnovu chorobu).
 • Pokud máte astma, problémy s játry nebo ledvinami nebo oteklé nohy.
 • Pokud máte nebo jste měl/a problémy se srdcem nebo vysoký krevní tlak.
 • Pokud užíváte jiné přípravky proti bolesti nebo zánětu.
 • Pokud jste dehydratovaný/á (odvodnění organismu) (např. v důsledku zvracení, průjmu, nebo před či po větší operaci)
 • Pokud máte poruchy krvácivosti nebo jiné potíže s krví včetně vzácné poruchy jater nazývané jaterní porfyrie.
 • Pokud trpíte některou poruchou imunitního systému (kombinované onemocnění měkkých tkání a systémový lupus erytematodes)

Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to před užitím přípravku
Diclofenac AL 50 ošetřujícímu lékaři nebo lékárníkovi.
Přípravek Diclofenac AL 50 může maskovat příznaky infekčního onemocnění (např. bolest hlavy, horečka), proto je pak o mnoho těžší potíže odhalit a vhodně léčit. Jestliže se necítíte dobře a budete potřebovat navštívit lékaře, nezapomeňte mu říci, že užíváte Diclofenac AL 50.
Ve velmi vzácných případech může Diclofenac AL 50, tak jako i jiná nesteroidní antirevmatika, způsobit těžké kožní alergické reakce např. vyrážku. Z toho důvodu je třeba, abyste okamžitě informoval/a svého lékaře, pokud budete mít tyto příznaky.
Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.
Některé současně užívané přípravky mohou zvyšovat riziko poškození žaludku nebo riziko krvácení (jiné nesteroidní protizánětlivé léky, kortikoidy, léky snižující srážlivost krve jako např. warfarin, léky proti depresi ze skupiny SSRI, nebo protidestičkové přípravky jako léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou). U pacientů se zvýšeným rizikem poškození zažívacího traktu může lékař navrhnout současné podávání léčiv, které chrání sliznici trávicího traktu.
Pokud se objeví krvácení ze zažívacího traktu, je třeba léčbu diklofenakem ihned přerušit a vyhledat lékaře.
V případě, že užíváte Diclofenac AL 50, měli byste informovat vašeho lékaře nebo zubaře před tím, než podstoupíte jakoukoli operaci.
Při dlouhodobějším podávání analgetik (léků proti bolesti) se mohou vyskytnout bolesti hlavy, které však nesmíte léčit zvýšením dávky.
Jestliže užíváte Diclofenac AL 50 a trpíte častými bolestmi hlavy, zeptejte se na radu svého lékaře.
Při dlouhodobém užívání Diclofenacu AL 50 by vám měly být pravidelně kontrolovány jaterní hodnoty, ledvinné funkce a krevní obraz.

Diclofenac AL 50 a starší lidé
Stejně jako u jiných léčivých přípravků proti bolesti, mohou být starší osoby citlivější na účinky přípravku Diclofenac AL 50, než jiní dospělí. Z tohoto důvodu užívejte přípravek Diclofenac AL 50 přesně podle pokynů a užívejte nejmenší množství tablet, které je dostatečné k úlevě od potíží. Je zejména důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili jakýkoli nežádoucí účinek svému lékaři.

Děti a mladiství
Přípravek mohou užívat mladiství od 15 let. Děti a mladiství do 15 let užívají přípravek pouze při juvenilní idiopatické artritidě.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinky diklofenaku a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

Zvýšení účinku až po zvýšení rizika výskytu nežádoucích účinků:

 • digoxin (lék užívaný k posílení činnosti srdce)
 • fenytoin (lék užívaný k léčbě epileptických záchvatů)
 • lithium (lék používaný k léčbě psychických poruch). Při užívání této kombinace léků je třeba sledovat hladinu lithia v krvi.
 • methotrexát (lék užívaný při nádorových a některých revmatických onemocněních)

Snížení účinnosti níže uvedených léků:

 • diuretika (močopudné léky) a léky snižující krevní tlak

Zvýšení rizika nežádoucích účinků přípravku Diclofenac AL 50:

 • další protizánětlivé léky a léky proti bolesti (nežádoucí účinky na trávicí trakt)
 • ACE inhibitory, antagonisté angiotensinu-II nebo betablokátory (léky používané k léčbě srdečního selhání a vysokého krevního tlaku) nebo cyklosporin (lék užívaný k zabránění odhojení transplantátů nebo při revmatických onemocněních) – možná porucha funkce ledvin
 • probenecid a sulfipyrazol (léky na léčbu dny)
 • kortikoidy (léky užívané k úlevě od zánětu) – nežádoucí účinky na trávicí trakt
 • antiagregační látky (např. kyselina acetylsalicylová) a SSRI léky (antidepresiva III. generace užívaná pro léčbu depresí).

Další možné interakce s:

 • diuretiky šetřícími draslík: Tato kombinace léků zvyšuje hladinu draslíku v krvi. Při užívání této kombinace léků je třeba sledovat hladinu draslíku v krvi.
 • antikoagulancia (léky proti srážlivosti krve, obsahující např. warfarin): Při užívání této kombinace léků je třeba sledovat srážlivost krve.
 • léky odvozené od sulfonylmočoviny (perorální léky na diabetes): Při užívání této kombinace léků je třeba sledovat hladinu glukózy v krvi.

Užívání přípravku Diclofenac AL 50 s jídlem a pitím
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste nebo můžete být těhotná, informujte o tom svého lékaře a neužívejte přípravek
Diclofenac AL 50 mg. Je velmi důležité, abyste neužívala přípravek Diclofenac AL 50 mg zejména v poslední třetině těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při porodu. V prvních dvou třetinách těhotenství užívejte přípravek pouze na výslovné doporučení lékaře.
Stejně jako jiné protizánětlivé léčivé přípravky může užívání diklofenaku, léčivé látky přípravku Diclofenac AL 50 mg způsobovat problémy s početím. Po ukončení užívání přípravku se vše vrátí k původnímu stavu. Nicméně byste měla informovat svého lékaře, pokud plánujete otěhotnět nebo máte problémy s početím.

