Jak se pozná tříselná, pupeční a břišní kýla? Příznaky mohou být rozmanité

Kýla (hernia) je vypuklina, která vzniká vysunutím tkáně mezerou nebo defektem ve svalu. Může se tvořit kdekoliv na těle, ale nejčastěji se objevuje v břišní stěně a velice často se rozvíjí také v tříslech. Za jejím rozvojem často stojí nečekaná zátěž, porod nebo třeba namáhavé vyprazdňování. Zpočátku pak kýla nemusí být nijak patrná, později se však může zvětšovat a hrozí uskřinutí jejího obsahu. 

Co je kýla?

Jako kýla (také hernie či hernia) se označuje stav, kdy dojde k patologickému přesunutí orgánů na jiné místo, než kde by měly být normálně uložené. Lidé si s tímto pojmem nejčastěji spojují břišní kýlu, kdy dojde k vytlačení orgánů dutiny břišní skrze oslabenou břišní stěnu. Typicky se přitom jedná o pupek nebo také o různé pooperační jizvy.

Ve skutečnosti však kýla představuje obecný pojem, který zahrnuje celou řadu různých obtíží, kam patří například herniace meziobratlového disku, tříselná kýla, brániční kýla nebo také kýla femorální (stehenní kýla). Tyto obtíže trápí muže i ženy, často se objevují u jedinců s oslabenou břišní stěnou, ale nevyhýbají se ani trénovaným sportovcům.

Kýla tedy představuje jakýsi otvor, skrze který se do podkoží vyklenují vnitřní orgány. Tlak, který vznikne při nadváze, zdvihání těžkého předmětu nebo třeba při namáhavém vyprazdňování, vytvoří mezeru v břišních svalech (tzv. kýlní branka), do které se pak vysune část břišní dutiny společně s orgány dutiny břišní.

Zatímco u mužů se kýla objevuje hlavně v tříslech, a to především kvůli tomu, že na tomto místě prochází cévy a chámovod vedoucí do varlat, v případě žen není tato kýla příliš častá, jelikož se u nich v oblasti třísel nachází oblý vaz. Mnohem více se pacientky potýkají s kýlou pupeční nebo s kýlou břišní.

Složení kýly

Pokud jde o to, kde je kýla, jak vlastně vypadá a jaké je její složení, lékaři rozlišují tři samostatné části tohoto útvaru. Sem patří:

 • kýlní vak – vyklenutá pobřišnice (tenká, průsvitná blána, který vystýlá dutinu břišní a obaluje většinu orgánů zde uložených),
 • kýlní branka – defekt nebo oslabení stěny břišní, kudy se orgány dutiny břišní tlačí ven,
 • kýlní obsah – nejčastěji se jedná o střevo, nicméně vyklenovat se mohou kromě slinivky veškeré orgány dutiny břišní.

Pokud je kýlním obsahem závěsný aparát střeva (omentum), lékaři hovoří o epiplokéle. V případě, že se jedná o kličky tenkého střeva, tento problém se označuje jako enterokéla. Kromě toho se může jednat také o Meckelův divertikl (Littréova kýla), o část obvodu tenkého střeva (nástěnná kýla Richterova) nebo třeba o ovarium (ovariokéla).

Co se týče brániční kýly (hiátová hernie), zde se může jednat téměř o jakýkoliv orgán dutiny břišní, tedy o žaludek, slezinu, játra nebo třeba ledviny. V kýlním vaku pak obsah může být v některých případech uložen zcela volně, což se nazývá kýla volná (hernia libera), nebo naopak srůstá s jeho stěnou (hernia accreta).

Příčiny kýly

Co způsobuje kýlu? Za rozvojem kýly může stát celá řada různých faktorů. Sem patří například genetické predispozice, kdy pacient zdědí po svých předcích sklony pro tvorbu slabšího vaziva. Dále pak hrají důležitou roli také činitele, které zvyšují nitrobřišní tlak. Jedná se především o následující faktory:

Na vině pak samozřejmě může být také zvýšená fyzická námaha ve spojení se sportem nebo třeba se zvedáním příliš těžkých břemen. Za rozvojem obtíží však často stojí i obezita, jelikož břišní stěna pacientů s nadváhou bývá výrazně oslabená. Kýla se nicméně nevyhýbá ani hubeným lidem a vysportovaným jedincům.

Nejčastější typy kýly

Jelikož existuje celá řada různých typů kýly, lékaři je často dělí do několika kategorií podle různých kritérií. Například podle polohy rozlišují dva druhy kýly, kam patří vnitřní kýla a vnější (zevní) kýla. V rámci původu pak hovoří o vrozených kýlách (herniae congenitae) a kýlách získaných (herniae acquisitae), přičemž další kritéria zahrnují přítomnost kýlního vaku nebo reponovatelnost kýly.

