Léčba obézních pacientů pomocí Xenicalu

Pokud nejde o randomizovanou klinickou studii, nemá příliš smysl individuální případy uvádět – šlo by vlastně o zbytečné opakování výsledků ověřených na mnoha tisících pacientů ve světě. Naopak jednotlivý pacient může v určitém konkrétním případě zhubnout po jakékoli (i nevědecké) léčbě.

I když v ČR nebyla randomizovaná studie prováděna, z výsledků našeho pracoviště lze uvést:

Xenical jsem předepsal asi 40 pacientům, kteří si přípravek hradili, doba podání byla většinou kolem 2 měsíců s evidentním váhovým úbytkem. Vedlejší účinky byly minimální: většinou do 2–3 týdnů častější stolice zejména po ránu, což potvrdilo i určitý výchovný prvek v užívání Xenicalu vedoucí k postupnému omezení tuku.

Dvě pacientky jsme na počátku roku 1999 léčili zdarma. Vybrali jsme po několik měsíců extrémně dekompenzované diabetičky 2. typu s BMI kolem 40 kg/m2, kde byly vyčerpány všechny možnosti léčby cukrovky a hrozilo nasazení inzulínové léčby. Obě redukovaly hmotnost o 4–8 kg za 2 měsíce, zlepšily zásadně svou kompenzaci diabetu, velmi výrazně se zlepšil krevní tlak a hodnoty krevních tuků. Dnes, po vysazení Xenicalu a po 10 měsících bez léčby, jsou obě pacientky na vysokých dávkách inzulínu a jejich glykémie jsou vysoké. Důvod pro ukončení podávání léku je u nás vždy ekonomický.

Dva pacienti se léčí Xenicalem rok:

• Diabetička, 60 let, s BMI 35 kg/m2, které hradí léčbu dcera. Redukovala kolísavě o 5 – 7 kg za rok, zásadně se však zlepšil krevní tlak, ubylo léků na hypertenzi i diabetes, stav se zcela stabilizoval a zatím se oddálila hrozící léčba umělou ledvinou.

• Diabetik, 45 let, s BMI 37 kg/m2, redukoval kolísavě o 6 – 8 kg, odstranila se hrozba léčby inzulínem, zlepšil se krevní tlak.

Oba pacienti jsou dokladem, že za uspokojivý efekt léčby je v moderní obezitologii považována tzv. koncepce mírného váhového úbytku, tj. o 5 – 10 % hmotnosti.

Naše zkušenosti s Xenicalem odpovídají tomu, co bylo zjištěno ve světě. Jde o lék, který vedle obezity účinně léčí i diabetes nezávislý na inzulínu, hypertenzi a některá zvýšení krevních tuků, tj. nemoci s obezitou související. n

Ohodnoťte tento článek!