Kojení
Informujte svého lékaře o tom, že kojíte. Diclofenac AL 50 mg prostupuje v malém množství do mateřského mléka. Pokud je nutné, aby kojící matka užívala Diclofenac AL 50 mg, měla by jej užívat pouze na doporučení lékaře, jen krátkodobě a vždy po posledním večerním kojení před nejdelším spánkem dítěte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Diclofenac AL 50 mg většinou nemá žádný vliv na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů. Nicméně jako jiné léky proti bolesti může ve vzácných případech způsobit poruchy vidění, závratě a ospalost. Pokud se u Vás tyto příznaky projeví, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost a koordinaci pohybů. Informujte co nejdříve svého lékaře o tom, že máte tyto potíže.

Důležité informace o některých složkách přípravku Diclofenac AL 50
Diclofenac AL 50 obsahuje laktosu, proto není vhodný pro pacienty s nedostatkem laktázy (enzym štěpící laktosu), galaktosemií (vrozená porucha látkové přeměny galaktosy) a glukosogalaktosovým malabsorpčním syndromem (porucha trávení glukosy a galaktosy). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Diclofenac AL 50 užívá
Vždy užívejte Diclofenac AL 50 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a mladiství ve věku 15 let a více
Obvyklé dávkování přípravku uvádí následující tabulka:
Věk Diclofenac AL 50
jednotlivá dávka Diclofenac AL 50
celková denní
dávka
Mladiství od 15 let a dospělí
1 tableta
(odpovídá 50 mg diklofenaku)
1–3 tablety
(odpovídá 50–150 mg diklofenaku)

Maximální doporučená celková denní dávka je 150mg. Časový odstup mezi jednotlivými dávkami nesmí být kratší než 4 hodiny.
Děti a mladiství do 15 let užívají přípravek pouze při juvenilní idiopatické artritidě. Dávkování určuje lékař. U dětí nad 6 let a 20 kg tělesné hmotnosti je obvyklá dávka 1–3 mg/kg/den rozděleně do 2 až 3 dávek.
Tablety Diclofenaku AL 50 se polykají celé a zapíjejí se dostatečným množstvím vody, nejlépe během jídla nebo po jídle.
Délku léčby určuje ošetřující lékař. Při léčbě revmatických onemocnění se Diclofenac AL 50 užívá dlouhodobě.

Neužívejte příliš mnoho Diclofenacu AL 50
Nepřekračujte doporučené dávkování. Je důležité užívat přípravek Diclofenac AL 50 mg v nejnižších dávkách potřebných k úlevě od bolesti a neužívat jej déle, než je nutné. Tak se sníží riziko nežádoucích účinků.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Diclofenac AL 50
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Diclofenac AL 50, vezměte si jej hned, jakmile si vzpomenete, pokud to není v době, kdy máte užít další dávku. Dále pokračujte v užívání léku v obvyklou dobu. Nikdy nezdvojnásobujte následující dávku náhradou za tu, kterou jste zapomněl/a užít.

Jestliže jste užil/a více přípravku Diclofenac AL 50, než jste měl/a
Jestliže jste nedopatřením užil/a více tablet, než jste měl/a, oznamte to ihned svému lékaři nebo rovnou jděte na lékařskou pohotovost. Můžete potřebovat lékařskou pomoc.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Diclofenac AL 50 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Velmi časté:
U více než u 1 z 10 pacientů užívajících tento lék
Časté:
Méně než u 1 z 10, ale více než u jednoho ze 100 pacientů
Méně často:
Méně než u 1 ze 100, ale více než u jednoho z 1000 pacientů
Vzácně:
Méně než u 1 z 1000, ale více než u jednoho z 10.000 pacientů
Velmi Vzácně:
U 1 nebo méně než 1 pacienta z 10.000 pacientů užívajících tento lék
Níže uvedené nežádoucí účinky jsou typicky závislé na podané dávce a liší se u jednotlivých pacientů. Riziko krvácení do zažívacího traktu (zánět žaludku, poškození sliznice, vředy) je závislé hlavně na velikosti dávky a délce léčby.

Zažívací trakt:
Velmi často se vyskytují zažívací obtíže jako je nevolnost, zvracení, průjem, a také menší krvácení do zažívacího traktu, které může, ve výjimečných případech, vést ke vzniku anémie (chudokrevnost).
Často se vyskytuje dyspepsie (porucha trávení), flatulence (plynatost), abdominální křeče (křeče v břiše), ztráta chuti k jídlu, vředy žaludku nebo dvanáctníku (v některých případech s krvácením a perforací).
Méně často bylo pozorováno zvracení krve, meléna (dehtovitě černá stolice obsahující natrávenou krev) nebo krvavé průjmy.
Pokud by se objevila velmi intenzivní bolest v horní části břicha a/nebo černá nebo krvavá stolice, okamžitě přestaňte s užíváním diklofenaku a informujte svého lékaře.

Velmi vzácně se objevily tyto nežádoucí účinky:
Zánět ústní sliznice (stomatitida), zánět jazyka (glositida), jícnové léze (poškození), zácpa a potíže v dolní části zažívacího traktu např. hemoragická kolitida, zhoršení Crohnovy choroby nebo ulcerózní kolitida (zánětlivá onemocnění střev).
Velmi vzácně se objevuje zúžení střeva.
Nervový systém a smysly
Často se vyskytuje bolest hlavy, excitace (nabuzení), dráždivost, únava a závratě. Velmi vzácně se vyskytly poruchy čití, poruchy chuti, poruchy zraku (amblyopie nebo diplopie), tinnitus (hučení nebo pískání v uších), přechodná ztráta sluchu, poruchy paměti, desorientace, křeče, úzkost, noční děsy, třes, deprese a další psychotické reakce.
V průběhu léčby diklofenakem se velmi vzácně objevily příznaky zánětu mozkových blan (aseptické meningitidy). Mezi tyto příznaky patří těžké bolesti hlavy, nauzea, zvracení, horečka, ztuhnutí šíje a poruchy vědomí.
Pozor:Pokud se některý z těchto příznaků objeví nebo zhorší, přestaňte užívat Diclofenac AL 50 a neprodleně informujte lékaře.

