Smrtící injekce pro děti?

Belgičtí poslanci schválili eutanazii pro nevyléčitelně nemocné děti bez omezení věku – jako první na světě. Zákon prošel velkou většinou.

Jako ředitel hospice se denně setkávám s umírajícími. Setkal jsem se se stovkami, tisíci umírajících lidí. Mohu vydat svědectví, že při současných možnostech medicíny nikdo (!) nemusí trpět nesnesitelnou bolestí. Veřejně a zodpovědně prohlašuji, že eutanazie je zlo. Společnost ji nepotřebuje. Potřebuje kvalitní paliativní péči o těžce nemocné. V hospicích to jde – nikdo netrpí nesnesitelnou bolestí, za každých okolností je zachována lidská důstojnost a člověk v posledních chvílích není sám! Paliativní péče o nevyléčitelně nemocné nejen účinně pomáhá umírajícím, ale též zušlechťuje a obohacuje pečující. Legalizace eutanazie je rezignací na péči, lásku, oběť a odpovědnost, bere naději a buduje nicotu. Přijetím eutanazie společnost hubí sama sebe.


Autor: PhDr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, člen Etické komise MZ ČR

Ohodnoťte tento článek!