Břišní kýla

Jak poznat břišní kýlu a jaké má břišní kýla příznaky? Tento zdravotní problém, který se někdy označuje také jako kýla v jizvě, se nachází na břiše kdekoli mimo pupek a tříslo. Nejčastěji se vyskytuje v oblasti jizev, kde je břišní stěna značně oslabená. Mezi typické příznaky břišní kýly se pak řadí měkké nebolestivé vyklenutí různých rozměrů, jehož podoba se odvíjí od velikosti defektu ve stěně břišní.

Tříselná kýla

Stejně jako v předchozím případě pacienty nejvíce zajímá, jaké má tříselná kýla příznaky. Tato kýla vzniká v oblasti tříselného kanálu vlivem vysoké zátěže, věku nebo vrozených dispozic. Zpočátku se projevuje po námaze pocitem pálení v třísle, později jako měkké nebolestivé vyklenutí v oblasti třísla, které může samovolně mizet a zase se objevovat vlivem zvýšené zátěže.

Pupeční kýla

Pokud jde o to, jak poznat pupeční kýlu, není to zas až tak složité. Tento problém se samozřejmě vždy objevuje v oblasti pupku a častěji trápí ženy než muže (častá je například pupeční kýla v těhotenství). A jaké má pupeční kýla příznaky? Opět se projevuje jako měkké nebolestivé vyklenutí, které může spontánně mizet a zase se objevovat. Pacientům způsobuje tlakové bolesti při námaze nebo pocity nadýmání.

Jaké má kýla příznaky?

Pacienty většinou nejvíce zajímá, jak poznat kýlu a jaké jsou typické projevy kýly, podle kterých tyto zdravotní komplikace bezpečně poznají. Příznaky kýly zahrnují:

 • většinou měkké podkožní zduřeniny na břiše nebo v tříslech,
 • pocit plnosti nebo tíhy v břiše,
 • někdy nucení na zvracení,
 • při zvedání, zakašlání nebo v předklonu bolest v tříslech nebo v břiše,
 • zužování střeva, přechodná zácpa a nadýmání.

Většina pacientů pozná kýlu podle vyklenutí orgánů, kdy na břiše nebo v třísle nahmatají bulku, která lze při zatlačení vrátit zpět na původní místo do dutiny břišní. Na začátku se tato bulka objevuje hlavně ve chvíli, kdy se pacient více namáhá a zvyšuje se nitrobřišní tlak. Později ovšem bývá vyklenutí již trvalé, přičemž nejvíce patrné je vždy ve stoje.

U obézních pacientů nebo v případě menších kýl nemusí být vyklenutí na první pohled patrné a někdy má s jejich nahmatáním problémy i zkušený lékař, takže je nutné vyšetřit bolestivé místo ultrazvukem. Při větších kýlách naopak mohou vznikat srůsty, kvůli čemuž se vyklenuté orgány již nejsou schopné vrátit na původní místo ani vleže. To je typické hlavně pro skrotální kýlu u mužů, která často dosahuje větších rozměrů.

Uskřinutí kýly

Pokud se kýla včas léčí, nejedná se o nebezpečnou nemoc. Nicméně v případě oddalování léčby kýly může dojít k tzv. uskřinutí. V takovém případě nelze obsah kýly vrátit zpět do dutiny břišní a pacient pociťuje výrazné bolesti. Střevo se stává neprůchodné a hromadí se v něm obsah. Hrozí nebezpečí odumření tkáně a následné infekce. Takový stav se projeví bolestí v břiše, ztuhlostí kýly, kterou již nelze zatlačit, zvracením a zástavou odchodu plynů i stolice. Vyžaduje okamžitý lékařský zákrok.

Kýla u mužů

U obou pohlaví se může objevit jakýkoli typ kýly, nicméně tříselná kýla u můžu je častější. Vyskytuje se v oblasti tříselného kanálu, kterým během vývoje sestupují varlata mužů z břišní dutiny do šourku. Není se však čeho bát, pokud se kýla řeší včas. Dlouhodobé přehlížení kýly však vede k přerušení krevních cév. Bez přísunu okysličené krve tkáň varlat odumře, což následně vede k nutnosti odstranění postiženého varlete.

Namáháte se fyzicky víc, než byste měli?

Kýla u dětí

U dětí vzniká kýla především vlivem nedokončeného vývoje. Tříselná kýla se u dětí objevuje obvykle těsně po narození či v prvních měsících života. Děje se tak z důvodu silného pláče dítěte, při kterém dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku. U chlapečků může tříselná kýla zasahovat až do šourku.