Kůže
Často jsou popisovány hypersenzitivní (nadměrně citlivé až přecitlivělé) reakce, jako je vyrážka a svědění, vzácně se vyskytla kopřivka nebo alopecie (vypadávání vlasů).
Velmi vzácné případy kožních výsevů se začervenáním a tvorbou puchýřů,(erytém, ekzém), fotosenzibilizace (zvýšená citlivost pokožky na světlo), purpury (mnohočetné tečkovité krvácení do kůže, sliznic i vnitřních orgánů) a těžké formy kožních reakcí (Stevens Jonesův syndrom, toxická epidermální nekrolýza) byly také popsány.

Ledviny
Velmi vzácně se vyskytlo poškození tkáně ledvin (intersticiální nefritida, nekrózy ledvinových pánviček), které může být doprovázeno akutním selháním ledvin, proteinurií (bílkoviny v moči) a /nebo hematurií (krev v moči).
Velmi vzácně může dojít k rozvoji nefrotického syndromu (hromadění vody v těle (edém) a těžká proteinurie).
Snížený výdej moči, hromadění vody v těle (edém) a celkový pocit neklidu mohou být projevy poškození ledvin, které může vyústit až v jejich selhání.
Pokud se některé z uvedených příznaků objeví nebo zhorší, přestaňte Diclofenac AL 50 užívat a okamžitě informujte lékaře.

Játra
Přechodné zvýšení transamináz (jaterních enzymů) v séru se vyskytuje často, méně často pak poškození jater (hepatitis ikterická nebo anikterická), ve velmi vzácných případech s velmi rychlým průběhem dokonce bez počátečních příznaků.
Z uvedených údajů vyplývá nutnost pravidelných kontrol jaterních funkcí.

Slinivka
Velmi vzácně byly popsány případy pankreatitidy (zánět slinivky).

Krev
Velmi vzácnĕ se mohou vyskytnout poruchy krvetvorby (anémie, leukopénie, agranulocytóza, trombocytopénie). Časné příznaky se mohou projevit horečkou, bolestí v krku, povrchovými lézemi v ústech, pseudochřipkovým syndromem (příznaky podobné chřipkovému onemocnění), velkou únavou, krvácením z nosu a kožními hemoragiemi (krvácením). Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, okamžitě ukončete užívání léčivého přípravku a vyhledejte lékaře,
K tlumení příznaků neužívejte volně prodejné léky tlumící bolest (analgetika) a snižující horečku (antipyretika).
Dlouhodobé užívání přípravku vyžaduje pravidelné kontroly krevního obrazu.
Velmi vzácně se může vyskytnout hemolytická anemie (snížení počtu červených krvinek v souvislosti s výše zmiňovanými komplikacemi)

Kardiovaskulární systém
Velmi vzácně byly zaznamenány případy palpitací (bušení srdce), bolesti na hrudi a vysokého krevního tlaku.
Popsán byl také velmi vzácný výskyt srdeční nedostatečnosti a srdečního infarktu.

Jiné
Mohou se objevit závažné hypersenzitivní reakce s projevy, jako je otok obličeje, jazyka a hrtanu s následným zúžením dýchacích cest, dušností až astmatickým záchvatem, tachykardií (zrychlenou srdeční činností), poklesem krevního tlaku až šokovým stavem. Pokud se u Vás objeví některý z uvedených příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře.
Hlavně u pacientů s vysokým krevním tlakem nebo s poškozenou funkcí ledvin se může občas vyskytnout edém (akumulace vody v těle).
Velmi vzácně se může objevit alergický zánět krevních cév (vaskulitida) a plic (pneumonitida).
Zaznamenány byly také velmi vzácné případy zhoršení zánětů infekčního původu (např. vznik nekrotizující fasciitidy) při užívání protizánětlivých léků (nesteroidních antiflogistik, Diclofenac AL 50 patří k této lékové skupině), ale pouze dočasně. Pokud se příznaky infekce (např. zčervenání, pocení, horkost, bolest, horečka) objeví nebo zhorší během léčby Diclofenac AL 50, bez prodlení konzultujte s lékařem.
Léky jako je Diclofenac AL 50 mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Diclofenac AL 50 uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni v měsíci.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Diclofenac AL 50 mg obsahuje
Léčivá látka:
Diclofenacum natricum 50 mg v jedné enterosolventní tabletě.

Pomocné látky:
Mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktózy, makrogol 400, makrogol 6000, magnesiumstearát, kukuřičný škrob, hypromelosa , povidon K30, disperze methakrylátového kopolymeru L 30%, koloidní bezvodý oxid křemičitý, acetyltriethyl-citrát, mastek, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý

Jak přípravek Diclofenac AL 50 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Diclofenac AL 50 jsou oranžově- hnědé kulaté bikonvexní potahované enterosolventní tablety.

Velikost balení:
20, 30, 50 a 100 enterosol­ventních tablet

Držitel rozhodnutí o registraci
ALIUD PHARMA GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 19
D-89150 Laichingen.
Německo

Výrobce:
Stada Atzneimittel AG
Stadastrasse 2–18
Bad Vilbel
611 18 Německo

Tento příbalový leták byl naposledy schválen:
26.10.2011

Diclofenac AL retard

tablety s prodlouženým uvolňováním
(Diclofenacum natricum)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Diclofenac AL retard a k čemu se užívá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diclofenac AL retard užívat
 3. Jak se přípravek Diclofenac AL retard užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Diclofenac AL retard uchovávat
 6. Další informace

1. Co je přípravek Diclofenac AL retard a k čemu se užívá

Přípravek Diclofenac AL retard obsahuje léčivou látku diklofenak, která patří do skupiny léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Přípravek Diclofenac AL
retard ulevuje od bolesti a zmenšuje zánět (otoky). Neovlivňuje však příčinu zánětu.

