Farmakologie

Farmakogenetika v psychiatrii

2. 1. 2012

Co se naučila moderní farmakologie od Inků

2. 1. 2012
Doba čtení: 11 minut

Nákladová efektivita screeningu kolorektálního karcinomu: edukační přehled a modelování účinku programu v České republice

7. 10. 2011

Metodika CEA na příkladu temozolomidu a intratékálně aplikovaného karmustinu u pacientů s glioblastoma multiforme

7. 10. 2011

Metodické aspekty hodnocení nákladové efektivity onkologické péče z hlediska dostupnosti a analýzy klinických dat

7. 10. 2011

Limity využití dat klinických studií pro analýzy nákladové efektivity

7. 10. 2011

Pohled kardiologa na léčbu koxiby

7. 6. 2011

Moderní kombinovaná terapie hypertenze, fixní kombinace telmisartanu a amlodipinu

7. 6. 2011

Studie fáze I v onkologii aneb slovy Paracelsa: lék se od jedu odlišuje pouze podaným množstvím

7. 6. 2011

Tredaptive: na mušce má HDL-cholesterol (a nejen ten)

7. 4. 2011

Lékové interakce léčiv užívaných v interní medicíně na úrovni biotransformačních procesů

7. 4. 2011

Liraglutid - analog GLP-1

5. 1. 2011

Molekulární mechanismy účinku cisplatiny

5. 11. 2010

Lékové interakce na úrovni biotransformačních procesů u perorálních kontraceptiv

7. 10. 2010

Biosimilars - co od nich můžeme očekávat?

7. 6. 2010

Imunitní systém

15. 3. 2010

Lékové interakce analgetik na úrovni biotransformace

5. 2. 2010

Ošetřovatelský proces u pacientky s intoxikací thaliem

13. 1. 2009

Oborové speciály - přehled o profesních aktualitách

25. 8. 2008

Individualizované rostlinné léky nejsou účinné

10. 1. 2008

Dlouhodobě příznivé účinky pravastatinu

10. 1. 2008

Hoch, jenž necítil bolest, přivedl vědce ke genetickému objevu

19. 12. 2006

Biologická léčba revmatoidní artritidy

1. 11. 2006

Geriatrická farmakoterapie - léčiva nevhodná pro starší nemocné

1. 11. 2006

Farmakologická léčba chronického srdečního selhání – jsme na konci jedné velké etapy?

1. 11. 2006
Doba čtení: 12 minut

Bílkovinová stopka pro chřipku

31. 10. 2006

Třezalka tečkovaná – kvítí svatého Jana

5. 10. 2006
Doba čtení: 13 minut

Studie STAR prokázala obdobný efekt raloxifenu v prevenci invazivního karcinomu prsu jako má tamoxifen

4. 10. 2006
130 / 62
První strana Předchozí strana 1 2 3