Pupeční kýla u dětí vzniká v důsledku neuzavření břišní stěny v místě, kde je plod spojen s placentou. Bezpříznakové drobné pupeční kýly se neoperují, jelikož je velmi pravděpodobné, že se drobný defekt růstem dítěte a posilováním břišní stěny sám zacelí. Nicméně při nálezu dětské kýly navštivte pediatra, který rozhodně o dalším vhodném postupu.

Kýla u těhotných žen

Těhotné ženy jsou díky těhotenskému prosáknutí a rozvolnění tkání nejčastěji ohroženy vznikem pupeční kýly, méně často pak kýlou tříselnou. Těhotenská kýla může vzniknou při porodu, kdy žena silně tlačí, častěji však dochází ke vzniku kýly během těhotenství kvůli oslabení svalů břišní stěny vlivem rostoucí dělohy. Po porodu se objevuje jen vzácně. Kýla představuje překážku v druhé porodní době, kdy rodička nemůže použít břišní lis a k vytažení plodu se proto musí použít porodnické kleště.

Léčba kýly

Jak lze kýlu léčit? Jediný způsob, jak vyléčit kýlu, je pomocí operace. Nejedná se však o žádný komplikovaný zákrok. Lékař v rámci operace kýly provede krátký řez a vrátí kýlní vak a jeho obsah do dutiny břišní.

V dnešní době je nejmodernějším způsobem operace tzv. laparoskopická plastika, která kombinuje miniinvazivní zákrok s využitím síťky. Provede se více řezů menšího rozsahu. Operační pole je zobrazeno pomocí kamery zavedené do místa kýly. Obsah kýly se vrátí zpět do dutiny břišní a otvor se uzavře buď přišitím svalů k sobě, nebo pomocí speciální dvouvrstvé síťky, která břišní stěnu zesílí.

Než k operaci dojde, je nutné podstoupit předoperační vyšetření, kdy lékař určí operační riziko a zhodnotí, zda je daný pacient způsobilý k tomuto zákroku v režimu jednodenní chirurgie. Samotná operace pak obvykle probíhá v celkové narkóze, ale u starších pacientů je možné jej provést s lokálním umrtvením.

U pacientů, kteří nemohou z určitých důvodů podstoupit operaci, se k léčbě kýly využívá kýlních pásů. Ty však neřeší podstatu onemocnění, pouze zabraňují vyklenování kýly. Hned, jak to jejich stav to dovolí, pak musí podstoupit operaci.

Kdy vyhledat lékaře?

Ačkoliv kýla člověka zpočátku nemusí nijak obtěžovat, sama od sebe nikdy 0nezmizí. Postupem času se naopak může zvětšovat a pak hrozí také uskřinutí kýly. Proto je nutné vyhledat lékaře co nejdříve, tedy hned ve chvíli, kdy své obtíže zaznamenáte. Čím menší vaše kýla je, tím lépe se bude později léčit.

72 comments

 • Kevin sivak /

  Dobrý den mam třiselni kylu ale sama mizí takže na operaci nemusim ? Diky za odpověď

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Kevine,

   i přesto, že se kýla sama vrací zpět, objednejte se na chirurgickou ambulanci. U všech kýl je jen otázkou času, kdy se uskřine. Uskřinutá kýla je akutní stav a může Vás ohrožovat na životě. Řešit tento problém s předstihem je nejlepší způsob.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

   • Lukáš Karger /

    Dobrý den dneska jsem zvedal pár itongu bolí mě trochu břicho myslíte že je to kila

    • MUDr. Thai Bao Han /

     Dobrý den,

     nebolí vás břicho po námaze? Rozsekne to jen vyšetření na chirurgii.

 • Dobry den, pri namaze briska me reze (picha) na prave strane vedle pupiku a bolest vystreluje od boku k pupiku, v tu chvili ni je na zvraceni a jednou mi bylo i na omdleni. Jsem po operaci endometriozy a ted po vysetreni kolonoskopickem, to bylo v poradku. Nevite co by to mohlo byt? Mam dve deti (7,3 roky). Dekuji Vam

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Andreo,

   pokud je bolest obtěžující a nepolevuje, doporučujeme zajít k lékaři k vyloučení organické příčiny. Nejdříve Vám budou dělat neinvazivní vyšetření, např. sono břicha.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Jsem měsíc po operaci žlučníku a ted me nějak pýcha v boku na prave straně. Tak bych věděla co to asi je.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Dano,

   bohužel nám chybí více informací – kdy to bolí, jestli máte úlevovou polohu, kdy se to zlepšuje atd. Nejlepší by bylo, kdybyste zašla za svým lékařem – doplní podrobnou anamnézu, popř. Vás pošle na zobrazovací metodu.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

  • Dobrý den mamiminka má břišní kylu na tom ma este tumor nevi jakej bojim se oní

   • MUDr. Thai Bao Han /

    Dobrý den,

    navštivte chirurga a poraďte se ohledně dalšího postupu. S sebou všechny lékařské zprávy z dosavadních vyšetření.

