Očkování – kalmetizace

Důležitou součástí zdravotní prevence je očkování. Očkování proti infekčním nemocem můžeme rozčlenit na pravidelné, zvláštní, mimořádné, očkování při úrazech a poraněních, očkování před cestou do zahraničí a očkování na žádost. Klíčová slova: kalmetizace, očkovací látka, antigen, očkovací kalendář

SUMMARY Immunization is an important part of disease prevention. Immunization can be divided into regular, special, exceptional, after injury, before traveling abroad and requested.
Key words: calmetization, vaccine, antigen, vaccination calendar

Očkování je preventivní metodou, jejímž cílem je předcházet infekčním onemocněním. Očkování spočívá v povzbuzení lidského imunitního systému a vytvoření obranných látek (protilátek). Očkovací látka obsahuje složku, tzv. antigen, která pochází z původního infekčního mikroorganismu (viru, bakterie).

Antigen můžeme podávat ústy nebo injekční formou. To vyvolá v těle imunitní odpověď, vytvoří se obranné protilátky, ale člověk neonemocní.
Dostatečná imunitní odpověď organismu je také závislá na počtu očkovacích látek a na dodržení časového intervalu mezi nimi. Proto se očkování provádí podle očkovacího kalendáře, který přesně určuje nejvhodnější dobu podání určité očkovací látky. Takzvaným přeočkováním po několika měsících či letech se základní imunitní odpověď zesílí.

V současné době existuje také kombinované očkování, což jsou vícesložkové očkovací látky, které obsahují v jedné dávce několik účinných složek. V České republice je očkování ze zákona povinné. Povinně očkovat se nemusí pouze děti, které mají vážnou zdravotní poruchu, například poruchu imunity, neurologická onemocnění. Dále také děti, u kterých je očkování kontraindikováno (děti při akutních horečnatých stavech, oslabené děti, v časném stadiu rekonvalescence).

Pravidelné očkování u dětí v ČR od narození

* 4. den až 6. týden: Tuberkulóza
* 3. měs.: 1. dávka hexavakcína (záškrt, tetanus, dávivý kašel, onemocnění vyvolané Haemophillus influenzae B, virová hepatitida B, dětská obrna)
* 4. měs.: 2. dávka hexavakcína
* 5. měs.: 3. dávka hexavakcína
* 15. měs.: 1. dávka – spalničky, příušnice, zarděnky
* 11.-18. měsíc: 4. dávka hexavakcína (nejméně 6 měsíců po podání 3. dávky, nejpozději před dovršením 18. měsíce věku)
* 21. měsíc: 2. dávka spalničky, příušnice, zarděnky (nejdříve 6 měsíců od první dávky, lze i později)
* 10. rok: Dětská obrna
* 11. rok: (přeočkování) Tuberkulóza – u tuberkulin negativních
* 12. rok: 3 dávky virová hepatitida B – pouze u dětí, které nebyly očkovány v prvních měsících života
* 14. rok: Přeočkování tetanus (další vždy po 10-15 letech)

Místní a celkové reakce

Místní reakce se po aplikaci vakcíny objeví v místě vpichu. Vznikají tak 12 až 18 hodin po očkování. Můžeme sem zařadit mírnou bolest, edém či zarudnutí v místě vpichu. Většinou po 1 až 2 dnech spontánně ustoupí.
Celkové reakce po očkování jsou závislé na druhu a typu očkování. Mohou se projevit subfebrilií, bolestí hlavy, emesí nebo průjmem. Mohou také zduřet mízní uzliny. Mezi závažnější reakce, které by mohly nastat, řadíme např. křeče (bývají výjimečné).
Rodiče musí před očkováním lékaři sdělit aktuální zdravotní stav dítěte.


O autorovi: Lenka Juříková, DiS. Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně (Lenka. Blaha@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!