Otravu mohou způsobit léky, jídlo, plyny i kovy. Jak poskytnout první pomoc?

otrava, intoxikace
Zdroj: Despositphotos

K otravě může dojít polknutím, vdechnutím nebo dotykem nejrůznějších látek, které jsou pro lidský organismus jedovaté. Některé z nich, například léky, nikotin či alkohol, mohou způsobit otravu tehdy, překročíte-li určité množství. Projevy intoxikace se pak liší v závislosti na tom, co ji způsobilo, ale nejčastěji zahrnují nevolnost, mdloby, vyrážku, zmatek a potíže s dýcháním.

Co je otrava (intoxikace)?

Otrava neboli intoxikace je chorobný stav organismu, který mohou způsobit jakékoli jedy nebo určité látky užité v nepřiměřeném množství, kam patří alkohol, léky či nikotin. Škodlivé látky se do těla mohou dostat nejen polknutím, ale také vdechováním, kontaktem s kůží či vpichem. Otrava krve (sepse) je však zcela něco jiného, v tomto případě se jedná o závažné onemocnění způsobené infekcí.

Nejčastější typy otravy

Mezi nejčastější otravy, ke kterým dochází, patří:

 • otrava paracetamolem,
 • otrava léky na kašel a nachlazení,
 • otrava (intoxikace) alkoholem,
 • otrava jídlem (alimentární intoxikace) – zpravidla špatně zpracovanými nebo kontaminovanými potravinami (například otrava botulotoxinem),
 • otrava jedovatými houbami a některými druhy rostlin (například tisem červeným),
 • otrava domácími čisticími prostředky (savem, bělidlem a podobně),
 • otrava nikotinem (při nadměrném množství),
 • intoxikace rekreačními drogami (marihuanou a podobně). [1, 2, 3]

Jaké má otrava příznaky?

Příznaky otravy jedy nelze zobecnit, jelikož vždy závisí na konkrétním jedu nebo látce. Účinky se dále liší také podle množství a typu kontaktu s danou látkou. Zdravotní příznaky také ovlivňuje vaše váha, věk a celkový zdravotní stav. Jak tedy poznat otravu? Mezi symptomy, které se objevují nejčastěji, patří:

 • nevolnost a/nebo zvracení,
 • průjem,
 • vyrážka,
 • zarudnutí nebo vřídky kolem úst,
 • sucho v ústech,
 • slintání nebo pěna u úst,
 • potíže s dýcháním,
 • rozšířené zornice nebo zúžené zornice,
 • zmatek,
 • poruchy chování,
 • úzkost,
 • mdloby,
 • třes nebo záchvaty. [4, 5, 6]

Otrava plynem

Příčinou otravy často bývají také plyny, nejčastěji oxid uhelnatý, který vzniká při nedokonalém spalování. Na vině bývají například plynové ohřívače vody (karmy) a nevětrané prostory.

Otrava oxidem uhličitým oproti tomu nejčastěji nastává v nevětraných provozovnách s kvasnými procesy, jako jsou například pivovary, vinné sklepy, ale také hluboké jámy, jeskyně a studny. V důsledku průmyslových havárií může dále docházet k otravě dalšími dráždivými plyny, například čpavkem, chlórem či fosgenem (vzniká při požáru zplodin).

Otrava oxidem uhelnatým: příznaky

 • Červená barva obličeje,
 • nevolnost a pocit na zvracení,
 • bolest hlavy,
 • dušení,
 • tělesná slabost,
 • bezvědomí (pokročilá otrava).

Otrava oxidem uhličitým: příznaky

 • Útlum dechu,
 • pocit dušení,
 • tělesná slabost,
 • bezvědomí.

Otrava dráždivými plyny: příznaky

Otrava radiací

Otrava radiací se běžně nazývá nemoc z ozáření. Dochází při ní k poškození organismu, což má na svědomí velká dávka záření během krátké doby. Množství záření přijaté tělem rozhoduje o tom, jak moc velkými zdravotními problémy bude dotyčný postižen. Dávku záření zpravidla určují zobrazovací testy, jako je rentgen či vyšetření CT.

Toto onemocnění je sice velmi nebezpečné, ale vzácné. V minulosti k otravě radiací docházelo například při poškození jaderné elektrárny, jako byl Černobyl. Na radiaci je v lidském těle vysoce citlivá především kostní dřeň a gastrointestinální systém. [10, 11]

Otrava těžkými kovy

Akutní intoxikace těžkými kovy nejsou příliš běžné. V praxi se pak nejčastěji setkáváme s otravou olovem, otravou arsenem a otravou rtutí. K otravě těžkými kovy dochází v případě, že se ve vašem těle nahromadí mikroskopické molekuly kovů, které se přichytí k vašim buňkám a brání jim v plnění jejich funkcí, což může být pro lidský organismus velmi nebezpečné. Mohou totiž poškodit životně důležité orgány, jako je například mozek nebo játra. K otravě těžkými kovy může dojít například:

 • dýcháním prachu z olověných barev,
 • častým jezením ryb s vysokým obsahem rtuti,
 • užíváním bylinných léčiv s obsahem kovů,
 • používáním nádobí, které nebylo dostatečně potaženo,
 • konzumací kontaminovaných potravin,
 • pitím kontaminované vody.

Otrava kovy: příznaky

Příznaky otravy olovem, rtutí či arsenem opět závisí na přijatém množství, na vašem zdraví a váze. Mohou však zahrnovat následující:

 • zmatenost,
 • otupělost,
 • nevolnost a zvracení,
 • pocit na omdlení,
 • bolesti břicha a průjem,
 • dehydrataci,
 • anémii,
 • brnění po těle,
 • vodorovné čáry na nehtech,
 • slabé nebo deformované kosti. [12, 13]

První pomoc při otravě

Postup první pomoci závisí především na typu otravy. Prvním krokem je ovšem vždy odstranit přísun nebezpečné látky, zastavit kontakt s jedem nebo se dostat pryč z jeho dosahu, je-li to možné. Pokud se látka nachází ve vzduchu, přesuňte sebe nebo dotyčného na čerstvý vzduch.

V případě, že se jed dostal na kůži, důsledně ji opláchněte vodou a odstraňte okolní oděv. Pokud jste vy nebo daná osoba jed spolkla, pokuste se vyvolat zvracení. Zvracení se však nedoporučuje při poruchách vědomí, požití leptavých látek nebo mycích prostředků.

Poté ihned zavolejte záchranku nebo sami vyhledejte lékařskou pohotovost. Snažte se také identifikovat látku a množství, v jakém byla požita. Pokud je to možné, odeberte malý vzorek látky. Po celou dobu čekání na záchranku nebo přesunu na pohotovost postiženého sledujte, aby byl v bezpečí.

V případě bezvědomí postiženého uložte do klidové polohy na znak s mírně zakloněnou hlavou, aby měl volné dýchací cesty. Jestliže dotyčný zvrací, hlídejte, aby nedošlo k vdechnutí zvratků nebo k dušení tím, že ho přetočíte na bok. V závažných případech může být nezbytné, aby dotyčný zůstal v nemocnici kvůli léčbě. [14, 15, 16]

Zdroje: pediatriepropraxi.cz, mayoclinic.com, my.clevelandclinic.org, wikiskripta.eu, hopkinsmedicine.org, zzmv.cz, nhs.uk, familydoctor.org

Napsat komentář

Vaše emeilová adresa nebude zveřejněna

top