 • Dobry den mam dotaz prosim vas mněl sem operaci kyli před 10lety pak před rokem a čekam na dalši operaci kyli ale nemužou mně operovat mam nadvachu 135 kyla tak držym dietu tět mam 127 kyla mam těžke bolesti daly mi na bolest Oramorph Oral Solution 10 mg/5ml tak se chci zeptat mužu pracovat děkuji za pomoc Naschledanou .

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Mirku,

   nenapsal jste, kde tu kýlu máte, ale v podstatě není vhodná jakákoliv námaha, která by mohla podpořit výhřez kýlního obsahu ven. Před operací se snažte shodit co nejvíce kil, popř. používejte kýlní pás, pokud jste ho dostal.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den,
  Občas se mi na boku neco objeví ale hned to mizí, je to spíš podlouhle než váček. Nejsem si jistá jestli se jedná o kýlu. Vůbec to nebolí a jen obcas se mi lekce vybouli bok neboli trislo, obdelnikovy tvar. Mohla bych poprosit o informaci zda by se mohlo jednat o kýlu a zda je operace při mých problémech také nevyhnutelná. Předem děkuji za odpověď.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Lído,

   přesnou diagnózu stanoví váš lékař, ale je pravdou, že při oslabení břišní stěny se v třísle může vytvořit kýla. Operace je nejlepší možná prevence před uskřinutím, které sebou nese velké komplikace.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

  • Dobrý den chcu se zeptat mám často zácpu a boly mně trisla aj když sedím. Co to může být??

   • MUDr. Thai Bao Han /

    Dobrý den,

    pokud máte podezření na tříselnou kýlu, doporučuji vyšetření v chirurgické ambulanci. Pokud často trpíte na zácpu i přes dodržování režimových opatření, poraďte se ohledně další terapie se svým obvodním lékařem (ohledně vhodnosti Forlaxu či vás odešle ke gastroenterologovi).

 • Dobry den mam bolesti v pravem boku a bolest v prav trisle muze to byt kyla

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Radko,

   neodvažujeme se diagnostikovat na dálku a s takto málo informacemi. Pokud bolesti přetrvávají, navštivte prosím svého lékaře.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Hana Danek /

  Dobry den,
  Obracim se na vas o radu! Pred nekolika ca 30 ti me odoperovali zlucnik – bohuzel skalpelem a 20 stychy – v te dobe se jeste laparoskopicka Plasticka nedelala,
  Nekolik let jsem mela klid a pak jsem zacala mit potize s dychanim a bolestmi v brisku – byla jsem vysetrena a vysledkem bylo ze mam reflux a dostala jsem Ezomeprazol a prasky na zklidneni – coz melo celkem klidny ucinek,
  Pred deviti lety jsem skoncila s kourenim – to melo za nasledek pribytek na vaze ca 17 kg a po case me zacala silne palit zaha a prodelala jsem gastroskopii a nasledne rentgen zaludku. Bylo zjisteno ze mam brisni kylu v rozsahu 5 cm a doporuceno brat Ezomeprazol 2x denne! Tim vse skoncilo. Bylo me doporuceno zhubnout – coz se me vubec nedari a ted jsem v situaci ze si moji nejblizsi stale stezuji jak dycham – ja sama nic nepozoruji, je me 73 let – jsem jinak celkem zdrava ovsem jestlize by me operace pomohla k lepsi kvalite zivota tak bych do toho sla! Co me radite vy?
  Bydlim ve Svedsku a myslim si stale ze Cesky lekari jsou daleko lepsi 👍😉
  Dekuji za odpoved Hanka Danek

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Danek,

   děkujeme za důvěru. Tento problém bude potřeba prokonzultovat s lékařem, aby porovnal pro a proti operace. Někdy díky vyššímu věku a dalším komorbiditám se od operování opouští, protože by následné komplikace mohly být nebezpečnější než dané onemocnění (v tomto případě břišní kýla). Pokud je to jen trochu možné, je vždy nejlépe kýly včas podchytit a ošetřit, aby nedocházelo k akutnímu problému a to uskřinutí.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Hana Danek /

  Dobry den
  Dekuji za odpoved , mohu vse prodiskutovat se zdejsim chirurgem ovsem radeji bych si dala poradit od nejakeho gastrochirurga v Cesku. Mohl by jste me nekoho doporucit ?
  Diky H Danek

