Parathormon reguluje hladinu vápníku v krvi. Jak se projevují abnormální hladiny?

parathormon
Zdroj: Shutterstock

Parathormon v lidském těle produkují příštítná tělíska a jeho hlavním cílem je zajistit optimální hladinu vápníku v krvi. Kromě toho se podílí na homeostáze dalších kostních minerálů, jako je fosfor, hořčík a vitamin D. Příliš nízké, nebo naopak vysoké hladiny tohoto hormonu jsou zpravidla důsledkem nadměrné či nedostatečné funkce příštítných tělísek, ale na vině mohou být i jiné zdravotní stavy. Víte, jak se změny hladiny parathormonu projevují?

Co je parathormon?

Parathormon, označovaný zkratkou PTH, je peptidický hormon produkovaný buňkami příštítných tělísek lokalizovaných v blízkosti štítné žlázy. Většina lidí má čtyři příštítná tělíska o velikosti zrnka rýže, která jsou součástí endokrinního systému. Parathormon je nezbytný pro homeostázu kostních minerálů, mezi něž patří vápník, fosfor i hořčík a také vitamin D.

Tento hormon hraje významnou roli zejména v metabolismu vápníku, neboť zajišťuje jeho správnou hladinu v krvi, nikoli však v kostech. Vápník je minerál, který udržuje zdravé kosti a zuby a kromě toho se podílí na správném fungování svalů, nervů a srdce.

Pokud je hladina vápníku v krvi příliš nízká (hypokalcémie), příštítná tělíska uvolní PTH do krve. Je-li naopak příliš vysoká (hyperkalcémie), tělíska jej přestanou produkovat. Příliš vysoké, nebo naopak nízké hladiny PTH ovšem mohou způsobit v organismu závažné zdravotní problémy. [1, 2, 3]

Jakou má parathormon funkci?

Hlavní funkcí parathormonu je vyrovnávat hladinu vápníku v krvi. Vápník, který přijímáte ze stravy, vaše tělo dokáže absorbovat a uvolnit do krve díky přítomnosti vitamínu D. Vitamin D běžně získaný z pobytu na slunci a ze stravy se v těle přeměňuje na aktivní hormon zvaný kalcitriol, který dále zabraňuje ztrátě vápníku z ledvin.

Hladinu vápníku v krvi ovlivňuje také množství fosforu. Když hladina vápníku v těle stoupá, množství fosforu klesá a naopak. Jakmile vaše tělo zaznamená nízké hladiny vápníku, příštítná tělíska uvolní parathormon. Ten reguluje hladinu vápníku v krvi několika způsoby:

 • odvápňováním kostí: z nich se uvolní malé množství vápníku do krevního řečiště,
 • zvýšením zadržování vápníku v ledvinách: zajistí, aby jej nevyplavovaly močí,
 • signalizací tenkému střevu, aby zvýšilo absorpci vápníku z jídla. [4, 5]

 Zvýšený parathormon: příznaky

Vzhledem k tomu, že parathormon reguluje množství vápníku ve vaší krvi, který v těle zastává řadu důležitých funkcí, příznaky vysoké hladiny parathormonu odpovídají příznakům vysokých hladin vápníku v krvi (hyperkalcémie). Ty se mohou projevit následujícími způsoby:

Vysoké hladiny PTH bývají primárně způsobeny stavem zvaným hyperparatyreóza, k níž dochází tehdy, jsou-li příštítná tělíska nadměrně aktivní. Tento stav lze zpravidla léčit. [6, 7, 8]

Snížený parathormon: příznaky

Pokud jsou hladiny parathormonu nízké, znamená to, že máte i nízké hladiny vápníku (hypokalcémie) a naopak vysoké hladiny fosforu v krvi (hyperfosfatémie). Pokud máte příliš vysoké hladiny fosforu v krvi kvůli nízkým hladinám PTH, vaše tělo začne brát vápník z kostí, aby udrželo zdravou rovnováhu hormonů v krvi.

Vaše kosti proto mohou být slabé a snadněji se zlomit. Rovněž jste vystaveni riziku dalších závažných problémů, proto byste v případě těchto příznaků měli vyhledat lékaře a podstoupit vyšetření hladin parathormonu. Příznaky nízkých hladin PTH jsou tedy příznaky nízkého vápníku v krvi. Mezi ně patří:

 • brnění v prstech na rukou nebo na nohou,
 • svalové křeče,
 • suchá kůže,
 • lámající se nehty,
 • zmatení,
 • záchvaty,
 • nepravidelný srdeční tep,
 • vyšší riziko zlomenin.

Nízké hladiny parathormonu bývají primárně způsobeny hypoparatyreózou, která se rozvíjí, jakmile vaše příštítná tělíska nejsou dostatečně aktivní. Toto onemocnění je poměrně vzácné, ale je rovněž léčitelné. [9, 10]

Vyšetření parathormonu

Pokud zaznamenáte výše uvedené příznaky nebo jste podstoupili vyšetření krve, které ukázalo příliš vysoké, nebo naopak velmi nízké hladiny vápníku, může vám lékař doporučit podstoupit test zaměřený na hladiny parathormonu. Při tomto testu vám lékař nebo sestřička odebere vzorek krve jehlou ze žíly na paži. Tato jehla je napojena na malou zkumavku.

Odběr krve k vyšetření PTH je velmi rychlý a typicky nevyžaduje žádnou přípravu. Možná ale budete muset alespoň den před vysadit některé léky nebo doplňky. Někteří zdravotníci také doporučují před testem nejíst a nepít. Než ale vysadíte jakékoli léky, poraďte se vždy nejprve s vaším lékařem. [11, 12]

Podstoupili jste vyšetření parathormonu?

Co značí abnormální výsledky parathormonu?

Při tomto testu se měří tři formy PTH. Normální rozmezí se ovšem liší v závislosti na dané laboratoři, která vyšetření provádí, proto je vždy prodiskutujte s vaším lékařem. Výsledky jsou zaznamenány v pikogramech na milimetr (pg/ml). Za normální hladinu může být považováno 10 až 65 pg/ml.

Vysoké hladiny parathormonu

Vysoké hladiny parathormonu mohou být způsobeny nadměrně aktivními příštítnými tělísky, tedy hyperparatyreózou, nebo také dalšími stavy, jako jsou:

Nízké hladiny parathormonu

Pokud výsledky ukázaly naopak nízké hladiny parathormonu ve vaší krvi, příčinou mohou být tyto stavy:

Zdroje: stefajir.cz, pfyziolklin.upol.cz, medlineplus.gov, my.clevelandclinic.org, mayoclinic.org, vaselaboratore.cz, webmd.com, healthline.com

Napsat komentář

Vaše emeilová adresa nebude zveřejněna

top