Zemřel profesor Jiří Heřt

9. srpna zemřel Rytíř českého lékařského stavu, anatom a osteolog, zakládající člen Českého klubu skeptiků Sysifos prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.
Profesor Heřt se narodil 5. dubna 1928 v Lounech.
V roce 1947 odmaturoval na zdejším gymnáziu, poté začal studovat medicínu na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze a asistoval na Anatomickém ústavu u prof. Borovanského.
Na jeho doporučení nastoupil po promoci do Anatomického ústavu LF UK v Plzni k prof. Jaroslavu Kosovi. Zde se jako člen výzkumného týmu zabýval nejprve obecnými otázkami růstu kostí a jejich cévního zásobení, později rovněž adaptací kostí na funkční zátěž. V roce 1960 obhájil kandidátskou práci a o 3 roky později habilitační práci na téma „Regulace růstu dlouhých kostí do délky“. Výsledky tohoto výzkumu měly přímý dopad na klinickou praxi a staly se součástí Tošovského a Stryhalovy monografie Dětské zlomeniny (1967).

Pevné morální zásady

Koncem 60. se let Jiří Heřt aktivně zapojil do politického dění jako zakládající člen Klubu angažovaných nestraníků (KAN). Po okupaci roku 1968 následoval zákaz činnosti KAN a prof. Heřt byl vyhozen z lékařské fakulty. Od roku 1973 až do roku 1990 pracoval jako závodní lékař ve Válcovnách trub a železárnách v Chomutově. K anatomii se vrátil hned po pádu režimu. Odmítl sice nabídku vést plzeňský anatomický ústav po prof. Kosovi, ale navázal na svou vědeckou kariéru a v roce 1993, 30 let po své habilitaci, obhájil doktorskou disertační práci a na podzim téhož roku byl jmenován profesorem. Do povědomí širší odborné i laické veřejnosti se prof. Heřt zapsal také svým nekompromisním kritickým vystupováním proti tzv. alternativní medicíně a dalším pavědeckým teoriím či šarlatánským praktikám. Byl jedním ze zakládajících členů Českého klubu skeptiků Sisyfos. Sestavil dosud jediný český výkladový slovník esoteriky a pavěd.
Prof. Jiří Heřt byl držitelem řady ocenění, mezi nimi i Stříbrné medaile Univerzity Karlovy za zásluhy o anatomii (2005), Jeseniovy plakety České anatomické společnosti (2008) nebo Zlaté medaile Univerzity Karlovy (2010). V roce 2013 byla jeho vědecká práce i morální integrita oceněna Českou lékařskou komorou (ČLK) a byl mu udělen titul Rytíř českého lékařského stavu. „Moudrost, skromnost, nezištnost a pracovitost, spolu s pevnými morálními zásadami zdobí rytíře. Jsem hluboce přesvědčen, že titul Rytíř lékařského stavu náleží profesoru Heřtovi právem,“ prohlásil tehdy prezident ČLK Milan Kubek.

(Zdroje: Wikimedia, ČLK) (kha)

Ohodnoťte tento článek!