 • Zdravím , mám tupou bolest pod pupíkem a bolí mě i levé tříslo . Jak se trochu najím tak začne ta tupá bolest . Stolice jednou týdně a vždy potom je mi lépe .přikládal jsem to námahou sportu ale bolest přetrvává uz delší dobu . Josef 42 let

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Josefe,

   nechte se prosím vyšetřit u lékaře. Bolesti trvající delší dobu není vhodné zanedbávat. Lékaře navštivte už z důvodu jedné stolice týdně, to je opravdu velmi málo.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

  • Dobrý den, již skoro 4 týdny mam stupnujici se bolest v levém podbřišku (trisle). Asi pred 13 lety jsem byla operovana s triselnou kylou vlevo. Kromě bolestí se mi už 14 dni nedostavila menstruace, kterou mam jinak pravidelnou. Před 16 dny jsem navstivila gynekologa, právě z důvodu stupnujici se bolesti a podezření, zda v těle nezustal tampon. Nezustal. Nevím zda se mam k lékaři vydat znovu, nebo počkat až to přejde. Dekuji za případnou radu.

   • MUDr. Thai Bao Han /

    Dobrý den,

    při stupňující bolesti určitě doporučuji navštívit lékaře – gynekologa či chirurga.

 • DOBRÝ DEN,
  je mi 33 roků a jsem po 2 operaci vyhřezlé ploténky L5S1 a ihned po operaci mě začali křeče do levého boku, třísla až do břicha. Někdy to bolí víc a někdy mín. Hlavně když jdu na velkou tak cítím úlevu a před menstruací mě bolí záda a bok a tříslo nejvíc. Copak záda už neřeším, to se už nevyléčí, s tím se musím naučit žít, ale ten bok a třísla mi vadí. Nemohl by jste mi poradit co to může být popřípadě na koho se obrátit. Děkuji

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Dagmar,

   s těmito potíži bychom doporučovali návštěvu ortopeda nebo revmatologa.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Šárka Valerianova /

  Asi před 10ti lety mě pan doktor z git poslal na operaci kýly pupeční. Mám plynatost až alarmující, ale ne často. Já se tenkrát bála jít. Někdy mám šílené křeče a průjmy. Často jsou bolesti břicha. Mé větry jsou často spolecensky neúnosné. Mám jít na operaci kýly? Je mi 59 a vážím 95kg.

 • Miroslav Marek /

  Přeji dobrý den. Chtěl bych se zeptat na můj níže uvedený zdravotní problém. Když si lehnu na záda a následně se pokouším zvednout horní polovinu těla směrem ke kolenům, tak se mi v místě mezi pupikem a hrudní kosti po zapnutí břišních svalů vytvoří uprostřed tela břišní vyklenuti. Jakoby se vyklenul nějaký břišní sval. Když si opětovně lehnu na záda (povolím břišní svaly), tak se vyklenuti ztratí. Bolestivost při tomto pohybu v podstatě žádnou necítím. První příznaky jsem si zjistil cca letos po jaru. Co týče fyzické námahy, tak to může souviset i s občasnou větší zátěži při údržbě velké zahrady. Během dne jinak v uvedeném místě břicha pociťují místama jakýsi vnitřní tupý tlak který zřejmě souvisí i plnosti zaludku. V roce 2007 jsem podstoupil laparoskopickou operaci žlučníku. Je mi 63 let, měřím 188 cm a vážím 108 kg

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, pane Marku,

   z vašeho popisu vyplývá, že by se mohlo jednat o břišní kýlu. Neodkládejte návštevu chirurgické ambulance, mohlo by dojít k uskřinutí nitrobřišního orgánu s následky.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den,

  Na konci těhu mi řekli, že mám pupeční kylu…vůbec jsem o ní nevěděla…až do teď…jsem od pondělí marod a kašlu a dnes mi docela dost bolí břicho a já podle hmatu poznala,že je to ta kýla.je to nebezpečné? Jak to teď mám řešit…jsem půl roku po porodu

  Předem děkuji za odpověď

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Lenko,

   určitě se nechte brzo vyšetřit na chirurgické ambulanci – v kýle by se vám mohl uskřinout nějaký nitrobřišní orgán. Nereponovatelná uskřinutá kýla vás může ohrožovat na životě.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den,

  cvičila jsem a bohužel se mě na pravé straně na břiše v oblasti slepého střeva objevila menší boulička podlouhlého tvaru. Nijak nebolí, netáhne, ale pokud si přes ni přejezdu prsty, zabolí trochu. Je to takto cca týden beze změny. Mohla bych poprosit o ráda zda má smysl vytvářet hned paniku a jít za lékařem?

