Anémie – nemoc krve, která může trápit každého

Anémie způsobuje i výraznou změnu barvy pleti.

Anémie, česky chudokrevnost, je nejčastějším onemocněním krve, při kterém nejsou červené krvinky dostatečně schopny přenášet kyslík. Nemoc může mít několik příčin a často bývá ovlivnitelná stravou. Trpí jí muži i ženy, něžné pohlaví ale častěji, vzhledem k častým ztrátám krve způsobenými menstruací a přechodem. Léčba spočívá ve zvýšení příjmu železa, vitamínu B12 a kyseliny listové.

Anémie neboli chudokrevnost

je nejčastějším onemocněním krvetvorby. Spočívá ve snížení koncentrace hemoglobinu v krvi. Hemoglobin je pro lidské tělo zásadní, neboť přenáší kyslík do tkání a odnáší oxid uhličitý.

Normální hodnota hemoglobinu v krvi se určuje podle věku a pohlaví člověk. U mužů je norma hemoglobinu 136-176 g/l a u žen 120-168g/l.

Příčiny anémie

 1. Zvýšené ztráty červených krvinek
 2. Snížená tvorba červených krvinek
 3. Zvýšení objemu plazmy
 4. Krevní ztráty

Druhy anémie

Anémie se dělí do tří hlavních skupin: Mikrocytární, Makrocytární a Normocytární.

Anémie normocytární

Hemolytická anémie

Příčinou Hemolytické anémie je rozpad červených krvinek a následná neschopnost kostní dřeně dostatečně rychle vytvářet nové.

U zdravého jedince je doba života červené krvinky v obvodové krvi asi 100 až 120 dnů. Po této době, kdy je vyčerpána její energetická zásoba, červená krvinka zaniká v buňkách retikuloendoteliálního systému a je nahrazena novou krvinkou z kostní dřeně. Vznik a zánik červených krvinek je tak v rovnováze a hladina hemoglobinu se nemění.

Trpíte některou z forem anémie?

Jestliže je tato rovnováha narušena pro nekompenzovaný zvýšený zánik červených krvinek, jsou dány podmínky pro vznik anémie. Normální kostní dřeň má však značnou funkční rezervu a může po určitou dobu zvýšit produkci erytrocytů několikanásobně, takže i při zvýšeném zániku k anémii nemusí dojít.

K anémii dochází, je-li hemolýza (předčasná destrukce červených krvinek) natolik významná, že ji není kostní dřeň schopná nahradit.

Srpkovitá anémie

Projevuje se změnou tvaru červených krvinek, které vypadají místo promáčknutých piškotů jako protažené srpky. Jedná se o dědičné onemocnění, které výrazně snižuje průměrnou délku života. Ta je při této nemoci u mužů 42 let a u žen 48 let.

Změna je způsobená mutací genu pro hemoglobin. V tropických oblastech s běžným výskytem malárie se projevuje již od dětství, lidé s touto nemocí jsou totiž na malárii imunní.

Dědičnost:

 1. Potomek je nakažen
 2. Potomek anémii pouze přenáší
 3. Potomek anémií nakažen není

Aplastická anémie

Neboli také dřeňový útlum, je stav, ke kterému dochází při poškození kmenové krvetvorné buňky. To vede k úbytku tvorby všech krevních elementů: červených krvinek, bílých krvinek i krevních destiček.

Fanconiho anemie

Je vrozená aplastická anémie. Jedná se o dědičné onemocnění. Nemocní často trpí poruchami růstu, pigmentovými změnami na kůži, anomálii palců a sníženou fertilitu. Také dochází k častému výskytu solidních nádorů, a to především tumory hlavy, krku a gynekologické nádory.

Léčba je symptomatická, důležitá je především léčba nádorů. Podávají se hormony pro podporu růstu a transplantace kostní dřeni.

Makrocytární anémie

Při tomto druhu chudokrevnosti jsou červené krvinky zvětšené, přesto ale nezralé, jelikož mají poškozené DNA. Primárně je způsobena nedostatkem vitamínu B12 nebo listové kyseliny.

Perniciózní anemie

Je anémie způsobená nedostatkem vitamínu B12 a kyseliny listové. Projevy nemoci se neliší od jiných druhů anémie.