Diclofenac AL retard je určen pro léčbu následujících stavů:
Léčba bolesti a zánětu při:

 • akutní artritidě (zánětlivé postižení kloubů včetně záchvatů dny
 • chronické artritidě (zvláště revmatoidní artritidě)
 • ankylosující spondylitidě (Bechtěrevova choroba) a dalších spondylartritidách (zánětlivá kloubní onemocnění postihující především páteř)
 • bolestivých stavech na podkladě degenerativních onemocnění kloubů a páteře (osteoartróza a spondylartróza)
 • mimokloubním revmatismu (revmatismus měkkých tkání)
 • bolestivých poúrazových stavech s projevy otoku nebo zánětu

Uvolnění léku a nástup účinku přípravku Diclofenac AL retard může být pomalejší.
Diclofenac AL retard by proto neměl být užíván při stavech, kdy je zapotřebí rychlého nástupu účinku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diclofenac AL retard užívat

Neužívejte přípravek Diclofenac AL retard:

 • Pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak nebo některou pomocnou látku obsaženou v přípravku (viz odstavec Další informace na konci této příbalové
 • informace).
 • Pokud máte srdeční a/nebo cerebrovaskulární onemocnění (onemocnění mozku způsobené postižením mozkových cév), např. jste měl(a) srdeční infarkt, mozkovou
 • mrtvici, drobnou cévní mozkovou příhodu nebo blokádu (ucpání) cév v srdci nebo mozku nebo jste podstoupil(a) operaci k uvolnění blokády nebo bypass.
 • Pokud máte nebo jste měl(a) potíže s krevním oběhem (onemocnění periferních tepen).
 • Pokud jste již v minulosti měl/a alergickou reakci na přípravek k léčbě bolesti, zánětu nebo horečky jako např. diklofenak nebo kyselina acetylsalicylová
 • Pokud máte nebo jste v minulosti opakovaně měl/a žaludeční nebo dvanáctníkový vřed/krvácení.
 • Pokud krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá stolice) nebo jste v minulosti měl/a tyto potíže v souvislosti s užíváním nesteroidních protizánětlivých léků.
 • Při těžším onemocněním jater nebo ledvin.
 • Pokud trpíte vážným srdečním onemocněním.
 • Pokud máte neobjasněné poruchy krvetvorby.
 • Při cerebrovaskulárním krvácení (krvácení do mozku) nebo jiném aktivním krvácení
 • V posledních třech měsících těhotenství.

Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to ošetřujícímu lékaři nebo lékárníkovi a neužívejte přípravek Diclofenac AL retard.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Diclofenac AL retard je zapotřebí v následujících případech:

 • Pokud jste někdy měl/a potíže s trávicím traktem jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, krvavá nebo černá stolice anebo jste v minulosti měl/a problémy se zažíváním nebo pálením žáhy po předchozím užívání léků proti bolesti nebo zánětu.
 • Pokud máte problémy s tlustým střevem (tj. zánětlivé onemocnění střev jako např. ulcerózní kolitidu nebo Crohnovu chorobu).
 • Pokud máte astma, problémy s játry nebo ledvinami nebo oteklé nohy.
 • Pokud máte nebo jste měl/a problémy se srdcem nebo vysoký krevní tlak.
 • Pokud užíváte jiné přípravky proti bolesti nebo zánětu.
 • Pokud jste dehydratovaná (odvodnění organismu) (např. v důsledku zvracení, průjmu, nebo před či po větší operaci)
 • Pokud máte poruchy krvácivosti nebo jiné potíže s krví včetně vzácné poruchy jater nazývané jaterní porfyrie.
 • Pokud trpíte některou poruchou imunitního systému (kombinované onemocnění měkkých tkání a systémový lupus erytematodes)
 • Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to před užitím přípravku
 • Diclofenac AL retard ošetřujícímu lékaři nebo lékárníkovi.

Přípravek Diclofenac AL retard může maskovat příznaky infekčního onemocnění (např. bolest hlavy, horečka), proto je pak o mnoho těžší potíže odhalit a vhodně léčit. Jestliže se
necítíte dobře a budete potřebovat navštívit lékaře, nezapomeňte mu říci, že užíváte Diclofenac AL retard.
Ve velmi vzácných případech může Diclofenac AL retard, tak jako i jiná nesteroidní antirevmatika, způsobit těžké kožní alergické reakce např. vyrážku. Z toho důvodu je třeba, abyste okamžitě informoval/a svého lékaře, pokud budete mít tyto příznaky.
Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký
cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.
Některé současně užívané přípravky mohou zvyšovat riziko poškození žaludku nebo riziko krvácení (jiné nesteroidní protizánětlivé léky, kortikoidy, léky snižující srážlivost krve jako např. warfarin, léky proti depresi ze skupiny SSRI, nebo protidestičkové přípravky jako léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou). U pacientů se zvýšeným rizikem poškození
zažívacího traktu může lékař navrhnout současné podávání léčiv, které chrání sliznici trávicího traktu. Pokud se objeví krvácení ze zažívacího traktu, je třeba léčbu diklofenakem
ihned přerušit a vyhledat lékaře.
V případě že užíváte Diclofenac AL retard, měli by jste informovat vašeho lékaře nebo zubaře před tím, než podstoupíte jakoukoli operaci.

Informujte lékaře před předepsáním diklofenaku, pokud:

 • kouříte
 • máte diabetes (cukrovku)
 • máte anginu pectoris (srdeční onemocnění projevující se častou bolestí na hrudi), krevní sraženiny, vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol nebo zvýšené triglyceridy (tuky)

Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků.Při dlouhodobějším podávání analgetik (léků proti bolesti) se mohou vyskytnout bolesti hlavy, které však nesmíte léčit zvýšením dávky.