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Kamilo,

   není třeba panikařit, ale nechte si vyšetřit kýlu na nejbližší chirurgii. U všech kýl hrozí riziko uskřinutí.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý večer asi mám pupeční kýlu a bojím se operace.Dekuji

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Olgo,

   není se čeho bát, jedná se o plánovaný zákrok s výbornými výsledky. Nechte se vyšetřit na chirurgii, uskřinutá kýla vás může ohrozit na životě.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den,
  mám dotaz ohledně zdravotního stavu otce (70 let) 17.2.2020 absolvoval operaci pupeční kýly, za tři dny byl propuštěn do domácího léčení. Od operace si stěžuje na zvýšenou pocit plného břicha, plynatost, obtížné vyprazdňování, přestože se nepřejídá.
  Děkuji za odpověď Blanka

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Blanko,

   jakákoliv brišní operace je traumatický výkon, i když je prováděn co nejšetrněji. Proto se Vámi popisované příznaky zpočátku mohou vyskytovat, ale měly by brzo s rekonvalescencí odejít. Pokud ale trvají již měsíc bez zlepšení, navštivte prosím lékaře k dovyšetření.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobry den pravdepodobne mam tříselnou kýlu objevuje se boule nad pravym třislem neboli při pololehu nebo lehnuti se uplně strati neni mozne nahmatat chci se zeptat jak rychle akutni je operace spozoroval jsem to asi pred tremi tydny diky za info

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Martine,

   pokud to jen bude možné, navštivte lékaře k vyšetření kýly. Je to důležité z toho důvodu, aby vyloučil případné uskřinutí kýly, které může být nebezpečné. Pokud kvůli kýle nebude hrozit náhlá příhoda břišní (která může ohrožovat na životě), pravděpodobně kvůli situaci s koronavirem bude operace odložena.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den, dnes jsem nesla poměrně těžší krabici a hodinu na to, mi bylo hrozně spatně, až na zvracení. Je možné, že to s tím zvedáním krabice nějak mohlo souviset? Že by teda šlo o kýlu? Děkuji

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Emo,

   existuje stav, kdy se udělá vnitřní kýla (která není vidět) a má podobné příznaky jako jiné náhlé příhody břišní – většinou ale lehčí. Pro potvrzení je potřeba se nechat vyšetřit chirurgem, popř. doplnit nějakou zobrazovací technikou. Tento stav ale není moc častý a pocit na zvracení může mít mnoho dalších častějších příčin.

   Redakce Zdraví.euro.cz

  • Dobrý den, chci se zeptat mám levou horní a levou prostřední “buchtu” spojenou dohromady takže mám vlastně” five pack” a nevím jestli to mám od narození (geneticky) nebo zda to nemůže být kýla. Pravidelně cvičím a žádnou bolest v břiše necítím (jen když zvedám levou nohu tak mě bolí levá kyčle/tříslo) někdy mám pocit plynatosti, ale myslím že je to z jídla. Může to být kýla? Nebo to je v pořádku? Předem děkuji za odpověď.

 • Dobrý den,
  byl jsem před týdnem s tříselnou kýlu.

  Po týdnu ji mám zpět.
  Nevím z čeho,nic jsem netahal.

  Děkuji za odpověď

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Danieli,

   jděte prosím znovu na chirurgii na kontrolu. Pravděpodobně bude nutná reoperace. Tlak se zvyšuje nejen zvedáním težkých břemen, zvyšuje se i kašlem, při defekaci atd. Je možné i nedostatečné chirurgické ošetření kýly. Tak či tak bude potřeba se nechat znovu vyšetřit na chirurgii a poté dodržovat klidný režim.

   Redakce Zdraví.euro.cz

 • František /

  Dobrý den mám tříselní kýlu kterou mi zjistili v říjnu roku 2019 , protože jsem měl jít na léčení prostaty do protonového centra tak mi lékař odložil operaci tříselní kýly ař po léčbě v protonovém centru.Ted se výduť zvětšila na 8 cm. Na začátku byla jen 2,5 cm. Zatím se vrací když si lehnu a nebolí to .V červenci 8,7, 2020 jsem zkončil ozařky prostaty a na operaci kýly můžu jít až v žáří 2020 co mám dělat když mě nebudou chtít operovat v Opavské nemocnici.

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,
   nález konzultujte s ošetřujícím chirurgem v Opavské Nemocnici, nepochopila jsem otázku, proč by Vás nemohli operovat? Pokud je tam nějaká závažná kontraindikace operace, jistě Vám to rádi vysvětlí, popř. poraďte se se svým praktickým lékařem.

 • Při zakašlání cítím asi 8 cm nad pupkem, že se z břišní dutiny něco tlačí – velikosti tenisového míčku.
  Bez kašlání nevidím na břiše žádnou bouli, ani prsty necítím.

