Revmatologie

Jáchymovské revmatologické dny 2013

Z programu již tradičního revmatologického sympozia jsme vybrali několik příspěvků týkajících se problematiky únavy a bolesti v kontextu revmatických onemocnění. Sympozium Jáchymovské revmatologické dny...

Psoriatická artritida

Psoriatická artritida (PsA) je chronické zánětlivé kloubní onemocnění charakterizované přítomností artritidy a psoriázy. Je součástí širšího okruhu zánětlivých kloubních onemocnění, která postihují i axiální...

Biologická léčba v revmatologii a dermatologii

Dne 29. dubna se uskutečnila v Angelo Hotel Prague odborná konference „Efektivní komunikace sestra versus pacient“, pořádaná divizí Medical Services, Mladá fronta a. s....

Biologická léčba revmatoidní artritidy

Revmatoidní artritida je chronické zánětlivé onemocnění charakterizované perzistentní synovitidou, systémovými projevy a tvorbou autoprotilátek. Bez adekvátní léčby vede k ireverzibilním kloubním deformitám a významnému...

Kardiovaskulární riziko u revmatoidní artritidy – od patofyziologie k praxi

Revmatoidní artritida a další zánětlivé revmatické choroby jsou asociovány s výskytem kardiovaskulárních onemocnění a kardiovaskulární riziko je u nich zvýšeno podobně jako u diabetu...

Mimokloubní postižení u ankylozující spondylitidy a možnosti jejich terapeutického ovlivnění

Ankylozující spondylitida je chronické zánětlivé onemocnění, projevující se především bolestmi v oblasti páteře. Důležitou součástí onemocnění mohou být ale i extraartikulární manifestace, jako jsou...

Fibromyalgie v ordinaci revmatologa

Pojmem fibromyalgie je označován chronický nezánětlivý bolestivý muskuloskeletální syndrom s charakteristickými rysy bolesti a bolestivými diagnostickými body s typickou lokalizací. Onemocnění má nejčastější výskyt...

Polymyalgia rheumatica – diagnostika a léčba

Polymyalgia rheumatica (PMR) je zánětlivé revmatické onemocnění, které postihuje především starší populaci, když průměrný začátek je kolem 70 let. Asi v 15 % případů...

Raynaudův fenomén u difúzních chorob pojiva

Raynaudův fenomén je charakterizovaný epizodickými atakami se sníženou periferní cirkulací v akrálních částech těla, zejména prstech. Sekundární Raynaudův fenomén se liší od primárního v...

Lokální léčba osteoartrózy

Lokální léčba osteoartrózy je doporučována mezinárodními odbornými autoritami k symptomatické terapii osteoartrózy kolenních, kyčelních a ručních kloubů. Lokální nesteroidní antirevmatika jsou vhodná k léčbě...

Anabolická léčba osteoporózy

Osteoanabolické léky zvyšují počet a funkci osteoblastů, a tím novotvorbu kostní hmoty. Klíčovou roli v regulaci novotvorby kosti má signální cesta Wnt, která se...

Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové, byl jsem požádán o návrh témat pro Focus věnovaný revmatologii. Snažil jsem se zařadit horká témata revmatologie, mezi která určitě...

Nová klasifikační kritéria revmatoidní artritidy – společný projekt ACR/EULAR

Byla vypracována nová klasifikační kritéria pro revmatoidní artritidu. Nahrazují starší kritéria z roku 1987. Nová kritéria umožňují diagnostiku revmatoidní artritidy v časnějších fázích. Hlavním...

Přínos ultrazvuku pro diagnostiku časných forem revmatických onemocnění

Autorka podává přehled využití ultrazvukového vyšetření při diagnostice revmatoidní artritidy. Tato zobrazovací modalita je velmi senzitivní při průkazu časných stadií revmatoidní artritidy, při monitorování...

Pokroky v léčbě revmatismu

„Revmatické obtíže patří mezi nejčastější zdravotní problémy, k praktickému lékaři s nimi přichází 20 procent pacientů. Jenomže ne každá bolest spojená s klouby znamená...

Psoriatická artritida

Psoriatická artritida (dále jen PsA) a psoriáza si zasluhují velkou pozornost nejen pro svůj vzrůstající výskyt, ale především pro bio-psycho-sociální dopady na pacienty. Cílem...

Praktické zkušenosti s chondroprotektivním preparátem

Autoři popisují praktické zkušenosti s přípravkem Geladrink® Forte. Sledovaný soubor tvořilo 15 pacientů s chronickými bolestmi kloubní etiologie. Zahrnuti byli pacienti jak s gonartrózou...

Systémový lupus erythematodes

Systémový lupus erythematodes je autoimunitní onemocnění, které postihuje téměř všechny důležité orgány těla. Roční incidence nových případů je 1-10 nemocných/100 000 obyvatel, onemocnění je...

Léčba systémového lupus erythematodes

Systémový lupus erythematodes (SLE) je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění nejasné etiologie, projevující se řadou imunologických abnormalit a potenciálem k postižení řady orgánů. Souhrn Léčba musí být...

Onemocnění pohybového aparátu

Onemocnění pohybového aparátu patří mezi nejčastější zdravotní problémy, které se ošetřují v lékařských ordinacích. Je tedy rozhodně užitečné podívat se na hlavní příčiny vzniku...