Cenu Makropulos 2018 získal Domov sv. Alžběty v Jablunkově

Cenu Makropulos 2018 udělenou ministerstvem zdravotnictví získal Domov svaté Alžběty v Jablunkově na Frýdecko-Místecku, kde řádové sestry Alžbětinky pečují o seniory. Představitelky domova dnes večer ocenění převzaly v pražském Národním divadle.

„Domov svaté Alžběty v Jablunkově obdržel Cenu Makropulos za poskytování zdravotní, zdravotně sociální a ošetřovatelské péče, která zde dosahuje vysoké kvality ve všech detailech. Vedle toho také za velmi laskavý, avšak současně moderní přístup v péči o seniory,“ uvedl k letošnímu ročníku ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle něj je nutné vytvářet podmínky pro to, aby přidaná léta, o která dnešní senioři žijí déle, byla především kvalitní.

Sociální službu spojenou s ubytováním, stravováním a péčí podle individuálních potřeb poskytuje v domově 69 osobám důchodového věku Konvent sester Alžbětinek od roku 1991 v části navráceného klášterního objektu. Poskytuje jim také zdravotní a ošetřovatelskou péči, v ordinaci lékaře i specializovanou rehabilitační péči za použití přístrojů na elektroléčbu, magnetoterapii, terapeutickým laserem a biolampou.

Pro seniory je také organizováno množství volnočasových aktivit, například výlety a zájezdy s využitím speciálního vozu pro vozíčkáře. V areálu domova a zahrady se konají koncerty a různá vystoupení, do kterých je zapojena i veřejnost z Jablunkova. V roce 2004 vznikla přístavba pro další čtyři pokoje, víceúčelovou místnost pro volnočasové aktivity, rehabilitaci, společenskou místnost a kapli.

Cena Makropulos ohodnocuje mimořádné a v praxi osvědčené projekty, které řeší zdravotní a zdravotně sociální služby seniorů. Podle ministerstva má ocenění pomáhat bořit mýty a stereotypy v přístupu ke stáří.

Cena může být udělena obci, městu či nestátní neziskové organizaci, spolku či obecně prospěšné společnosti. Není určena pro fyzické osoby.

První Cenu Makropulos získalo v roce 2005 sdružení Život 90 za projekt tísňové péče Areion. Loni ji obdržely Prachatice za systematické zlepšování kvality života tamních seniorů, na němž spolupracují s nestátními organizacemi, školskými zařízeními i církvemi. Ministerstvo ocenilo zejména to, že se nejedná o izolované projekty zaměřené pouze na seniory. Do vytváření dobrých mezigeneračních vztahů a přátelské atmosféry jsou zapojeni i mladí lidé, dobrovolníci či žáci škol, včetně samotných seniorů prostřednictvím nejrůznějších programů.

Ohodnoťte tento článek!