Jestliže užíváte Diclofenac AL retard a trpíte častými bolestmi hlavy, zeptejte se na radu svého lékaře.
Při dlouhodobém užívání Diclofenacu AL retard by vám měly být pravidelně kontrolovány jaterní hodnoty, ledvinné funkce a krevní obraz.

Diclofenac AL retard a starší lidé
Stejně jako u jiných léčivých přípravků proti bolesti, mohou být starší osoby citlivější na účinky přípravku Diclofenac AL retard, než jiní dospělí. Z tohoto důvodu by měli velmi
pečlivě dodržovat pokyny ošetřujícího lékaře, který stanoví vhodné nejnižší dávkování k úlevě od potíží. Je zejména důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili jakýkoli
nežádoucí účinek svému lékaři.

Děti a mladiství
Děti a mladiství do 18 let věku nesmějí Diclofenac AL retard užívat, protože obsah účinné látky je příliš vysoký.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky diklofenaku a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

Zvýšení účinku až po zvýšení rizika výskytu nežádoucích účinků:

 • digoxin (lék užívaný k posílení činnosti srdce)
 • fenytoin (lék užívaný k léčbě epileptických záchvatů)
 • lithium (lék používaný k léčbě psychických poruch). Při užívání této kombinace léků je třeba sledovat hladinu lithia v krvi.
 • methotrexát (lék užívaný při nádorových a některých revmatických onemocněních)

Snížení účinnosti níže uvedených léků:

 • diuretika (močopudné léky) a léky snižující krevní tlak

Zvýšení rizika nežádoucích účinků přípravku Diclofenac AL retard:

 • další protizánětlivé léky a léky proti bolesti (nežádoucí účinky na trávicí trakt)
 • ACE inhibitory, antagonisté angiotensinu-II nebo betablokátory (léky používané k léčbě srdečního selhání a vysokého krevního tlaku) nebo cyklosporin (lék užívaný k zabránění odhojení transplantátů nebo při revmatických onemocněních) – možná porucha funkce ledvin probenecid a sulfipyrazol (léky na léčbu dny)
 • kortikoidy (léky užívané k úlevě od zánětu) – nežádoucí účinky na trávicí trakt
 • antiagregační látky (např. kyselina acetylsalicylová) a SSRI léky (antidepresiva III. generace užívaná pro léčbu depresí).

Další možné interakce s:

 • diuretiky šetřícími draslík: Tato kombinace léků zvyšuje hladinu draslíku v krvi. Při užívání této kombinace léků je třeba sledovat hladinu draslíku v krvi.
 • antikoagulancia (léky proti srážlivosti krve, obsahující např. warfarin): Při užívání této kombinace léků je třeba sledovat srážlivost krve.
 • léky odvozené od sulfonylmočoviny (perorální léky na diabetes): Při užívání této kombinace léků je třeba sledovat hladinu glukózy v krvi.

Užívání přípravku Diclofenac AL retard s jídlem a pitím
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste nebo můžete být těhotná, informujte o tom svého lékaře a neužívejte přípravek Diclofenac AL retard. Je velmi důležité, abyste neužívala přípravek Diclofenac AL retard
zejména v poslední třetině těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při porodu. V prvních dvou třetinách těhotenství užívejte přípravek pouze na výslovné doporučení lékaře.
Stejně jako jiné protizánětlivé léčivé přípravky může užívání diklofenaku, léčivé látky přípravku Diclofenac AL retard způsobovat problémy s početím. Po ukončení užívání
přípravku se vše vrátí k původnímu stavu. Nicméně byste měla informovat svého lékaře, pokud plánujete otěhotnět nebo máte problémy s početím.

Kojení
Informujte svého lékaře o tom, že kojíte. Diclofenac AL retard prostupuje v malém množství do mateřského mléka. Pokud je nutné, aby kojící matka užívala Diclofenac AL retard měla by jej užívat pouze na doporučení lékaře, jen krátkodobě a vždy po posledním večerním kojení před nejdelším spánkem dítěte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Diclofenac AL retard většinou nemá žádný vliv na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů. Nicméně jako jiné léky proti bolesti může ve vzácných případech způsobit poruchy vidění, závratě a ospalost. Pokud se u Vás tyto příznaky projeví, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost a koordinaci pohybů. Informujte co nejdříve svého lékaře o tom, že máte tyto potíže.

3. Jak se přípravek Diclofenac AL retard užívá

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Poznámka:
U tohoto léčivého přípravku je léčivá látka vložena do matrice (typ struktury tablety) ze které je postupně uvolňována. Prázdná matrice je někdy vyloučena ve zdánlivě nezměněné formě.
Toto neovlivňuje účinnost léčivého přípravku, jelikož i v těchto případech je léčivá látka zcela uvolněna během průchodu střevem.

Kolik tablet s prodlouženým uvolňováním a jak často byste měli užívat?
Dávkování pro dospělé
Dospělí užívají jednu tabletu s prodlouženým uvolňování denně.
Pokud je to nezbytné, může Vám lékař doporučit kombinovat Diclofenac AL retard s jiným diklofenakem až do maximální denní dávky 150mg.
Děti a mladiství do 18 let
Přípravek není určen pro tuto věkovou skupinu (viz bod 2).
Délku léčby určuje ošetřující lékař. Při léčbě revmatických onemocnění se Diclofenac AL retard užívá obvykle dlouhodobě.
Pokud cítíte, že úleva od bolesti není dostatečná, nikdy si nezvyšujte dávku samovolně, vždy kontaktujte ošetřujícího lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Diclofenac AL retard
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Diclofenac AL retard, vezměte si jej hned, jakmile si vzpomenete, pokud to není v době, kdy máte užít další dávku. Dále pokračujte v užívání léku v obvyklou dobu. Nikdy nezdvojnásobujte následující dávku náhradou za tu, kterou jste zapomněl/a užít.

