Plicní postižení u systémových nemocí pojiva, vaskulitid a idiopatických zánětů v gastroenterologii

Monografie zaplňující prázdné místo v české literatuře – tak shrnul význam knižní novinky z edice Postgraduální medicíny vydavatelství Mladá fronta její recenzent prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

„Kniha ‚Plicní postižení u systémových nemocí pojiva, vaskulitid a idiopatických zánětů v gastroenterologii‘ představuje náročný projekt propojující problematiku více interních oborů, jejichž společným prvkem jsou imunologické abnormality s pestrými klinickými projevy. Publikace demonstruje, jak významnou pozici má pneumologie ve vnitřním lékařství a jak často se objevuje plicní symptomatologie u interních onemocnění.
Některé projevy jsou jen nespecifickými průvodními symptomy, jiné jsou důležité pro diferenciální diagnostiku, ale další zásadně ovlivňují prognózu nemoci. K těm vážným patří difuzní alveolární hemoragie, plicní vaskulitida, výpotek, pneumonitida, fibrotizující změny nebo stenóza trachey,“ uvedl recenzent.

„Zajímavý je i rozbor jiných příčin postižení plic vznikajících u systémových nemocí nebo idiopatických střevních zánětů. Je to především polékové postižení, které může mít podobné projevy jako nemoc sama a jehož diagnostika vyžaduje velkou klinickou zkušenost. Je třeba si uvědomit, že postižení plic se může vyskytnout prakticky u každé systémové nemoci, a to v různých fázích jejího průběhu. Jako iniciální příznak může působit značné diferenciálně diagnostické potíže.

Knížka je psána velmi systematicky a komplexně. Každá jednotka je popsána z pohledu odborníka v daném oboru podle konkrétních příznaků (revmatologické, gastroenterologické, ale i dermatologické nebo imunologické) a poté je vždy vyzdvižena pneumologická problematika. Pestrost nemocí je podpořena bohatou obrazovou dokumentací, což činí knihu čtivou a dobře použitelnou pro klinickou praxi. Mezioborový přístup v diferenciální diagnostice i léčbě má dvojí smysl: 1. aby pneumolog znal dílčí projevy nemocí a mohl poskytnout maximum informací, 2. aby revmatolog, gastroenterolog nebo všeobecný internista očekával plicní komplikace a věděl, kdy se na pneumologa obrátit. Zdrojem informací v posuzování pneumopatií jsou funkční vyšetření plic, zobrazovací vyšetření hrudníku (hlavně HRCT) a bronchoskopie s eventuální bronchoalveolární laváží a kryobiopsií nebo klasickou transbronchiální biopsií plic.

Kniha je neobyčejně zdařilá tím, že názorně popisuje i velmi vzácné nemoci, při jejichž diagnostice a léčbě může zásadně pomoci lékařům mnoha specializací. Kolektiv autorů pod vedením pneumoložky napsal monografii, která zaplnila prázdné místo v české lékařské literatuře,“ uzavřel prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Základní informace

Knihu o rozsahu 208 stran napsal pod vedením Martiny Vašákové autorský tým ve složení Radim Bečvář, Milan Lukáš, Martina Šterclová a Hikmet Al-Hiti. Názorná a poutavá publikace je určena všeobecným internistům, pneumologům, gastroenterologům, revmatologům, alergologům a klinickým imunologům i praktickým lékařům. Přináší přehled možných postižení plicní tkáně a cév u systémových nemocí pojiva včetně vaskulitid, u idiopatických střevních zánětů a autoimunitních hepatitid. Nechybí ani návod, jak tato postižení diagnostikovat a léčit.

Ohodnoťte tento článek!