Kliniku kardiovaskulární chirurgie IKEM nově vede doc. Ivan Netuka

2. 5. 2017 8:24
přidejte názor
Autor: Redakce
Novým šéfem Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM byl jmenován doc. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D. na základě doporučení třináctičlenné komise složené ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, odborných společností a Institutu klinické a experimentální medicíny.


Ve výběrovém řízení získal 12 z 13 hlasů a výsledek výběrového řízení potvrdil i ředitel IKEM MUDr. Aleš Herman, Ph.D. „Těší mě, že se novým šéfem Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM stal docent Ivan Netuka, který v Institutu profesně působí mnoho let, dlouhodobě se podílí na rozvoji klíčových programů kliniky a zná pracoviště a jeho personál do posledního detailu. Věřím, že docent Netuka v pozici nového přednosty kliniky dále rozvine prosperující programy, bude podporovat výzkumné aktivity lékařů–kardiochirurgů a díky svým tuzemským i zahraničním kontaktům a aktivitám přinese na pracoviště nové poznatky a možnosti léčby onemocnění srdce, pokrok v transplantacích i další posílení progresivního trendu srdečních podpor. Velmi rád bych poděkoval prof. MUDr. Janu Pirkovi, DrSc., nejen za jeho rozhodnutí předat v tuto dobu jedno ze svých pracovišť svému nástupci, ale především za léta práce na klinice, jejímu rozvoji i za zásadní příspěvek k rozvoji celé transplantologie.“

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. nadále zůstává šéfem Kardiocentra IKEM, pod které spadá Klinika kardiovaskulární chirurgie, a zůstává také aktivním kardiochirurgem a vedoucím několika výjimečných programů. „Kliniku kardiovaskulární chirurgie IKEM jsem dostal do své správy v roce 1991, abych se o ni staral jako řádný hospodář a rozvinul ji ve všech směrech. S tímto poselstvím ji rád předávám člověku, který na naší klinice profesně vyrostl. Docent Ivan Netuka je výtečný chirurg, podílel se, či přímo spolu se mnou zaváděl, výjimečné programy naší kliniky. Mám jistotu, že nedojde k narušení kontinuity našich programů a společně budeme pokračovat v dosavadní práci.“

Docent Ivan Netuka byl přednostou Kliniky kardiochirurgie IKEM jmenován k 1. 5. 2017. „Převzít řízení kliniky po prof. MUDr. Janu Pirkovi, DrSc. pro mě znamená především velkou zodpovědnost vzhledem k výsledkům, kterých pan profesor při rozvoji pracoviště dosáhl. Jsem nesmírně rád, že zůstává plně aktivní, abychom mohli nadále čerpat z jeho odborných zkušeností. Technologické inovace budou hrát stále významnější roli v transformaci našeho oboru. Mým důležitým úkolem bude takové trendy programově implementovat, zabezpečit vysokou kvalitu zdravotní péče a dále upevňovat naše postavení ve vysoce konkurenčním prostředí. Klíčové pro mě je to, že se mohu opřít o tým odborně zdatných profesionálů. Zásadním rysem naší strategie bude další rozvíjení mezinárodních výzkumných projektů a užší spolupráce v odborné i pedagogické oblasti s tuzemskou akademickou sférou, zejména s Univerzitou Karlovou.“

Ivan Netuka po promoci na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 1996 nastoupil nejprve na oddělení cévní chirurgie Nemocnice na Homolce. V roce 2000 pak přešel do IKEM k získání kvalifikace v oboru kardiochirurgie, kterou úspěšně dovršil specializační atestací v roce 2005. Následně působil nejprve na pozici zástupce přednosty pro vědu a výzkum, od roku 2011 i v roli zástupce přednosty Kardiocentra IKEM. V roce 2009 zakončil postgraduální studium dosažením titulu Ph.D. Od roku 2009 soustavně přednáší na 1. lékařské fakultě UK, docentem byl jmenován v roce 2014.

V rámci oboru se zaměřuje zejména na oblast minimálně invazivních kardiochirurgických technik. Profesně se spolupodílel na založení a soustavném rozvoji řady odborných projektů IKEM. Pozornost si zasluhuje zejména program mechanických srdečních podpor a transplantací srdce.

Je autorem více než 100 odborných publikací, pravidelně přednáší v zahraničí a zastává exekutivní funkce v mezinárodních (International Society for Heart and Lung Transplantation, European Association for Cardio-Thoracic Surgery) i tuzemských (Společnost pro orgánové transplantace ČLS JEP) odborných společnostech. Absolovoval řadu dlouhodobých zahraničních pracovních pobytů v Norsku, Německu, Indii a v USA na Brigham & Women’s Hospital/Harvard Medical School, kde působí pravidelně.

  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?