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den, Marie,
   doporučuji vyšetření na chirurgické ambulanci, navrhnou i léčebný postup pro břišní kýlu (operace).

 • Jitřena Schönová /

  Dobrý den,během roku a půl mám dvě operace pupeční kyli.Teď mě čeká další. Prosím o radu nebylo by možné udělat abdominoplastiku.Nechce se mi chodit každý půl rok pod narkózu.Mám bolesti v pravém boku které vystřelují do břicha,nejlíp je mi pokud ležím na zádech.Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   je potřeba se poradit se svým ošetřujícím chirurgem ohledně indikace této operace (aby byla hrazená pojišťovnou). Záleží na vaší anamnéze (vaše hmotnost, počet porodů, atd..). Zpoplatněnou abdominoplastiku je také možno absolvovat v soukromém zařízení.

 • Dobrý den, manžel má třiselnou kýlu, kterou nijak neřeší (pouze zatlačuje), bolesti nemá. Nechce jít na operaci, protože má fyzicky náročnou práci a říká, že by se mu stejně udělala znovu. Je její domněnka správná?

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   operaci doporučuji, hlavně protože hrozí riziko uskřinutí kýly. Po operaci je nutné dodržovat klidový režim dle doporučení lékaře, aby nedošlo k recidivě.

 • Dobrý den. Mám podezření na kýlu v oblasti nad pupíkem a často to samo od sebe začne bolet, když třeba nic nedělám.
  Vypadá to jako taková malá boulička.

 • Dobrý den, chci se zeptat mám levou horní a levou prostřední “buchtu” spojenou dohromady takže mám vlastně” five pack” a nevím jestli to mám od narození (geneticky) nebo zda to nemůže být kýla. Pravidelně cvičím a žádnou bolest v břiše necítím (jen když zvedám levou nohu tak mě bolí levá kyčle/tříslo) někdy mám pocit plynatosti, ale myslím že je to z jídla. Může to být kýla? Nebo to je v pořádku? Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   bohužel bych to musela vidět, ale kýla je spíše nepravděpodobná pokud máte “spojené svalové buchty”. Navštivte praktického lékaře ke kontrole.

 • Tomášek /

  Objevila jsem u maliho boulicku u pupíku a porad by se chtel stekat co mam dělat dekuju

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   myslíte pupeční kýlu u dítěte? Poraďte se s dětským pediatrem, napíše vám žádanku na RHB na posílení břišních svalů a kýla se zatáhne.

 • alois Jüstel /

  Před měsícem mi diagnostikovaly tříselnou kýlu!
  Už asi týden po diagnóze mě to bolí celkem intenzivně, při opětovné návštěvě chirurgie mi řekli že to je normální a že musím vydržet až do operace!Ale operace naplánoval lékař až na konec Listopadu ale já nemůžu pracovat s těmi bolestmi!
  Ale pracovní neschopnost mi prý nepsat nemůže!

 • Dobrý den,

  jsem několik let po porodu dvou dětí. Před dvěma lety jsem začala chodit na cvičení na bederní páteř a při některých cvicích jsem zjistila, že při zapínání břicha se mi jakoby bolestivě něco převalí v břiše. Mezitím jsem byla na sono kvůli bolesti žaludku a gynekologickém sono, vše v pořádku, mám “jen” pokles pánevního dna (začínající inkontinenci). Jde o oblast pod žebry, spíše uprostřed. Nyní mě začal při kašlání trochu bolet spodek břicha, nevím, zda to s tím může souviset. Nevím, jestli má smysl někam chodit, když sono bylo v pořádku. Na chirurgickou ambulanci asi musím mít doporučení od praktické lékařky, jenže té je asi 80 a její všechno jedno, když jakékoliv doporučení chci, musím si ho doslova vydupat, a píše, že je to na moji žádost. Můžete mi prosím poradit nějakého vyloženě specialistu na kýlu na trase Praha – Plzeň? Jsem z okolí Berouna. Mám strach, že když někam přijdu na normální chirurgii, že se mi vysmějí, co si vymýšlím. Zapomněla jsem dodat, ptala jsem se už různě u rehabilitačních pracovnic i trenérky, co ta divná jakoby křeč je, ale nikdo nevěděl. Gynekolog mi kdysi řekl, že mám rozestup břišních svalů, ale to má prý většina lidí. Kýla mě napadla až na návštěvě u strýce, o kterém jsem věděla, že má od mládí nějaké problémy se žaludkem, a dozvěděla jsem se, že muži v matčině linii měli/mají těžkou formu kýly. Tak mi to nějak seplo, že by to mohlo být ono. A poslední, ale zásadní dotaz, souvisí kýla s inkontinencí stolice? Neznáte prosím specialistu na tohle téma? Je to dost intimní záležitost, u mě 100% souvisí s menstruačním cyklem (tomu se lékaři budou také smát), stydím se zeptat i urologa… Velmi děkuji.

