Farmakologie

Glaxo může převzít divizi Pfizeru, když odštěpí jinou divizi

Britská farmaceutická společnost GlaxoSmithKline (GSK) může převzít divizi léků bez předpisu americké firmy Pfizer, rozhodla dnes Evropská komise (EK). Svůj souhlas ale podmínila odštěpením...

Co se naučila moderní farmakologie od Inků

Farmakoterapeutické možnosti současné medicíny se v posledních letech nebývale rozrůstají. Cílem tohoto článku je pojednání o nejčastěji využívaných léčivých rostlinách v Peru a Bolívii,...

Farmakogenetika v psychiatrii

Cílem farmakogenetického výzkumu je přinést poznatky vedoucí k individualizaci terapie a dále také informace, pomocí kterých by bylo možno predikovat odpověď na léčbu a...

Pokroky ve farmakoterapii dětského autismu

Článek přináší přehled zavedených i experimentálních léčeb dětského autismu. V první části jsou shrnuty současné klinické studie s atypickými antipsychotiky (zejména risperidonem a aripiprazolem),...

Limity využití dat klinických studií pro analýzy nákladové efektivity

Hodnocení nákladové efektivity lze popsat jako komparativní analýzu srovnávající dvě nebo více rozdílných intervencí z hlediska vynaložených nákladů a současně z hlediska dosaženého léčebného...

Metodické aspekty hodnocení nákladové efektivity onkologické péče z hlediska dostupnosti a analýzy klinických dat

Edukační přehled literatury vymezuje specifika onkologické péče ve vztahu k metodice hodnocení nákladové efektivity (CEA). Je zdůrazněn přínos obou hlavních zdrojů dat pro CEA:...

Metodika CEA na příkladu temozolomidu a intratékálně aplikovaného karmustinu u pacientů s glioblastoma multiforme

Hodnocení nákladové efektivity je společně s analýzou minimalizace nákladů, analýzou nákladové užitečnosti a analýzou nákladové prospěšnosti jedním ze základních nástrojů farmakoekonomiky. Vyčísluje náklady dvou...

Nákladová efektivita screeningu kolorektálního karcinomu: edukační přehled a modelování účinku programu v České republice

Program screeningu kolorektálního karcinomu prokazatelně snižuje mortalitu i incidenci tohoto nádorového onemocnění, které představuje jeden z nejzávažnějších zdravotních problémů české populace. Důležitou součástí hodnocení...

Pohled kardiologa na léčbu koxiby

Koxiby představují z hlediska kardiologického potenciálně rizikové léky. Všechny koxiby jsou kontraindikovány u nemocných s kardiovaskulárním nebo cerebrovaskulárním onemocněním, nevhodné je jejich podávání i...

Studie fáze I v onkologii aneb slovy Paracelsa: lék se od jedu odlišuje pouze podaným množstvím

Studie fáze I přinášejí nové informace; jedná se o testování již ozkoušených léčiv či léčebných postupů v nových indikacích, léčebných kombinacích či schématech. Hlavním...

Moderní kombinovaná terapie hypertenze, fixní kombinace telmisartanu a amlodipinu

Kontrola esenciální (primární) arteriální hypertenze je i přes současnou velkou nabídku antihypertenzních léků stále neuspokojivá. Kombinovaná léčba přispívá ke zlepšení nedostatečné kontroly arteriální hypertenze...

Lékové interakce léčiv užívaných v interní medicíně na úrovni biotransformačních procesů

Podrobný přehled lékových interakcí léčiv užívaných v interní medicíně nebylo možné do tohoto přehledového článku zařadit v plném rozsahu. Zařazeny byly pouze lékové interakce...

Tredaptive: na mušce má HDL-cholesterol (a nejen ten)

Léčba hyperlipoproteinémií a dyslipidémií představuje významný krok v prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění. V oblasti snah o zvýšení HDL-cholesterolu představuje v současné době velkou...

Liraglutid – analog GLP-1

Účinek liraglutidu je postaven na fyziologickém působení. Klinický efekt je buď srovnatelný s dosavadní terapií, nebo je prokazatelně účinnější. Terapie liraglutidem je zatížena minimálním...

Molekulární mechanismy účinku cisplatiny

Cisplatina je jedním z nejúčinnějších a nejběžněji používaných cytostatik v léčbě řady karcinomů, zejména karcinomů varlat, ovaria, hlavy, krku, močového měchýře a malobuněčného karcinomu...

Lékové interakce na úrovni biotransformačních procesů u perorálních kontraceptiv

Před padesáti lety byl představen první dostupný a spolehlivý přípravek ze skupiny perorálních kontraceptiv, znamenající doslova revoluci v otázce plánovaného rodičovství. Případy lékových interakcí...

Biosimilars – co od nich můžeme očekávat?

Skupina biosimilars je dynamicky se rozvíjející oblastí farmaceutického trhu. Biosimilars ale nelze považovat za biogenerika, protože každý biotechnologický produkt je biologicky unikátní a může...

Imunitní systém

Zimní a jarní měsíce představují pro lidský organismus výraznou zátěž, která se může projevit zejména zvýšenou náchylností k infekčním onemocněním. Je jen málo jedinců,...

Lékové interakce analgetik na úrovni biotransformace

Nesteroidní antiflogistika (NSAID) a jiná neopioidní analgetika obecně nevykazují mnoho lékových interakcí na úrovni biotransformace. Většina lékových interakcí NSAID se odehrává na úrovni farmakodynamické,...

Ošetřovatelský proces u pacientky s intoxikací thaliem

Tato kazuistika vznikala v období tří let, při jedné akutní a třech kontrolních hospitalizacích. U pacientky byla sledována léčba, prognóza a možné následky. Též...