Syfilis se může přenést i z matky na dítě. Jak tuto nemoc včas léčit?

Syfilis je pohlavně přenosná infekce způsobená bakterií s názvem Treponema pallidum. Česky se toto onemocnění, které postihuje muže, ženy i děti, označuje také jako příjice nebo lues. Nejčastějším způsobem přenosu je pohlavní styk, nemocná matka však může v průběhu těhotenství nebo při porodu nakazit také svůj plod.

Syfilis je celosvětově se vyskytující chronické systémové onemocnění. Projevuje se pestrou škálou příznaků především na pohlavních orgánech, postižen však bývá také kardiovaskulární systém, pohybová a centrální nervová soustava. Charakteristické je střídání příznakového a bezpříznakového období, kdy se pacient cítí lépe.

Syfilis a jeho historie

Co se týče historie, syfilis mohl být podle jedné z nejrozšířenějších teorií do Evropy zanesen až koncem 15. století, kdy námořníci Kryštofa Kolumba připlouvali z nově objeveného kontinentu. První evropská epidemie proběhla v roce 1495 v okolí Neapole.

Do francouzské armády, která tehdy táhla do Itálie, se nechalo naverbovat i několik Kolumbových námořníků. Jelikož vojáci nenechali žádnou sukni na pokoji, vzájemně si nemoc předávali a propukla epidemie. Z té doby pochází označení „francouzská nemoc“, které se pro syfilis tenkrát hojně užívalo.

Příčina onemocnění

Původcem syfilidy je bakterie Treponema pallidum, konkrétně poddruh pallidum z kmene spirochét. Další poddruhy této bakterie jsou zodpovědné za vznik onemocnění, jako je například frambezie nebo endemická syfilis. Oproti poddruhu pallidum však nezpůsobují neurologická onemocnění.

Syfilis se přenáší hlavně sexuálním kontaktem, a to bez ohledu na to, zda se jedná pouze o líbání nebo přímo o pohlavní styk. Onemocnění se však může přenášet také krevními produkty nebo z nemocné matky na plod. Vysoký počet infikovaných se v dnešní době přisuzuje především prostituci, zvýšené promiskuitě, rizikovým sexuálním praktikám a poklesu používání bariérových metod ochrany.

Inkubační doba nemoci je 9‒90 dnů. Nemusíte se ale bát, že byste syfilis chytili třeba prostřednictvím toaletních prkének, při sdílení nádobí, příborů a oblečení nebo v horké koupeli.

Jak se projevuje syfilis?

Příznaky syfilidy se liší v závislosti na tom, v jakém vývojovém stádiu se infekce zrovna nachází. Jednotlivé symptomy se poté objevují v daném časovém rozestupu od prvotního projevu začínající nemoci.

Stádia syfilidy:

 • Primární
 • Sekundární
 • Latentní
 • Terciární

PRIMÁRNÍ FÁZE – Syfilis se nejprve projeví vznikem šankru, což je tvrdý červený vřed, který nebolí ani nesvědí. Postižená osoba ho obvykle objeví v oblasti genitálií a konečníku, v ojedinělých případech se ale může vyskytovat také na rtech, v krku nebo na mandlích.

Měli jste někdy pohlavní nemoc?

SEKUNDÁRNÍ FÁZE – Zhruba po týdnu od prvních projevů dochází ke zduření mízních uzlin. Vřed postupně mizí a nemoc po 4‒10 týdnech přechází do druhé fáze, kdy se infekce šíří do celého těla. Sekundární stádium je typické rozptýlenou červenou vyrážkou, která postihuje trup, dlaně, chodidla i ústa. Pokud se vyrážka objeví ve vlasech, mohou vám začít i vypadávat.

Časté doprovodné projevy:

 • Malátnost
 • Zvýšená teplota
 • Bolest v krku
 • Bolest kloubů
 • Úbytek váhy

LATENTNÍ FÁZE – V případě, že se syfilis v prvních dvou stádiích neléčí, do dvou let zmizí viditelné příznaky a nemoc postoupí do latentní fáze. Ta je charakteristická pouze mírnými projevy, případně je zcela bez symptomů. Nakažlivost nemocného je pro okolí mnohem nižší než v ostatních stádiích onemocnění, syfilis však poškozuje jeho organismus. Latentní období končí zhruba po 10‒20 letech.

