Farmakologie

Co se naučila moderní farmakologie od Inků

Farmakoterapeutické možnosti současné medicíny se v posledních letech nebývale rozrůstají. Cílem tohoto článku je pojednání o nejčastěji využívaných léčivých rostlinách v Peru a Bolívii,...

Farmakogenetika v psychiatrii

Cílem farmakogenetického výzkumu je přinést poznatky vedoucí k individualizaci terapie a dále také informace, pomocí kterých by bylo možno predikovat odpověď na léčbu a...

Pokroky ve farmakoterapii dětského autismu

Článek přináší přehled zavedených i experimentálních léčeb dětského autismu. V první části jsou shrnuty současné klinické studie s atypickými antipsychotiky (zejména risperidonem a aripiprazolem),...

Limity využití dat klinických studií pro analýzy nákladové efektivity

Hodnocení nákladové efektivity lze popsat jako komparativní analýzu srovnávající dvě nebo více rozdílných intervencí z hlediska vynaložených nákladů a současně z hlediska dosaženého léčebného...

Metodické aspekty hodnocení nákladové efektivity onkologické péče z hlediska dostupnosti a analýzy klinických dat

Edukační přehled literatury vymezuje specifika onkologické péče ve vztahu k metodice hodnocení nákladové efektivity (CEA). Je zdůrazněn přínos obou hlavních zdrojů dat pro CEA:...

Metodika CEA na příkladu temozolomidu a intratékálně aplikovaného karmustinu u pacientů s glioblastoma multiforme

Hodnocení nákladové efektivity je společně s analýzou minimalizace nákladů, analýzou nákladové užitečnosti a analýzou nákladové prospěšnosti jedním ze základních nástrojů farmakoekonomiky. Vyčísluje náklady dvou...

Nákladová efektivita screeningu kolorektálního karcinomu: edukační přehled a modelování účinku programu v České republice

Program screeningu kolorektálního karcinomu prokazatelně snižuje mortalitu i incidenci tohoto nádorového onemocnění, které představuje jeden z nejzávažnějších zdravotních problémů české populace. Důležitou součástí hodnocení...

Pohled kardiologa na léčbu koxiby

Koxiby představují z hlediska kardiologického potenciálně rizikové léky. Všechny koxiby jsou kontraindikovány u nemocných s kardiovaskulárním nebo cerebrovaskulárním onemocněním, nevhodné je jejich podávání i...

Studie fáze I v onkologii aneb slovy Paracelsa: lék se od jedu odlišuje pouze podaným množstvím

Studie fáze I přinášejí nové informace; jedná se o testování již ozkoušených léčiv či léčebných postupů v nových indikacích, léčebných kombinacích či schématech. Hlavním...

Moderní kombinovaná terapie hypertenze, fixní kombinace telmisartanu a amlodipinu

Kontrola esenciální (primární) arteriální hypertenze je i přes současnou velkou nabídku antihypertenzních léků stále neuspokojivá. Kombinovaná léčba přispívá ke zlepšení nedostatečné kontroly arteriální hypertenze...

Lékové interakce léčiv užívaných v interní medicíně na úrovni biotransformačních procesů

Podrobný přehled lékových interakcí léčiv užívaných v interní medicíně nebylo možné do tohoto přehledového článku zařadit v plném rozsahu. Zařazeny byly pouze lékové interakce...

Tredaptive: na mušce má HDL-cholesterol (a nejen ten)

Léčba hyperlipoproteinémií a dyslipidémií představuje významný krok v prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění. V oblasti snah o zvýšení HDL-cholesterolu představuje v současné době velkou...

Liraglutid – analog GLP-1

Účinek liraglutidu je postaven na fyziologickém působení. Klinický efekt je buď srovnatelný s dosavadní terapií, nebo je prokazatelně účinnější. Terapie liraglutidem je zatížena minimálním...

Molekulární mechanismy účinku cisplatiny

Cisplatina je jedním z nejúčinnějších a nejběžněji používaných cytostatik v léčbě řady karcinomů, zejména karcinomů varlat, ovaria, hlavy, krku, močového měchýře a malobuněčného karcinomu...

Lékové interakce na úrovni biotransformačních procesů u perorálních kontraceptiv

Před padesáti lety byl představen první dostupný a spolehlivý přípravek ze skupiny perorálních kontraceptiv, znamenající doslova revoluci v otázce plánovaného rodičovství. Případy lékových interakcí...

Biosimilars – co od nich můžeme očekávat?

Skupina biosimilars je dynamicky se rozvíjející oblastí farmaceutického trhu. Biosimilars ale nelze považovat za biogenerika, protože každý biotechnologický produkt je biologicky unikátní a může...

Imunitní systém

Zimní a jarní měsíce představují pro lidský organismus výraznou zátěž, která se může projevit zejména zvýšenou náchylností k infekčním onemocněním. Je jen málo jedinců,...

Lékové interakce analgetik na úrovni biotransformace

Nesteroidní antiflogistika (NSAID) a jiná neopioidní analgetika obecně nevykazují mnoho lékových interakcí na úrovni biotransformace. Většina lékových interakcí NSAID se odehrává na úrovni farmakodynamické,...

Ošetřovatelský proces u pacientky s intoxikací thaliem

Tato kazuistika vznikala v období tří let, při jedné akutní a třech kontrolních hospitalizacích. U pacientky byla sledována léčba, prognóza a možné následky. Též...

Oborové speciály – přehled o profesních aktualitách

Chcete mít aktuální informace ze svého oboru? Přehledně uspořádané na jedné webové stránce? V rubrice Oborové speciály zvolte svou specializaci a sledujte aktuální odborné...