Geriatrie

Neurologické problémy ve starším věku

Stoupající zájem o zdravotní problémy ve starším věku je výsledkem změn ve věkové distribuci populace a stáří a nemoci spojené s vyšším věkem budou...

Nebezpečí imobility

„Bereme-li lidi takové, jací jsou, pak je děláme horšími. Jednáme-li s nimi, jako by byli tím, čím by měli být, pak je dostaneme tam,...

Bazální stimulace v Domově pro seniory Bechyně

Již dávno jsme slýchali o konceptu bazální stimulace, ale ve své podstatě jsme si nedovedli představit, co to přesně znamená a jaký má taková...

Ošetřovatelský proces podle modelu Johnsonové

D. Johnsonová chápe ošetřovatelství jako profesi, která má významný podíl na blahu společnosti a má jasné, cílevědomé činnosti, postupy v oblasti péče o zdraví...

Polykací funkce u seniorů

Potíže s polykáním se mohou vyskytovat v každém věku, ale často se objevují zejména ve stáří - odborná literatura uvádí, že 33-50 % seniorů...

Problematika pádů u geriatrických pacientů v ZZ

Pádem označujeme neplánované klesnutí pacienta k podlaze nebo na povrch nižší, než je pacient. Pád pacienta ve zdravotnickém zařízení je považován za mimořádnou událost...

Multidisciplinární přístup v geriatrické péči

Spolupráce sester a psychologů se na gerontopsychiatrických odděleních v našich podmínkách postupně zintenzivňuje. Tradičně přitom fungují obě profese na odděleních relativně odděleně, společné porady...

Vliv domácího prostředí klienta na poskytování ošetřovatelské péče

Domácí ošetřovatelská péče poskytuje primární, sekundární i terciární péči, zaměřuje se na upevňování, ochranu a návrat zdraví. Ve většině případů pobyt v domácím prostředí...

Úcta k životu a k umírání

Smrt je součástí našeho života, ale přesto si myslíme, že je někde mimo nás. Stačí malý okamžik a může se týkat každého z nás....

Geriatrické syndromy, péče o geriatrického pacienta/klienta

U geriatrických klientů se můžeme setkat s chorobami, které jsou v dětství a středním věku vzácné, a vzhledem k souvztažnosti ke geriatrické klientele jsou...

Etika versus týrání, zanedbávání seniorů

Významnou úlohu v tomto procesu sehrává riziková situace. Riziko věku starého člověka, ztráta sociálního statusu, nízká adaptace na stáří, špatná finanční situace, problémy s...

Pohyblivost i ve stáří

Již u dvacetiletých lidí se objevují první známky osteoartrózy, která je důsledkem selhání obnovy kloubní chrupavky. Poškození kloubů osteoartrózou zvětšuje zatěžování nadváhou, nevhodným pohybem...

Poruchy chování u seniorů

Stárnutí samo o sobě nevyvolává závažnější poruchy chování. Zároveň však platí, že porucha chování u seniora může signalizovat chorobnou změnu a tu je třeba...

Sestra a senioři v ošetřovatelském procesu

Stárnutí je charakteristické pro každý živý organismus a je nedílnou součástí života. Týká se nejen jednotlivců, ale bývá generalizováno na celé populace. Stává se...

Geriatrický pacient a operace

K nejčastějším chirurgickým výkonům u starších pacientů patří operace žlučových cest, kýl, tračníku pro karcinom, cévní výkony, náhrady kloubů, osteosyntézy zlomenin. Právě u seniorů...

Vertigo jako diagnostický a ošetřovatelský problém u seniora

Nestabilita při chůzi, nejistota a závratě jsou typické problémy geriatrických pacientů. Přestože většina odborníků tyto obtíže připíše na vrub stáří, nelze je podceňovat, někdy...

Epidemiologie těžce popálených geriatrických pacientů

Geriatričtí pacienti jsou obvykle definováni jako pacienti ve věku nad 65 let. Popálení senioři představují zhruba 12 % všech pacientů přijatých pro termické trauma...

Péče o diabetika v domově pro seniory

Léčba diabetu 2. typu je komplexní. Sestává z dodržování diety, pohybové aktivity, užívání medikamentů, dodržování správné životosprávy, udržení správné tělesné hmotnosti. Ale jak to...

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s demencí

Stárnutí je přirozený a zákonitý proces v životě každého člověka. Pojí se s biologickými, sociálními, psychologickými, ale také s ekonomickými změnami. Každý stárne jinak....

Soběstačnost seniorů nad 80 let v domácím prostředí a sociálních zařízeních

Soběstačný je člověk v případě, když nemá podstatné omezení tělesných ani duševních schopností a jestliže samostatně a bez pomoci nebo asistence druhých osob zvládá...