Vitamín B12 je obsažen v mase, mléku a vejcích, k jeho nedostatku dochází až po několika letech sníženého příjmu. K nedostatku dochází buď sníženým příjmem v potravě, nebo poruchou vstřebávání vitamínu B12 ze střeva.

Často bývá doprovázena jiným autoimunním onemocněním.

Megaloblastická anémie

Je chudokrevnost doprovázená megaloblasty, což jsou velké nezralé erytrocyty v kostní dřeni. Její příčinou je nedostatek vitamínu B12 nebo kyseliny listové či obojího. V některých případech dochází však k poruše syntézy DNA i z jiných důvodů (antimetabolity, antibiotika).

Mikrocytární anémie

Se uvádí u chudokrevnosti, při které jsou červené krvinky v normální velikosti.

Hypochromní anémie

Jedná se o anémii, při které mají červené krvinky snížené množství hemoglobinu což ovlivňuje jejich schopnost nést kyslík a barvu.

Sideropenická chudokrevnost neboli anémie z nedostatku železa

Jedná se pravděpodobně nejdéle známou a také nejvíce rozšířenou anémii. V Ebersově papyru pocházejícím asi z roku 1550 před Kristem a v dalších papyrech jsou na mnoha místech popsány projevy této anémie.

Sideropenická anémie je vždy důsledkem porušené rovnováhy mezi příjmem a výdejem železa z organismu, tedy z nedostatku železa. Pokud dojde k němu dojde, začne tělo s železem velmi pečlivě hospodařit a k tvorbě nových erytrocytů využívá veškeré železo získané recyklací ze zaniklých červených krvinek.

Ke vzniku sideropenické anémie vedou:

 1. krevní ztráty
 2. porušené vstřebávání železa buď pro poruchu střeva, nebo pro nevhodné složení stravy s velkým podílem těžce vstřebatelných fytátů a fosfátů a s nedostatkem hemového železa
 3. zvýšené nároky organismu na potřebu železa

Příznaky anémie

Mezi hlavní příznaky anémie se uvádí únava, viditelná bledost, pocit slabosti a zrychlený srdeční tep.

Symptomy anémie:

 • slabost
 • snížená schopnost koncentrace
 • ortostatická hypotenze
 • závratě
 • bolesti hlavy
 • hučení v uších
 • edémy končetin
 • bledost kůže a sliznic
 • únava a pokles tělesné výkonnosti
 • zadýchávání při námaze
 • tachykardie, oběhová insuficience

Zřetelné projevy anemického syndromu vznikají většinou až při poklesu hemoglobinu pod 70-80 g/l.

Léčba anemie

Lékaři většinou soustředí léčbu především na jeden z typů anémie. Při diagnostikované anémii dostane pacient suplementy vitamínu B12, kyseliny listové, železa a ve vážnějších případech i krevní infuze.

Tato léčba však často řeší projevy anémie, a ne příčiny. Anémie bývá často způsobena vážnějším onemocněním, přítomností toxinů v těle nebo autoimunitní poruchou. Konzultujte se svým lékařem možnost různých vyšetření, aby bylo možné tato rizika vyloučit.


Léky na chudokrevnost koupíte zde.


Přírodní léčba chudokrevnosti

Anémie je složité onemocnění, které je však do jisté míry ovlivnitelné životosprávou a především stravou.

Strava musí být pestrá a ideálně ze základních surovin. V jídelníčku by nemělo chybět maso, ryby a plody moře, neboť se jedná o základní zdroje železa pro tělo člověka. U vegetariánů se dá maso nahradit vajíčky, pro vitamín B12 i mléčné výrobky. Nezbytnou složkou stravy je také ovoce a zelenina či luštěniny.

Pokud se nedaří objevit příčina anémie s nedostatkem železa, doporučuje se vysadit mléčné výrobky a tučná jídla.

Chudokrevnost také může být způsobená nadměrnou konzumací alkoholu a jiných návykových látek.

Anémie – nemoc krve, která může trápit každého
3.9 (78.22%) 45 hlasování

Napsat komentář

Your email address will not be published.

top