Slovníček pojmů VII.

Albumin

Je hlavní bílkovinou lidské krve, tvoří 60 % všech plazmatických bílkovin. Kromě krve se vyskytuje také v dalších tělních tekutinách, jako je mozkomíšní či tkáňový mok. Díky své schopnosti vázat na sebe vodu udržuje objem tekutiny v cévách.

Albumin přenáší v krvi řadu látek nerozpustných ve vodě, například vitaminy, minerály, hormony apod. Podobně jako ostatní proteiny krevní plazmy se tvoří v játrech, která za den dokážou vyprodukovat až 12 gramů této bílkoviny.

Bacilonosič

Jak název napovídá, jedná se o člověka, který (nejčastěji po prodělaném infekčním onemocnění) vylučuje choroboplodné zárodky (především bakterie), čímž ohrožuje nákazou své okolí. Sám bacilonosič přitom již žádné příznaky přenášeného onemocnění nevykazuje.

Clavicula

Latinský název klíční kosti.

Dětská obrna

Infekční virové onemocnění, jehož původcem je poliovirus. Ten napadá a poškozuje oblasti páteřní míchy odpovědné za pohyb svalů. Onemocnění může mít mírnou formu, při které má pacient zvýšenou teplotu, bolesti hlavy, břicha, případně ztuhlost zad a nohou – v takovém případě se nemocný uzdraví většinou zcela bez následků, navíc si proti viru vytvoří imunitu.

Pokud však poliovirus zasáhne centrální nervový systém, dochází k trvalým deformitám (nejčastěji ochrnutí dolních končetin). V České republice se proti dětské obrně od roku 1960 očkuje, nemoc se u nás v současnosti nevyskytuje.

Endometrióza

Onemocnění, při kterém se ložiska sliznice dělohy (endometrium) nacházejí mimo dutinu děložní, a to nejen v pohlavním ústrojí, ale kromě srdce a sleziny prakticky ve všech orgánech. Projevuje se nejčastěji bolestivou menstruací, dlouhodobými bolestmi v podbřišku, bolestmi při pohlavním styku a někdy i přítomností krve v moči.

Podle umístění rozlišují lékaři čtyři typy endomet-riózy – peritoneální (ložiska sliznice se objevují na pobřišnici), ovariální (výskyt ložisek na vaječníku), endometrióza rektovaginálního septa (v přepážce mezi pochvou a konečníkem) a adenomyóza (výskyt ložisek uvnitř děložní svaloviny). Léčba je převážně hormonální, případně chirurgická.

Frenologie

Obor, který předpokládal a zkoumal souvislost stavby lebky s duševními schopnostmi a charakterovými rysy člověka. Byl populární zejména v 19. století, na počátku století 20. byl však zavržen. Za zakladatele oboru je považován rakouský lékař, anatom a patolog Franz Joseph Gall.

Granulocyty

Druh bílých krvinek, existuje jich několik druhů. V zásadě všechny se podílejí na obraně organismu proti infekcím a zánětům.

HIV

Virus způsobující onemocnění AIDS. Jeho název je zkratka anglického Human Immunodeficiency Virus. Patří do skupiny retrovirů. K přenosu viru HIV dochází krví, pohlavním stykem a také z matky na plod (z hlediska přenosu jsou nejrizikovějšími tělními tekutinami krev, sperma a poševní sekret; v nebezpečných koncentracích se může virus vyskytovat v mozkomíšním moku, mateřském mléce a preejakulační tekutině; ve slinách, moči nebo slzách je jeho koncentrace natolik nízká, že riziko nákazy není reálné; v potu nebyl HIV zjištěn).

Cheiloschisis

Latinský název pro rozštěp rtu (lidově označován jako zaječí pysk). Jedná se o poměrně častou vrozenou vadu, která se řeší chirurgicky.

Ileum

Česky kyčelník – poslední (třetí) část tenkého střeva, jež ústí do střeva tlustého.

