Informovanost zájemců o vstup do registru dárců kostní dřeně

V České republice každoročně onemocní stovky lidí těžkými útlumy krvetvorby, leukemií, zhoubnými nádory a jinými závažnými chorobami, které se dají vyléčit právě transplantací kostní dřeně. Stačí relativně málo, abychom mohli těmto lidem pomoci – zapsat se do Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD).

Zápisem do registru dáváme naději lidem na úplné uzdravení a návrat do plnohodnotného života.
Cílem naší práce bylo zjistit informovanost potenciálních dárců kostní dřeně o ČNRDD, nejčastější důvody pro vstup do registru a dále úroveň znalostí respondentů v oblasti dárcovství kostní dřeně. Pro práci jsme použily kvantitativní sběr dat, pomocí dotazníkového šetření. Anonymní dotazník obsahoval 23 otázek a byl určen pro zájemce o vstup do registru na transfuzní stanici Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Průzkumné šetření probíhalo od 14. února do 11. dubna 2014 a zúčastnilo se ho celkem 90 respondentů.

Výsledky průzkumu

Nejvíce respondentů bylo ve věku 18–35 let (73 %), častěji se do registru zapisují muži (59 %). Mezi nejčastější důvody pro vstup do registru byly uvedeny: snaha někomu pomoci (51 %), vstup z vlastního přesvědčení (33 %) a nemocný člověk v rodině (16 %). Nejčastěji se respondenti dozvěděli o dárcovství kostní dřeně z internetu (57 %), dále pak z TV a tisku (56 %), 48 % dotázaných informoval personál transfuzní stanice. Mezi méně časté odpovědi patřily např. informace od rodiny, získání informací ve škole nebo z letáků a brožur. Pouze 54 % respondentů vědělo, že odběr kostní dřeně se může provádět z lopaty kosti kyčelní. Z průzkumu dále vyplynulo, že pouze 27 % respondentů zná některé z 39 náběrových center v České republice. V nejbližším okolí je to Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště a Kroměříž. Na otázku, co by mohlo zvýšit počet přihlášených v registrech dárců kostní dřeně, nejvíce respondentů uvedlo, že tento počet by ovlivnila větší propagace této problematiky v médiích, dále pak vzdělávací programy v rámci zaměstnání a škol, ale podle dotazovaných by pomohla i finanční odměna za dárcovství. Na otázku, zda jsou podle respondentů jejich vědomosti o dárcovství kostní dřeně dostatečné, 39 % respondentů odpovědělo, že jsou jejich vědomosti spíše nedostatečné.
Ke dni 31. 10. 2014 bylo v Českém registru dárců kostní dřeně zaregistrováno 50 526 dobrovolných dárců kostní dřeně, i přesto se vhodný dárce nemusí najít. V našem průzkumu jsme zjistily, že veřejnost není dostatečně informována o této problematice.

O autorovi| MUDr. Jana Pelková, Michaela Ostravská, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, michaela.ostravska@seznam.cz

Ohodnoťte tento článek!