Konference Zdravotnictví 2017 – proč si ji letos znovu nenechám ujít

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA,

ministr zdravotnictví „Ministrem zdravotnictví člověk může být řekněme čtyři roky, zatímco lékařem je od promoce do konce života. Proto chci využít příležitosti ovlivnit chod českého zdravotnictví podle svých nejlepších přesvědčení, dokud jej ovlivňovat mohu. Moje pozornost věnovaná našemu systému zdravotnictví ale přesahuje funkční období politika. Vždycky budu mít zájem na tom, aby české zdravotnictví fungovalo zdravě.“

Ing. Jiří Horecký, Ph. D., MBA,

prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR, President European Association for Directors and Providers of LongTerm Care Services for the Elderly (EDE) „Konference Zdravotnictví 2017 již tradičně představuje změny českého zdravotnictví pro nadcházející období, ale je i jedinečnou platformou pro zpětné vazby směrem k Ministerstvu zdravotnictví, diskuse a setkání s kolegy, odborníky a klíčovými osobnostmi.“

MUDr. Milan Kubek,

prezident České lékařské komory „Naše zdravotnictví je v krizi. Dostupnost zdravotní péče pro pacienty je zajišťována pouze díky organizovanému porušování a obcházení zákoníku práce a dalších platných právních předpisů. ČLK byla nucena deklarovat, že za stávajících podmínek již nejsme schopni občanům garantovat bezpečnost zdravotních služeb. Jako prezident profesní lékařské samosprávy považuji za svoji morální povinnost upozorňovat na personální devastaci českého zdravotnictví nejen v rámci naší informační kampaně ‚Zdravotnictví volá o pomoc‘, ale při každé příležitosti, tedy i v rámci konference Zdravotnictví 2017.“

MUDr. JUDr. Petr Honěk,

náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči „Konference Zdravotnictví 2017 je již tradiční platformou pro komunikaci s předními odborníky ve zdravotnictví a z mého pohledu znamená také možnost představení postojů pojišťovny, jejích záměrů a vizí pro příští rok a následná období.“

PharmDr. Lubomír Chudoba,

prezident České lékárnické komory „Program konference Zdravotnictví 2017 je po odborné stránce připraven precizně a je účelně rozčleněn do několika tematických sekcí. Vedle toho bude konference výjimečná účastí předsedy vlády, ministra zdravotnictví a členů výboru pro zdravotnictví poslanecké sněmovny. Osobně se tedy těším na podnětná sdělení a zajímavé diskuse, které pomáhají v náhledu na zdravotnictví jako celek. Ucelené znalosti jsou pro mě velmi důležité i pro přípravu specifických, úzce zaměřených návrhů z oblasti lékárenské péče.“

Ohodnoťte tento článek!