Jestliže jste užil/a více přípravku Diclofenac AL retard, než jste měl/a
Jestliže jste nedopatřením užil/a více tablet, než jste měl/a, oznamte to ihned svému lékaři nebo rovnou jděte na lékařskou pohotovost. Můžete potřebovat lékařskou pomoc.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Diclofenac AL retard nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Velmi časté:
Časté:
U více než u 1 z 10 pacientů užívajících tento lék Méně než u 1 z 10, ale více než u jednoho ze 100 pacientů
Méně často:
Méně než u 1 ze 100, ale více než u jednoho z 1000 pacientů Vzácně:
Méně než u 1 z 1000, ale více než u jednoho z 10.000 pacientů Velmi Vzácně:
U 1 nebo méně než 1 pacienta z 10.000 pacientů užívajících tento lék
Níže uvedené nežádoucí účinky jsou typicky závislé na podané dávce a liší se u jednotlivých pacientů. Riziko krvácení do zažívacího traktu (zánět žaludku, poškození sliznice, vředy) je závislé hlavně na velikosti dávky a délce léčby.

Zažívací trakt:
Velmi často se vyskytují zažívací obtíže jako je nevolnost, zvracení, průjem, a také menší krvácení do zažívacího traktu, které může, ve výjimečných případech, vést ke vzniku anémie (chudokrevnost).
Často se vyskytuje dyspepsie (porucha trávení), flatulence (plynatost), abdominální křeče (křeče v břiše), ztráta chuti k jídlu, vředy žaludku nebo dvanáctníku (v některých případech s krvácením a perforací).
Méně často bylo pozorováno zvracení krve, meléna (dehtovitě černá stolice obsahující natrávenou krev) nebo krvavé průjmy.
Pokud by se objevila velmi intenzivní bolest v horní části břicha a/nebo černá nebo krvavá stolice, okamžitě přestaňte s užíváním diklofenaku a informujte svého lékaře.

Velmi vzácně se objevily tyto nežádoucí účinky:
Zánět ústní sliznice (stomatitida), zánět jazyka (glositida), jícnové léze (poškození), zácpa apotíže v dolní části zažívacího traktu např. hemoragická kolitida, zhoršení Crohnovy choroby nebo ulcerózní kolitida (zánětlivá onemocnění střev).
Velmi vzácně se objevuje zúžení střeva.

Nervový systém a smysly
Často se vyskytuje bolest hlavy, excitace (nabuzení), dráždivost, únava a závratě. Velmi vzácně se vyskytly poruchy čití, poruchy chuti, poruchy zraku (amblyopie nebo diplopie),
tinnitus (hučení nebo pískání v uších), přechodná ztráta sluchu, poruchy paměti, desorientace, křeče, úzkost, noční děsy, třes, deprese a další psychotické reakce.
V průběhu léčby diklofenakem se velmi vzácně objevily příznaky zánětu mozkových blan (aseptické meningitidy). Mezi tyto příznaky patří těžké bolesti hlavy, nauzea, zvracení,
horečka, ztuhnutí šíje a poruchy vědomí.
Pozor:Pokud se některý z těchto příznaků objeví nebo zhorší, přestaňte užívat Diclofenac AL retard a neprodleně informujte lékaře.

Kůže
Často jsou popisovány hypersenzitivní (nadměrně citlivé až přecitlivělé) reakce, jako je vyrážka a svědění, vzácně se vyskytla kopřivka nebo alopecie (vypadávání vlasů).
Velmi vzácné případy kožních výsevů se začervenáním a tvorbou puchýřů,(erytém, ekzém), fotosenzibilizace (zvýšená citlivost pokožky na světlo), purpury (mnohočetné tečkovité krvácení do kůže, sliznic i vnitřních orgánů) a těžké formy kožních reakcí (Stevens Jonesův syndrom, toxická epidermální nekrolýza) byly také popsány.

Ledviny
Velmi vzácně se vyskytlo poškození tkáně ledvin (intersticiální nefritida, nekrózy ledvinových pánviček), které může být doprovázeno akutním selháním ledvin, proteinurií
(bílkoviny v moči) a /nebo hematurií (krev v moči).
Velmi vzácně může dojít k rozvoji nefrotického syndromu (hromadění vody v těle (edém) a těžká proteinurie).
Snížený výdej moči, hromadění vody v těle (edém) a celkový pocit neklidu mohou být projevy poškození ledvin, které může vyústit až v jejich selhání.
Pokud se některé z uvedených příznaků objeví nebo zhorší, přestaňte Diclofenac AL retard užívat a okamžitě informujte lékaře.

Játra
Přechodné zvýšení transamináz (jaterních enzymů) v séru se vyskytuje často, méně často pak poškození jater (hepatitis ikterická nebo anikterická), ve velmi vzácných případech s velmi rychlým průběhem dokonce bez počátečních příznaků..
Z uvedených údajů vyplývá nutnost pravidelných kontrol jaterních funkcí.

Slinivka
Velmi vzácně byly popsány případy pankreatitidy (zánět slinivky).

Krev
Velmi vzácnĕ se mohou vyskytnout poruchy krvetvorby (anémie, leukopénie, agranulocytóza, trombocytopénie). Časné příznaky se mohou projevit horečkou, bolestí v krku, povrchovými lézemi v ústech, pseudochřipkovým syndromem (příznaky podobné chřipkovému onemocnění), velkou únavou, krvácením z nosu a kožními hemoragiemi (krvácením). Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků okamžitě ukončete užívání léčivého přípravku a vyhledejte lékaře, K tlumení příznaků neužívejte volně prodejné léky tlumící bolest (analgetika) a snižující horečku (antipyretika).
Dlouhodobé užívání přípravku vyžaduje pravidelné kontroly krevního obrazu.
Velmi vzácně se může vyskytnout hemolytická anemie (snížení počtu červených krvinek v souvislosti s výše zmiňovanými komplikacemi)
Kardiovaskulární systém
Velmi vzácně byly zaznamenány případy palpitací (bušení srdce), bolesti na hrudi a vysokého krevního tlaku.
Popsán byl také velmi vzácný výskyt srdeční nedostatečnosti a srdečního infarktu.