Jehelec

Chirurgický nástroj používaný k zachycení jehly při šití ran.

Klimakterium

Neboli klimax, přechod. Období, kdy postupně vyhasíná aktivita ženských pohlavních orgánů. Během klimakteria dochází k významným hormonálním změnám (především pokles tvorby pohlavních hormonů), ve vaječnících přestávají dozrávat vajíčka, postupně ustává také menstruační krvácení, žena přestává být plodná. K přechodu dochází nejčastěji mezi 45. a 50. rokem. Provází jej rovněž řada obtíží, jako jsou návaly, bušení srdce, trávicí obtíže, deprese, podrážděnost. Někdy je nutné dodávat chybějící hormony v lékové podobě.

Laparotomie

Chirurgické otevření dutiny břišní.

Mortalita

Neboli úmrtnost, demografický ukazatel, který udává počet zemřelých za časové období. Uvádí se v přepočtu na 1000 jedinců. Je jedním ze základních podkladů pro sledování zdravotního stavu populace.

Nefropatie

Nezánětlivé onemocnění ledvin. Odborníci rozlišují tři základní druhy nefropatie – diabetickou, analgetickou a refluxní. Diabetická nefropatie se vyskytuje u pacientů s cukrovkou, analgetická je způsobena nadměrným a dlouhodobým užíváním některých analgetik (léky proti bolesti), refluxní nefropatie vzniká zpětným tokem (refluxem) moči z močového měchýře do močovodu a ledvin.

Ortopedie

Medicínský obor zabývající se diagnózou a léčbou onemocnění pohybového aparátu.

Perinatální období

Perinatální období je doba těsně před porodem, porod a doba těsně po porodu (od 28. týdne těhotenství po 7. den života novorozence).

Roztroušená skleróza

Jedná se o chronické autoimunitní onemocnění, při kterém lidský imunitní systém napadá vlastní nervovou soustavu. Postihuje zejména mladší dospělé (nejčastěji mezi 20 a 40 lety). Přesná příčina onemocnění však dosud není známa. Příznaky závisejí na míře poškození nervové soustavy, k nejčastějším patří poruchy chůze, vidění, řeči, citlivosti, ochrnutí. U nemocného se střídají období klidu a náhlá zhoršení. Ačkoli některé léky a léčebné postupy dokážou utlumit příznaky roztroušené sklerózy, dosud není možné ji vyléčit.

Sniffing

Způsob užívání návykových látek, takzvané čichání. Je velmi nebezpečný, lehce hrozí předávkování a ohrožení životně důležitých funkcí. V České republice je rozšířené především čichání toluenu.

Termografie

Diagnostická metoda, s jejíž pomocí je možné zaznamenat teplotu různých částí těla – velmi často se používá při diagnostice nádorů prsu. Nádor, popřípadě zánět, totiž mění prokrvení poškozeného místa, a tím i jeho teplotu.

Úbytě

Starší český název pro tuberkulózu.

Xenofobie

Chorobný strach z čehokoli cizího.

Žlutá zimnice

Infekční onemocnění, které se vyskytuje především v tropických oblastech Afriky a Jižní Ameriky. K jejím příznakům patří vysoké horečky, zimnice, poškození ledvin a jater, často se projevuje i krvácivými poruchami. Pokud ji nemocný přežije, vytvoří si jeho tělo trvalou imunitu. Virus, jenž žlutou zimnici (někdy nazývanou žlutá horečka) způsobuje, je přenášen komáry.

Spirometrické vyšetření trvá 5 až 10 minut, provádí se vestoje nebo vsedě, malým dětem je mohou zpestřit počítačové animace motivující k usilovnému výdechu – při výdechu například „sfoukávají svíčku“. Před vyšetřením nekuřte, nejezte těžko stravitelná jídla a oblečte si pohodlné oblečení.

Ohodnoťte tento článek!