Minimální pojistné pro OSVČ v roce 2014 opět mírně stouplo

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) musejí od 1. ledna 2014 navýšit minimální zálohu na pojistné na zdravotní pojištění z dosavadních 1748 Kč na 1752 Kč, a to již od lednové platby pojistného.

„Podnikatelé by neměli odkládat zvýšení platby až po podání Přehledu OSVČ. Minimální zálohy souvisejí s výší průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, která se každoročně mění a je stanovena pro všechny měsíce kalendářního roku. Pro rok 2014 tedy průměrná měsíční mzda činí 25 942 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pojistného na zdravotní pojištění je počítán jako 50 procent z této částky, a pro všechny měsíce roku 2014 je tudíž 12 971 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné (13,5 procenta) je po zaokrouhlení rovna částce 1752 Kč,“ uvedl mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Dodal, že zálohu v této výši musí poprvé za leden 2014 uhradit všichni podnikatelé, kteří podle svého přehledu za rok 2012 platili v roce 2013 zálohy nižší než 1752 Kč. Výjimkou jsou jen ti, kdo nemají stanovený minimální vyměřovací základ – např. OSVČ, která je současně zaměstnancem a jako zaměstnanec odvádí pojistné alespoň v minimální výši 1148 Kč, nebo OSVČ, za kterou je plátcem pojistného i stát. Zálohu ve výši 1752 Kč pak musí (až na výjimky stanovené zákonem) platit i podnikatelé, kteří v roce 2014 zahájí samostatnou výdělečnou činnost.

„Zvýšení minimálních záloh na 1752 Kč se týká nadpoloviční většiny osob samostatně výdělečně činných. Jim všem připomínáme, že posledním dnem splatnosti lednové zálohy je pondělí 10. února 2014,“ upozornil mluvčí Tichý.

Ohodnoťte tento článek!