Jiné
Mohou se objevit závažné hypersenzitivní reakce s projevy, jako je otok obličeje, jazyka a hrtanu s následným zúžením dýchacích cest, dušností až astmatickým záchvatem, tachykardií zrychlenou srdeční činností), poklesem krevního tlaku až šokovým stavem. Pokud se u Vás objeví některý z uvedených příznaků okamžitě kontaktujte lékaře.
Hlavně u pacientů s vysokým krevním tlakem nebo s poškozenou funkcí ledvin se může občas vyskytnout edém (akumulace vody v těle).
Velmi vzácně se může objevit alergický zánět krevních cév (vaskulitida) a plic (pneumonitida).
Zaznamenány byly také velmi vzácné případy zhoršení zánětů infekčního původu (např. vznik nekrotizující fasciitidy) při užívání protizánětlivých léků (nesteroidních antiflogistik,
Diclofenac AL retard patří k této lékové skupině) ale pouze dočasně. Pokud se příznaky infekce (např. zčervenání, pocení, horkost, bolest, horečka) objeví nebo zhorší během léčby
Diclofenac AL retard bez prodlení konzultujte s lékařem.
Léky jako je Diclofenac AL 25 mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedený kontakt:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Diclofenac AL retard uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C, uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni v měsíci.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Diclofenac AL retard obsahuje
Léčivá látka:
Diclofenacum natricum 100 mg v jedné tabletě s prodlouženým uvolňováním.

Pomocné látky:
Mastek, ethylcelulosa, magnesium-stearát, povidon, hypromelosa, diethyl-ftalát, oxid titaničitý, červený oxid železitý, kyselina stearová, makrogol 4000.
Jak přípravek Diclofenac AL retard vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: světle červené, kulaté, bikonvexní potahované retardované tablety bez zápachu nebo téměř bez zápachu.
Velikost balení:
20, 30, 50 a 100 tablet s prodlouženým uvolňováním
Držitel rozhodnutí o registraci:
ALIUD PHARMA GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 19
D-89150 Laichingen.
Německo
Výrobce:
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Německo

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 12/2013

DICLOFENAC GALMED EMULGEL

Diclofenacum natricum

 

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Diclofenac Galmed emulgel musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Diclofenac Galmed emulgel a k čemu se používá.
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Diclofenac Galmed emulgel užívat.
 3. Jak se Diclofenac Galmed emulgel užívá.
 4. Možné nežádoucí účinky.
 5. Jak Diclofenac Galmed emulgel uchovávat.
 6. Další informace.

1. CO JE DICLOFENAC GALMED EMULGEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Diclofenac Galmed emulgel je speciálně vytvořen k vtírání do pokožky. Léčivá látka, diklofenak, patří do skupiny léčivých přípravků zvaných nesteroidní protizánětlivé léčivé
přípravky (NSAIDs).
Diclofenac Galmed emulgel tlumí bolest a zánět, snižuje otok.
Diclofenac Galmed emulgel je vhodný pro léčení místních projevů nerevmatických i revmatických bolestivých stavů pohybového ústrojí.

Diclofenac Galmed emulgel se používá:
Mladiství od 14 let
Krátkodobá lokální symptomatická léčba akutních poranění jako je podvrtnutí, pohmoždění, tupá poranění (poranění utrpěná při sportu).

Dospělí (od 18 let)
Léčba poúrazových stavů a následků sportovních úrazů jako jsou otoky, zhmoždění, podvrtnutí kloubů, poranění měkkých částí kloubů a bolesti zad. Po poradě s lékařem lze
používat Diclofenac Galmed emulgel k místní léčbě revmatických onemocnění měkkých tkání např. kloubních pouzder, zánětů šlach a svalových úponů a k místní léčbě při
bolestivých stavech doprovázejících degenerativní onemocnění kloubů.
Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství od 14 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DICLOFENAC GALMED EMULGEL UŽÍVAT

Nepoužívejte Diclofenac Galmed emulgel

 • Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak nebo jiné léčivé přípravky používané k léčbě bolesti, horečky nebo zánětu jako je ibuprofen, kyselina acetylsalicylová (látka, která se také používá k prevenci srážení krve).
 • Příznaky alergické reakce na tyto léčivé přípravky mohou zahrnovat: astma, sípání nebo dušnost, kožní vyrážku nebo kopřivku, otok obličeje nebo jazyka, výtok z nosu.
 • Jestliže jste alergický/á na kteroukoli další složku přípravku (viz seznam na konci příbalové informace).
 • Jestliže jste ve třetím trimestru těhotenství.
 • Jestliže jste mladší 14 let.
 • Pokud víte o uvedených okolnostech, nepoužívejte přípravek Diclofenac Galmed emulgel.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Diclofenac Galmed emulgel je zapotřebí

 • V případě, že je Diclofenac Galmed emulgel aplikován na velké plochy kůže a používán dlouhodobě, nebo je používán v kombinaci s ústně či injekčně podávanými nesteroidními protizánětlivými přípravky (NSAID), nelze vyloučit možný výskyt systémových nežádoucích reakcí (zasahují celý organismus, nikoli pouze místo, kde byl přípravek použit).
 • Neaplikujte přípravek Diclofenac Galmed emulgel na kůži, pokud jste se řízli nebo máte otevřenou ránu. Neaplikujte na kůži s vyrážkou nebo ekzémem.
 • Buďte opatrní, aby se Vám přípravek nedostal do očí. Pokud se tak stane, vypláchněte oči čistou vodou. Při přetrvávajících obtížích navštivte lékaře nebo lékárníka.
 • Diclofenac Galmed emulgel je určen pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte v dutině ústní. Nepolykejte.
 • Po čas léčení a alespoň 2 týdny po jeho skončení byste se měli vyhýbat přímému slunečnímu záření a pobytu v soláriu za účelem snížení velmi vzácného rizika fotosenzitivní reakce. Je vhodné postižená místa chránit oděvem.

