Slovníček pojmů IV.

Adenoviróza

Adenoviróza

Název pro nemoci způsobené adenoviry. Může jít například o záněty spojivek, horních cest dýchacích, ale i plic nebo močových cest.

Bypass

Samotné slovo bypass pochází z angličtiny a znamená přemostění či objížďka. Nejčastěji se pod tímto označením skrývá aortokoronární bypass, tedy operace, jejímž účelem je přivést krev do těch částí srdečního svalu, které jsou nedostatečně zásobeny krví v důsledku zúžení věnčité tepny. Postižené místo se přemostí částí cévy odebrané nejčastěji z dolní končetiny – zúžené úseky cév se takto „obejdou“ a do srdce opět proudí dostatek okysličené krve.

Cervikální index

Vyšetření děložního hrdla používané především pro vyšetření plodnosti. Zjišťuje se při něm otevření děložní branky a množství a vlastnosti cervikálního hlenu (ukazuje na produkci estrogenů).

Dna

Onemocnění způsobené poruchou metabolismu kyseliny močové, která se ukládá do kloubů a ledvin či jiných orgánů, jež následně poškozuje. Nejzávažnější je ukládání kyseliny močové právě do ledvin, způsobuje totiž jejich selhávání. Onemocnění se může projevit tzv. dnavým záchvatem – bolestivým zánětem kloubu (nejčastěji bývá postižen palec u nohy). Kromě léků je základem léčby tohoto onemocnění vhodná dieta.

Ekzém

Chronický, svědivý, neinfekční kožní zánět, velmi často alergického původu. Zánět postihuje především pokožku a projevuje se hlavně začervenalými oblastmi, na nichž se postupně tvoří mokvající puchýřky. Obecně lze ekzém rozdělit na atopický a kontaktní (více informací v Pacientských listech číslo 2).

Globulin

Souhrnné označení pro bílkovinu, jejíž molekuly mají kulovitý tvar. Patří sem většina bílkovin našeho organismu.

Hematom

Označuje se tak nahromadění krve ve tkáni (nejčastěji podkoží či svaly) mimo krevní cévy – většina lidí jej zná jako krevní výron, modřinu či podlitinu. Může vzniknout jako důsledek úderu nebo silného tlaku, při úrazu nebo kvůli podkožnímu krvácení (například v důsledku nemoci).

Malé hematomy se po čase vstřebávají samy, u rozsáhlých krevních výronů je někdy nutné krev odsát. Změna barvy podlitin je dána rozpadáním krevního barviva – nejprve jsou tmavě červené díky hemoglobinu, který se po čase rozpadá na zelený biliverdin, jenž je dále redukován na žlutý bilirubin.

Chemoterapie

Tento pojem označuje jakoukoli léčebnou terapii pomocí chemických látek (např. podávání antibiotik apod.). Dnes se však s tímto pojmem setkáme nejčastěji ve spojení s léčbou cytostatiky, tedy léky, jež ničí nádorové buňky.

Inkubační doba

Představuje časový úsek od vstupu nákazy (popřípadě jedu) do organismu a propuknutím nemoci (respektive otravy). Může se pohybovat od několika málo hodin (chřipka, cholera) až po několik let (AIDS, Creutzfeldtova -Jakobova nemoc). Za nebezpečnější (z hlediska ohrožení) jsou považovány choroby s dlouhou inkubační dobou, protože – zvláště je-li člověk ještě před propuknutím nemoci infekční – může chorobu dále šířit.

Kanyla

Trubička z plastu nebo kovu, která na rozdíl od jehly nemá hrot a umožňuje proudění tekutiny nebo vzduchu. Velmi časté je její zavedení do žíly, kde zůstává, pakliže pacient potřebuje například dlouhodobé a opakované podávání infuzí.

Listerióza

Infekční onemocnění způsobené bakterií Listeria monocytogenes. K nákaze dochází nejčastěji kontaminovanými potravinami – rizikové jsou zejména nepasterizované mléčné výrobky, zrající sýry, lahůdkové saláty, uzeniny, nemytá zelenina či nedostatečně tepelně upravená jídla.

Ačkoli u většiny dospělých, kteří nemají žádné další či chronické zdravotní problémy, probíhá listerióza poměrně lehce, pro oslabené lidi nebo malé děti může být nebezpečná, často také vede ke smrti nenarozeného plodu či potratu. Léčba spočívá v podávání antibiotik a trvá podle průběhu a typu onemocnění 2 až 6 týdnů.

Mammografie

Jedná se o rentgenové vyšetření prsu, které má odhalit případný abnormální růst či útvar v mléčné žláze. Je to jedna z metod včasného zachycení rakoviny prsu. Jako preventivní je mammografie vhodná pro ženy starší 40 let, mladší toto vyšetření podstupují většinou pouze na doporučení lékaře.

Narkolepsie

Je to chronická neurologická porucha, při níž mozek nedokáže standardně regulovat normální cykly bdění a spánku. Lidé, kteří narkolepsií trpí, mohou zcela náhle, kdykoli během dne proti své vůli upadnout do krátkého spánku.

To může být v některých situacích velmi nebezpečné (řízení auta, práce s ostrými nástroji apod.), navíc při tomto spánku často dochází ke ztrátě napětí ve svalech, a postižený je tak vystaven vysokému riziku úrazů způsobených pádem. Příčina narkolepsie není známá, léčba tedy spočívá především v mírnění či odstraňování příznaků poruchy.

Osteoporóza

Onemocnění, jemuž se lidově říká řídnutí kostí. Jedná se o onemocnění kostní tkáně, které vede ke zvýšené křehkosti kostí. To se projevuje především četnějším výskytem zlomenin u těchto pacientů. Nejčastěji se vyskytuje ve vyšším věku, především u žen, a způsobuje ji nedostatek vápníku v těle a zvýšené odbourávání kostní tkáně při nedostatku fyzické zátěže.

Parkinsonova nemoc

Jedná se o neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, které se projevuje tím, že pacient postupem času není schopen zcela ovládat svůj pohyb (třes, samovolné pohyby, ztuhlost), přidávají se obtíže s komunikací, artikulací, nepřirozený výraz v obličeji. V současnosti na Parkinsonovu chorobu neexistuje lék, mírní se pouze její projevy.

Recidiva

Označuje návrat onemocnění, které již bylo vyléčeno, popřípadě jehož příznaky již vymizely.

Screening

Plošné vyšetřování za účelem vyhledávání chorob v populaci (popřípadě zjišťování zdravotního stavu).

Trombocyty

Krevní destičky. Bezjaderná tělíska, která jsou součástí krve a jsou nezbytná pro zastavení krvácení.

Uterus

Latinský název dělohy

Workholismus

Druh závislosti – závislost na práci a výkonu (z anglického „work“ – práce, pracovat). Většinou postihuje osoby s vyšším vzděláním, častěji muže než ženy. Práce se stává v životě workoholika hlavním tématem, likviduje mu partnerské vztahy, koníčky… Stejně jako jiné závislosti je možné ji léčit.

Zobrazovac í metody

Souhrnný název pro vyšetřovací metody používané pro vizualizaci orgánů či jejich částí bez jejich narušení. Patří mezi ně hlavně rentgenové vyšetření, magnetická rezonance, ultrazvukové vyšetření apod.

Ohodnoťte tento článek!