Neprůchodnost střev si žádá okamžitý zásah lékaře. Bez odborné pomoci končí smrtí pacienta

Neprůchodnost střev je život ohrožující stav, který si žádá okamžitý zásah lékařů. Projevuje se zpravidla zástavou odchodu plynů a stolice, záchvatovými bolestmi břicha a v některých případech i zvracením. Ileus, jak se tomuto problému odborně říká, může mít hned několik příčin, přičemž ve většině případů je nutná operace. Bez odborné pomoci končí tento stav smrtí pacienta.

Střevní neprůchodností se rozumí zastavení transportu střevního obsahu, k čemuž může dojít hned z několika důvodů. V každém případě se ale jedná o velice vážný stav, kdy je pacient přímo ohrožen na životě. Hrozí mu totiž takzvaná ileózní nemoc, která je charakteristická postižením celého těla a selháváním životně důležitých orgánů.

Příčiny neprůchodnosti střev

Ke střevní neprůchodnosti nebo také ileu, jak se tomuto nebezpečnému stavu říká, může dojít z několika důvodů. Podle příčiny proto ileus dělíme na:

 • Mechanický
 • Paralytický
 • Smíšený
 • Cévní

Mechanický ileus

V tomto případě je uzávěr způsoben překážkou v průsvitu střeva. Tou může být například cizí těleso, které dotyčný pozřel, což se často stává zejména v případě malých dětí. Někdy mohou střevo ucpat také paraziti, typicky škrkavky, a dalšími příčinami pak mohou být žlučové kameny, ale i vrozené zúžení střeva. Mechanický ileus dále způsobují také polypy či nádory střeva, problém ale mohou představovat i překážky, které se nachází mimo střevní stěnu, například srůsty v dutině břišní či uskřinutí kýly v kýlní brance.

Zaškrcení střeva pak kromě jeho uzávěru vede také k poruše cévního a nervového zásobení, přičemž nejčastějším důvodem této komplikace bývají pruhovité srůsty, a to hlavně na tenkém střevě, zmíněna uskřinutá kýla či otočení střeva kolem své osy.

Paralytický ileus

Paralytický ileus je odborný název pro střevní neprůchodnost, která je způsobená ochrnutím svaloviny střevní stěny, jehož důsledkem je pak porucha na transportu střevního obsahu. Může se objevit samostatně jako nespecifická reakce střeva na těžké postižení, či v souvislosti s jiným onemocněním, například při:

 • Zánětu slinivky
 • Zánětu pobřišnice
 • Nechtěném zadržování moči
 • Zánětu ledvinové pánvičky
 • Zlomeninách páteře

Vzácně se pak může vyskytnout ochrnutí střeva při poruchách látkové přeměny, například při nízké sérové hladině draslíku či sodíku, cukrovce nebo zvýšené hladině odpadních produktů v séru při selhání ledvin. Do jisté míry bývá ochrnutí střeva normální po větších chirurgických zákrocích, zvláště pak pokud se týkají dutiny břišní. Obvykle ale odezní do 4 dnů.

Smíšený ileus

Kombinací mechanické a paralytické střevní neprůchodnosti je pak smíšený ileus, který je typický například při nitrobřišních hnisavých abscesech.

Cévní ileus

Cévní ileus je neprůchodnost způsobená postižením cévního zásobení střeva krevní sraženinou, která může být do místa zavlečena anebo se tvoří přímo v cévě, která orgán zásobuje.

Příznaky neprůchodnosti střev

Nejtypičtějším příznakem neprůchodnosti střev je zástava odchodu plynů a stolice. V některých případech se může objevit také zvracení, které je způsobeno nespecifickými reflexy i hromaděním střevního obsahu nad uzávěrem. Přítomné jsou rovněž silné bolesti kolikovitého charakteru, což znamená, že přicházejí v záchvatech.

Příznaky se ale samozřejmě liší v závislosti na původu potíží a umístění překážky. Paralytický ileus se tak například může obejít i bez bolesti. V případě, že se překážka vyskytuje v dolním úseku tlustého střeva, se zase nemusí dostavit zvracení. A pokud dojde k zaškrcení střeva, objevují se u pacienta příznaky šoku, a to v několika málo okamžicích.

Zaškrcení cévního a nervového zásobení v závěsu střeva vyvolává silnou bolest doprovázenou zvracením. U nekomplikované neprůchodnosti střev, tedy bez jejich zaškrcení, se příznaky rozvíjejí rychlostí, která závisí na tom, jak vysoko je překážka umístěna. Obecně platí pravidlo, že čím blíže žaludku se nachází, tím rychlejší je rozvoj nemoci.

Vyšetření

Kromě vyšetření jako takového je nutné zjistit pacientovu anamnézu, zvláště pak zjistit, zda nemocný v minulosti prodělal operace dutiny břišní, trpí nějakým střevním onemocněním, pociťuje změny ve vyprazdňování, užívání nějaké léky anebo trpí jiným onemocněním, například cukrovkou.

Během fyzikálního vyšetření je pak důležité, všímat si celkového stavu pacienta. Tomu lékař následně pohmatem vyšetří břicho, čímž vyloučí případné uskřinutí střeva kýlou a zjistí bolestivost břicha či nalezne hmatné útvary. Vyšetření probíhá také poslechem, kdy jsou abnormální zvuky důsledkem zvýšené svalové činnosti střeva nad překážkou, a úplné ticho naopak značí paralytický ileus. Vyšetřením konečníku prstem lze pak zjistit také zúžení v této oblasti, nádory či ochablý svěrač.

Co se týče rentgenového vyšetření, to se ideálně provádí pomocí kontrastní látky. Ta se ale nesmí použít v případě, že existuje podezření na proděravění střevní sliznice. Onemocnění dutiny břišní pak může prokázat také ultrazvuk, počítačová tomografie či kolonoskopie.

Léčba neprůchodnosti střeva

Neprůchodnost střev bývá zpravidla důvodem k neodkladné operaci. Jejím cílem je:

 • Odsátí střevního obsahu nacházejícího se nad překážkou
 • Odstranění mechanické překážky
 • Odstranění patologicky změněného střeva (například část střeva s nádorem)
 • Odstranění odumřelé části střeva

U paralytického ileu je pak vhodná konzervativní léčba, která spočívá v podpoře činnosti střev.

Napsat komentář

Vaše emeilová adresa nebude zveřejněna

top