Můžete použít ortézu nebo obvaz běžně používaný u zranění, jako jsou výrony, ale nepoužívejte neprodyšné vzduchotěsné (plastové) bandáže.

Děti a mladiství do 14 let
Přípravek Diclofenac Galmed emulgel není určen pro děti a mladistvé do 14 let, protože u nich nejsou k dispozici dostatečné informace o účinnosti a bezpečnosti léčby (viz bod
Nepoužívejte Diclofenac Galmed emulgel).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Nepoužívejte Diclofenac Galmed emulgel, pokud jste těhotná nebo kojíte. Před tím, než budete používat jakýkoliv léčivý přípravek, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není znám žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Diclofenac Galmed emulgel
Tento léčivý přípravek obsahuje propylenglykol, který může u určitých pacientů způsobit mírné místní kožní podráždění. Obsahuje parabeny, které mohou vyvolat alergické reakce
(pravděpodobně zpožděné).

3. JAK SE DICLOFENAC GALMED EMULGEL UŽÍVÁ

Vždy používejte Diclofenac Galmed emulgel přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek je určen pro dospělé pacienty a mladistvé starší 14 let.
Nanášejte gel v tenké vrstvě 3-4krát denně na postižené místo a lehce jej vetřete. Dle rozsahu postižení aplikujte množství odpovídající velikosti třešně až vlašského ořechu (2-4 g). Toto je dostatečné množství k léčení oblasti 400-800 cm 2 . Odstup mezi jednotlivými dávkami je 3 až4 hodiny. Po aplikaci je nutné si umýt ruce, pokud nejsou místem k léčení.

Dospělí a mladiství od 14 let
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 2 týdny.
Pokud je nutné u mladistvých od 14 let používat gel déle než 7 dní k úlevě od bolesti, doporučuje se vyhledat lékaře.
Při zánětlivých a degenerativních revmatických onemocněních u dospělých se o délce léčby přípravkem Diclofenac Galmed emulgel vždy poraďte s lékařem.
Při používání přípravku bez doporučení lékaře vyhledejte lékaře během 7 dnů v případě, že se stav nezlepšuje, nebo se naopak zhoršuje.

Starší pacienti (nad 65 let)
Dávkování se neliší od dávkování u ostatních dospělých.

Děti a mladiství do 14 let
Přípravek není určen pro děti a mladistvé do 14 let, protože u nich nejsou k dispozici dostatečné informace o účinnosti a bezpečnosti léčby (viz bod Nepoužívejte Diclofenac
Galmed emulgel).

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Diclofenac Galmed emulgel
Pokud jste zapomněli aplikovat přípravek Diclofenac Galmed emulgel ve správný čas, aplikujte ho, jakmile si vzpomenete a pak pokračujte jako obvykle. Neaplikujte dvojnásobné
množství, aby byla doplněna chybějící dávka.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Diclofenac Galmed emulgel, než jste měl(a)
Jestliže jste omylem požili přípravek, nebo v případě, že jste omylem použili mnohem více přípravku než je doporučené množství, neprodleně kontaktujte lékaře.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Diclofenac Galmed emulgel nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Některé nežádoucí účinky, které se vyskytují vzácně a velmi vzácně mohou být vážné.

Časté (u 1 až 10 pacientů ze 100): kožní vyrážka, svědění, zčervenání kůže nebo bolest (píchání) kůže
Vzácné (u 1 až 10 pacientů z 10 000): kožní vyrážka s puchýři, necitlivost, brnění, píchání, pálení kůže (parestézie) a v případě dlouhodobého používání přípravku aplikovaného na rozsáhlé plochy kůže nevolnost, bolesti břicha, zvracení, průjem
Velmi vzácné (u méně než 1 pacienta z 10 000): projevy přecitlivělosti, kopřivka, otok kůže a sliznic, otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, sípání, dušnost nebo pocit napětí na hrudníku (astma), zvýšená citlivost kůže na sluneční záření (možné příznaky jsou spálení od slunce se svěděním, otokem a puchýři)

Pokud zaznamenáte jakékoliv následující příznaky alergie, PŘESTAŇTE používat přípravek Diclofenac Galmed emulgel a okamžitě kontaktujte lékaře nebo lékárníka:

 • Kožní vyrážka s puchýři, kopřivka.
 • Sípání, dušnost nebo pocit napětí na hrudníku (astma).
 • Otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK DICLOFENAC GALMED EMULGEL UCHOVÁVAT

 • Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
 • Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 • Uchovávejte při teplotě do 25 oC v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
 • Léčivé přípravky se nesmí vhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Diclofenac Galmed emulgel obsahuje
Léčivou látkou je Diclofenacum natricum 1 g ve 100 g gelu.
Pomocné látky jsou hydroxid sodný, hyetelosa, karbomer, propylenglykol (E 1520), střední nasycené triacylglyceroly, propylparaben (E 216), methylparaben (E 218), čištěná voda.
Jak Diclofenac Galmed emulgel vypadá a co obsahuje toto balení
Diclofenac Galmed emulgel je bílý hladký gel slabého charakteristického zápachu.
Druh obalu:
Hliníková tuba uzavřená membránou, šroubovací uzávěr s propichovacím trnem, krabička.
Velikost balení:
Tuba: 30g, 50g, 60g, 100g a 120g emulgelu
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Galmed a.s.
Ostrava
Česká republika

VÝROBCE
Herbacos Recordati s.r.o.
Pardubice
Česká republika

Recenze

Hodnocení: 88 %


top