Index zdraví zdravotních pojišťoven

Hospodaření

U žádné zdravotní pojišťovny se nepředpokládají závazky po lhůtě splatnosti. U všech zdravotních pojišťoven se projevuje snaha o regulační omezení objemu poskytovaných zdravotních služeb v rámci dohodovacích řízení a účinných právních předpisů.
Z pohledu meziročního srovnání plánují zdravotní pojišťovny jako celek meziroční zvýšení objemu nákladů hrazených ze základního fondu zdravotního pojištění celkem o 3,0 %, což představuje 7 miliard Kč. Z detailních podkladů jednotlivých zdravotních pojišťoven vyplývá, že všechny plánují meziroční zvýšení nákladů na zdravotní služby.
V objemově největším segmentu lůžkové zdravotní péče je předpokládán nárůst nákladů o 3,7 %, což činí 4,49 mld. Kč oproti očekávané skutečnosti roku 2014. U ambulantní péče se plánuje navýšení nákladů celkem o 3,5 %, což znamená 2,17 mld. Kč.

Komparace zdravotních pojišťoven

Co se týče počtu pojištěnců, trhu nadále dominuje VZP ČR, která spravuje většinu pojištěných. V oblasti hospodářských výsledků je situace více různorodá. V roce 2015 má sice VZP ČR jako jediná zdravotní pojišťovna dosáhnout kladného salda příjmů a výdajů, nicméně v období let 2010–2014, kdy se systém veřejného zdravotního pojištění potýkal s úbytkem příjmů vlivem ekonomického ochlazení, činil kumulovaný rozdíl příjmů a výdajů u VZP ČR -11,5 mld. Kč. Pokud tento výsledek přepočteme na 1 pojištěnce, abychom kompenzovali rozdíly ve velikosti pojišťoven, tak VZP ČR společně s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou vygenerovaly za toto období ztrátu v cash-flow ve výši přesahující 1900 Kč na 1 pojištěnce. Naopak například Oborová zdravotní pojišťovna dosáhla nejnižšího dopadu ve výši -304 Kč na 1 pojištěnce.
Rok 2015 bývá také prezentován jako rok, kdy zdravotní pojišťovny začnou uvolňovat vyšší výdaje do systému. Z pohledu do jejich zdravotněpojistných plánů vyplývá, že největší nárůst výdajů zaznamená Oborová zdravotní pojišťovna (téměř o 6 %) a Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (téměř o 5 %). Můžeme tedy pracovat s hypotézou, že pojišťovny, které neměly tak velké hospodářské problémy v letech 2010–2014, si nyní mohou dovolit tyto výdaje více zvýšit.
Z pohledu klientů zdravotních pojišťoven je určitě důležitý také indikátor výdajů na preventivní péči. V průběhu let je tento indikátor velmi volatilní, což můžeme vidět i na průřezových datech zdravotních pojišťoven pro rok 2015, kdy některé pojišťovny tyto výdaje výrazně snižují (zejména Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, téměř o polovinu) a jiné výrazně zvyšují (Zaměstnanecká pojišťovna Škoda o více než pětinu a Oborová zdravotní pojišťovna o více než osminu).
V přepočtu na 1 pojištěnce na preventivní péči vynakládá nejvíce Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, naopak nejméně vynakládá VZP ČR, rozdíl je dokonce trojnásobný (237 vs. 76 Kč na 1 pojištěnce). Tento výsledek je dán specifičností obou pojišťoven. Ostatní zdravotní pojišťovny se pohybují v rozmezí 80–130 Kč na 1 pojištěnce.

Ohodnoťte tento článek!