TERCIÁRNÍ FÁZE – Pokud nemoc postoupí až do terciárního stádia, dochází opět k aktivním projevům. Ty zahrnují především neurologické a kardiovaskulární symptomy. Typicky se objevují také gummata (červenofialová ložiska na postižených místech) způsobená zvláštním typem chronického zánětu. Mohou vředovatět, vylučovat hnis a jejich výskyt ve spojení s poškozením nervových tkání a orgánů často vyústí v psychologické problémy (poruchy řeči nebo demence).

Syfilis se projevuje pestrou škálou příznaků. Díky schopnosti napodobit celou řadu dalších nemocí je toto onemocnění známé také jako „velký imitátor“. Pokud pacient včas nezahájí léčbu, v pozdním stádiu syfilis může způsobit smrt nebo invaliditu pacienta.

Syfilis a jeho diagnostika

Pokud člověk podle svých příznaků pojme jakékoliv podezření, že by se mohlo jednat o syfilis, je nutné co nejrychleji vyhledat lékaře. Kvůli vysoké infekčnosti je nakažený totiž ze zákona povinen podrobit se vyšetření, nahlásit se na příslušném hygienickém úřadu a absolvovat léčbu.

K určení diagnózy se obvykle užívá krevní test na syfilis. Méně častou formou vyšetření může být přímé mikroskopické testování vzorku odebraného z postiženého místa. Každá žena v České republice je navíc v průběhu gravidity na syfilis také vyšetřena, k tomu se používá tzv. BWR neboli Bordetova‑Wassermannova reakce.

Vyšetření a léčbě syfilidy se musí podrobit i všichni současní a předchozí sexuální partneři nakaženého, kteří s ním byli během posledního půl roku v kontaktu.

Léčba syfilidy

Délka léčby se liší u jednotlivých fází onemocnění. Pokud se jedná o rané stádium, syfilis lze účinně léčit pomocí antibiotik. Do svalu se aplikuje jedna dávka penicilinu G, u osob se silnou alergií na penicilin to ale může být také azitromycin nebo doxycyklin. V některých případech musí být nakažený člověk dokonce hospitalizován na infekčním oddělení.

Pacient je během celé léčby a také v následujících dvou letech bedlivě sledován a musí docházet na pravidelné odběry krve. Během prvního půlroku se kontroly provádějí jednou za dva měsíce, v druhém půlroce stačí návštěva lékaře po třech měsících. Další dvě kontroly jsou nutné ještě v průběhu druhého roku od nakažení.

Pokud se jedná o neurosyfilidu, která v terciárním stádiu postihuje centrální nervovou soustavu, lékaři musí zvolit jiný druh léčby. V důsledku špatného pronikání penicilinu G do CNS se nakaženým osobám podávají vysoké dávky nitrožilního penicilinu po dobu nejméně 10 dnů. Další projevy lze léčit intramuskulárním podáváním penicilinu G. Léčba v tomto stádiu může zamezit dalšímu šíření nemoci. Poškození organismu, které vzniklo do té doby, už však nevyléčí.

Syfilis v těhotenství

V případě, že matka během těhotenství nebo při porodu nakazí také své dítě, jedná se o kongenitální formu syfilidy (vrozenou). Po porodu se nemoc na dítě může přenést také prostřednictvím mateřského mléka. Dvě třetiny nakažených novorozenců se rodí zcela bez symptomů. Během prvních let života se však u nich mohou vyvinout následující příznaky:

 • Vyrážka
 • Horečka
 • Neurosyfilis
 • Pneumotitida
 • Kostní srůsty a deformace
 • Současné abnormální zvětšení jater a sleziny

Některé formy syfilidy mohou narušit vývoj orgánů a způsobit hluchotu nebo slepotu. Pokud se jedná o pozdní kongenitální syfilis, k hlavním projevům patří sedlový nos, šavlovitá deformace holeně nebo Cluttonovy klouby.

Ženy, které mají syfilis, je nutné přeléčit již v těhotenství. Při odběru pupečníkové krve je také možné určit, zda je nakažený i novorozenec. V případě, že je test pozitivní, lékaři začnou dítě léčit penicilinem.

Syfilis a prevence

U všech pohlavních nemocí je hlavní prevencí bezpečné sexuální chování, což znamená vyhnout se promiskuitě a sexu bez ochrany. Důležitá je také ostražitost, co se týče nákazy krví při běžných zraněních. Ženy by v průběhu těhotenství měly podstoupit všechna povinná vyšetření.

Syfilis se může přenést i z matky na dítě. Jak tuto nemoc včas léčit?
4.9 (97.67%) 43 hlasování

Napsat komentář

Your email address will not be published.

top