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   kýly ovládá každý dobrý chirurg, vyloženě doporučení na lékaře nemám, ale nebála bych se vyšetřit ve fakultních nemocnicích. Ohledně úniku stolice se Vám žádný lékař smát nebude, nejedná se o vzácný problém. Zkuste se objednat někam na urogynekologii, např. Apolinář VFN Praha.

 • Dobrý večer,
  Již několik let mám problémy s pupikem.. Prostě me to jednou za čas ” chytne ” a začne mě šíleně bolet přímo v pupiku bolest je buď :

  -jako kdyby mintam někdo vrazil nůž a bolest projede, až dolů do pipiny a v tu chvíli se nemůžu hýbat a jen čekám, až to přejde
  -jako když mi někdo píchá špendlíky do pupíku a také to projede, až do pipiny a v tu chvíli se nemůžu hýbat a jen brečím, protože bolest je nesnesitelná
  Samozřejmě jsem obehala několik doktorů, ale žádný neví, co by to mohlo být.. Chtěla jsem to mit vyřešené dřív, než budu těhotná.. Bohužel, nikdo neví jak a bylo mi řečeno, ze je to asi ze zad ale rehabky nepomohly a pry to bude v těhotenství buď lepší nebo horší.

  Teď jsem ale těhotná.. V 5.měsíci a me začaly tyto bolesti každý den a hlavně cely den, od rána do večera. Nemůžu se narovnat ani protáhnout, protože jakmile se natáhne bříško, tak to šíleně bolí… Bolí to také v leze i v sedě, prostě nonstop.. Bojim se hýbat, udělat jakýmkoliv pohyb a mam strašný strach, jak to bude dal, když bříško ještě hoooodne poroste :,( bojím se, ze ta bolest přijde v takové míře, ze to absolutně nevydržím.. Dnes celý den jen brečím.

  Nevíte prosím, čím by to mohlo být, když ani doktoři si neví rady? Děkuji

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   nechte se vyšetřit na vyšším pracovišti, např. ve fakultní nemocnici – na gynekologii nebo chirurgii.

 • Dobrý den,mám dotaz jsem měsíc po operaci tříselné kýly.Operace byl že mě řezály kýla byla na levé straně.
  Za dva dny po operaci mě nateklá varlata, údajně se to stává.
  Ale ještě dnes mám na levé straně varle opuchly,a jakoby na straně jizvy u varlata mám trvdou opuchlynu na dotek tvrdý.
  Je to recidiva kýly

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   pokud máte nějaké zduření na varleti měsíc po operaci kýly, určitě se nechte vyšetřit (chirurgie/urologie), vyšetří Vás nebo provedou ultrazvuk.

 • Blanka Herstová /

  Před týdnem jsem se smekla na zmrzlém chodníku a upadla na záda. Příští den mi nateklo břicho, ale nebolelo. Nyní po týdnu cítím při prohmatání v levém podbřišku dvě místa, kde je bolest, která mi jde občas do třísla. Otok částečně ustupuje, ale je tam. Je možné, že jsem si pádem nějak poškodila břišní stěnu a mám tam kýlu?

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   pro jistotu si zajděte na chirurgickou ambulanci k vyšetření.

 • Jana Zrůbková /

  Dobrý den, poslední týden řeším bolest kolem pupíku u syna 8 let. Je to bolest nepravidelná, břicho kolem pupíku je měkké, jen pod pupíkem ho ,,prý bolí kůže”. Jí vše, nasadili jsme menší dietku, ale když se nají, začne ho to píchat, pak zas normálně skotačí, sportuje, běhá…a najednou zase, že ho to bolí…rychle to přejde. Nezvrací, nemá průjem. Jde mi o to, jestli to třeba mohou být růstové problémy, natažený sval (ale to by ho asi bolelo spíš při pohybu ) nebo i kýla? Zaráží mě, že popisuje jen bolest kůže . Děkuji

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   pokud je kůže na břiše čistá, tak doporučuji vyšetření na dětské chirurgii, pokud se tam vyloučí chirurgická příčina, tak se objednat na dětskou gastroenterologii.

 • Dobrý den chci se zeptat už asi 4 den mě bolí varle s vystřelující pichavou bolesti do podbřiška spíš už do boku a ledvin a dá se říct že i do stehna a v noci dostávám křeče spíš jen dnes v noci a to do stehna bolí mě to a bolest neustupuje mám jít k lékaři dekuji

Napsat komentář

Vaše emeilová adresa nebude zveřejněna

top