Náhrada poplatků: Nemocnice začínají být netrpělivé

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) nedávno svým partnerům představil plán na ekonomickou stabilizaci zdravotnictví po zrušení nemocničních a později i řady dalších poplatků ve zdravotnictví. Jeho záměry podpořila Česká lékařská komora (ČLK).

Menší nemocnice však už nyní začínají pociťovat důsledky zrušení poplatku za hospitalizaci a žádají urychlení řešení. Rada Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN) proto na svém zasedání projednala aktuální situaci svých členů, kteří se s dopady zrušení poplatků potýkají. Vláda Bohuslava Sobotky je po rozhodnutí Ústavního soudu odmítla obnovit s tím, že je bude nemocnicím kompenzovat z prostředků, jež najde ve státním rozpočtu.

Dva bolestivé měsíce

Asociace již dříve vyjádřila souhlas s návrhem řešení situace obecně formulovaným v programovém prohlášení koaliční vlády. „Vzniklý výpadek příjmů pro poskytovatele v návaznosti se změnami poplatků bude kompenzován zdravotními pojišťovnami po příslušném navýšení zdrojů ze státního rozpočtu, zejména zvýšením platby za státní pojištěnce,“ uvedla AČMN.

Rada asociace ovšem nyní upozornila na neodkladnost situace a požádala vládu o její urychlené řešení. „Ke zrušení hospitalizačních poplatků došlo 1. ledna 2014 a nemocnice již nyní vážně pociťují téměř dvouměsíční výpadek příjmů – v akutní péči poklesly o 2 procenta, v péči následné a dlouhodobé o 6 až 10 procent. Z tohoto důvodu žádáme vládu o uvolnění příslušných prostředků ze státního rozpočtu a rozhodnutí o legislativním opatření, kterým se tyto prostředky co nejdříve dostanou od zdravotních pojišťoven do nemocnic,“ tlumočil urgentní potřebu nemocnic a stanovisko rady AČMN předseda asociace Eduard Sohlich.

Ministr má plán

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček nyní předložil k připomínkám plán ekonomické stabilizace zdravotnictví, který prý obsahuje i způsob náhrady 2,1 miliardy korun, což je částka, o niž české a moravské nemocnice přijdou v důsledku výpadku poplatku za hospitalizaci. Materiál však médiím ministerstvo odmítlo poskytnout s tím, že jej nejdříve musí projednat vláda.

„Poslal jsem do vnějšího připomínkového řízení věcný záměr ekonomické stabilizace zdravotnictví, kde je řešení 2 miliard korun pro nemocnice. Jsou tam i další věci, jež vyplývají z koaliční dohody, například automatická valorizace plateb za státní pojištěnce, odkup pohledávek zdravotních pojišťoven za státními podniky a podobně,“ vyjmenoval ministr možnosti získání peněz pro resort.

Nemocnice však potřebují peníze akutně, což by dle Svatopluka Němečka mohlo být řešitelné jednorázovým navýšením platby za státní pojištěnce. K tomu by podle něj mělo dojít přibližně v polovině roku. „Ve stejném období půjdou ze zdravotních pojišťoven i platby zdravotnickým zařízením,“ upřesnil ministr s tím, že bližší termín není technicky možný.

Zdroje prý jsou

Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) finanční prostředky pro ekonomickou stabilizaci zdravotnictví k dispozici jsou – nachá(se v rozpočtové rezervě, která má ze zákona tvořit alespoň 0,3 % rozpočtových výdajů na daný rok. V tomto roce rozpočtová rezerva činí přibližně 4 miliardy korun – zhruba polovina těchto peněz by měla padnout na řešení situace ve zdravotnictví. Nad tuto rezervu vláda podle premiéra disponuje i další rezervou ve výši cca 5 miliard korun, kterou koalice získala při schvalování rozpočtu díky zkrácení provozních výdajů většiny kapitol. V případě, že by ministři ČSSD u svých koaličních kolegů navrhovaný scénář neprosadili, zůstalo by dle premiérových slov řešení situace na krajích. Tento scénář se však podle Bohuslava Sobotky ani Svatopluka Němečka nepředpokládá.

Podpora s výhradami

K plánu MZ na ekonomickou stabilizaci resortu se po společném jednání s ministrem Němečkem pozitivně vyjádřil prezident ČLK Milan Kubek. Lékařská komora již v minulosti ocenila přístup koaliční vlády, a to jak její příslib uvolnění finančních prostředků pro kompenzaci výpadků příjmů zdravotnických zařízení, tak i možnou pozdější pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce. Podpora Milana Kubka jakožto nejvyššího zástupce ČLK však není bez výhrad. V nejnověji formulovaných záměrech ministra zdravotnictví komora postrádá snížení DPH na léky, které je taktéž obsaženo v koaliční smlouvě.

„Materiál k ekonomické stabilizaci zdravotnictví ČLK podporuje, například zvýšení platby za státního pojištěnce a její pravidelnou valorizaci; byli bychom také rádi, kdyby stát odkoupil nedobytné pohledávky pojišťoven. Na druhou stranu v materiálu chybí zásadní slib z programového prohlášení vlády, a to snížení DPH na léky. Rádi bychom, aby vláda tento svůj slib z koaliční smlouvy urychleně splnila. Budeme se snažit jednat i s ministrem financí,“ avizuje prezident ČLK setkání s Andrejem Babišem (ANO).

Premiér Sobotka však ještě před jednáním mezi ministrem zdravotnictví a ČLK v pořadu „Partie“ TV Prima potvrdil, že snížení DPH má vláda v plánu pro rok 2015 – kromě léků by se mělo týkat i dalších položek, například dětských plen.

Připravují se i další kompenzace

Svatopluk Němeček a Milan Kubek spolu jednali rovněž o situaci v dalších letech, kdy v důsledku zrušení většiny ostatních zdravotnických poplatků pocítí výpadek příjmů zejména drobní poskytovatelé zdravotní péče – ambulantní lékaři s vlastní praxí. Zachován má být totiž pouze poplatek za pohotovost. Ministr zdravotnictví prezidenta ČLK ujistil, že chystá i kompenzaci těchto poplatků. ČLK již dříve požadovala, aby kompenzace probíhala přes zdravotní pojišťovny, a to prostřednictvím tzv. signálních kódů, jež lékaři pojišťovnám vykazují.

Ohodnoťte tento článek!