Kliniku kardiovaskulární chirurgie IKEM povede doc. Ivan Netuka

Ve výběrovém řízení získal dvanáct hlasů třináctičlenné komise složené ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, odborných společností a Institutu klinické a experimentální medicíny.

Výsledek výběrového řízení potvrdil i ředitel IKEM MUDr. Aleš Herman, Ph. D.: „Těší mě, že se novým šéfem Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM stal docent Ivan Netuka, který v Institutu profesně působí mnoho let, dlouhodobě se podílí na rozvoji klíčových programů kliniky a zná pracoviště

a jeho personál do posledního detailu. Velmi rád bych poděkoval prof. MUDr. Janu Pirkovi, DrSc., nejen za jeho rozhodnutí předat jedno ze svých pracovišť svému nástupci, ale především za léta práce na klinice i za zásadní příspěvek k rozvoji celé transplantologie.“

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., nadále zůstává šéfem Kardiocentra IKEM, pod které spadá Klinika kardiovaskulární chirurgie, a zůstává také aktivním kardiochirurgem a vedoucím několika výjimečných programů. „Kliniku kardiovaskulární chirurgie IKEM jsem dostal do své správy v roce 1991, abych se o ni staral jako řádný hospodář a rozvinul ji ve všech směrech. S tímto poselstvím ji rád předávám člověku, který na naší klinice profesně vyrostl,“ uvedl profesor Pirk.

Docent Ivan Netuka byl přednostou Kliniky kardiochirurgie IKEM jmenován k 1. 5. 2017. „Převzít řízení kliniky po prof. MUDr. Janu Pirkovi, DrSc., pro mě znamená především velkou zodpovědnost vzhledem k výsledkům, kterých pan profesor při rozvoji pracoviště dosáhl. Zásadním rysem naší strategie bude další rozvíjení mezinárodních výzkumných projektů a užší spolupráce v odborné i pedagogické oblasti s tuzemskou akademickou sférou, zejména s Univerzitou Karlovou.“

Aleš Herman a Ivan Netuka

Ohodnoťte tento článek!