Krevní obraz slouží k odhalení infekcí, anémie i rakoviny. Jaké hodnoty jsou v normě?

24. 6. 2022 7:30
přidejte názor
Zdroj: Unsplash

Krevní obraz slouží k získání přehledu o celkovém zdravotním stavu a k diagnostice či sledování průběhu léčby některých zdravotních stavů, jako je například rakovina. Výsledky krevního obrazu hodnotí jednotlivé složky krve, především červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky, a jejich vlastnosti. Zajímá vás, jaké jsou normální referenční hodnoty?

Co je krevní obraz?

Krevní obraz je součástí běžného testování krve v rámci preventivní prohlídky u lékaře nebo předoperačního vyšetření. Dále slouží k diagnostice a sledování léčby řady onemocnění, která mohou ovlivnit krvinky, kam patří například anémie, krvácivé stavy, nádorová onemocnění či některé infekce. Pro krevní obraz je vyžadován vzorek krve odebraný ze žíly, který je následně vyšetřován v hematologické laboratoři. [1, 2]

Důvody k testování krevního obrazu

Kompletní krevní obraz lze vyhodnotit z několika důvodů, mezi něž patří i rutinní kontrola celkového zdraví. Váš lékař vám jej tedy může doporučit v rámci preventivní prohlídky. Dalšími podněty pro podstoupení vyšetření jsou typicky následující:

 • k diagnostice zdravotního stavu při výskytu příznaků naznačujících infekci,
 • ke sledování zdravotního stavu, byla-li vám diagnostikována porucha krve,
 • při sledování lékařského ošetření, užíváte-li některé léky,
 • kontrola zdravotního stavu na začátku těhotenství. [3]

Krevní obraz: hodnoty a zkratky

Hodnoty krevního obrazu zahrnují měření několika složek a vlastností krve. Na základě normálních hodnot lze odhalit různé poruchy složení krve. To se v současné době provádí prostřednictvím různých typů elektronických počítačů červených krvinek, tzv. analyzátorů. Celkový objem erytromasy se uvádí pomocí izotopů (CR51). Krevní obraz hodnotí následující složky a vlastnosti:

 • červené krvinky (erytrocyty) - přenášejí kyslík,
 • bílé krvinky (leukocyty) - bojují s infekcemi,
 • hemoglobin - protein přenášející kyslík v červených krvinkách,
 • hematokrit - poměr červených krvinek k tekuté složce nebo plazmě ve vaší krvi,
 • krevní destičky (trombocyty) - pomáhají při srážení krve,
 • střední objem erytrocytů,
 • průměrné množství hemoglobinu v erytrocytu,
 • průměrná koncentrace hemoglobinu v erytrocytu,
 • distribuční šíře velikosti erytrocytů,
 • počet retikulocytů,
 • trombocytární hematokrit,
 • střední objem trombocytů.

Normální hodnoty krevního obrazu: červený obraz

 • hemoglobin (Hb): 135–170 g/l 120–165 g/l (ženy 120–165 g/l),
 • erytrocyty (Ery): 4,2–6,0×1012/l 4,0–5,5×1012/l (ženy 4,0–5,5×1012/l),
 • hematokrit (Hct): 0,37–0,49 0,35–0,46 (ženy 0,35–0,46),
 • objem erytromasy (EV): 20–35 ml/kg hmotnosti,
 • střední objem Ery (MCV): 80–96 fl,
 • distribuční šíře Ery (RDW): 11,5–14,5 %,
 • koncentrace Hb v Ery (MCHC): 320–350 g Hb/l Ery,
 • hmotnost Hb v Ery (MCH): 27–32 pg v 1 Ery,
 • počet retikulocytů (Ret): 5–15 ‰ z celkového počtu Ery.

Diferenciální krevní obraz: normální hodnoty bílého krevního obrazu

 • počet leukocytů: 3500–9000×109/l,
 • neutrofilní segmenty: procentuálně 55–70 %, absolutně 2500–7000×109/l,
 • tyčky: procentuálně 2–6 %, absolutně 200–600×109/l,
 • lymfocyty: procentuálně 25–40 %, absolutně 1500–4000×109/l,
 • monocyty: procentuálně 2–8 %, absolutně 200–900×109/l,
 • eozinofily: procentuálně 1–4 %, absolutně 50–500x109/l,
 • bazofily: procentuálně 0–1 %, absolutně 0–150×109/l. [4, 5, 6]

Co se zjistí z krevního obrazu?

V závislosti na důvodu, kvůli kterému vám lékař doporučil podstoupit vyšetření krevního obrazu, mohou nebo nemusí být vyžadovány další krevní testy a sledování. Pokud jste zcela zdraví, mírné odchylky od normálních hodnot krevního obrazu nebývají důvodem k obavám.

Jestliže vaše výsledky výrazně vybočují z normy, může vás lékař poslat na vyšetření k hematologovi, čili specialistovi na onemocnění krve. Podstupujete-li například léčbu rakoviny, špatné hodnoty krevního obrazu mohou naznačovat potřebu změny plánu terapie. [7, 8]

Špatný krevní obraz

Krevní obraz vždy obsahuje referenční hodnoty a vaše výsledky. Jsou-li tyto výsledky v referenčním rozsahu, znamená to, že je vše v pořádku. Jsou-li ovšem vyšší či nižší, jsou považovány za abnormální. Hodnoty, které jsou výrazně nad nebo pod normálem, mohou poukazovat na zdravotní problém v závislosti na tom, zda se jedná o červené krvinky, bílé krvinky či krevní destičky.

Snížený počet červených krvinek, hemoglobinu a hematokritu

Počet červených krvinek, hemoglobinu a hematokritu spolu zpravidla souvisí, protože všechny zohledňují aspekty červených krvinek. Pokud jsou hodnoty příliš nízké, pravděpodobně trpíte anémií. Anémie bývá obvykle důsledkem nedostatku některých vitamínů či železa, ale na vině může být i jiné onemocnění či ztráta krve.

Zvýšený počet červených krvinek, hemoglobinu a hematokritu

Pokud jsou vaše hladiny červených krvinek, hemoglobinu a hematokritu nad normálem, dochází ke stavu zvanému erytrocytóza. Ta může poukazovat na různé zdravotní stavy, jako je pravá polycytémie či srdeční onemocnění.

Nízký počet bílých krvinek: leukopenie

Nízký počet bílých krvinek může naznačovat autoimunitní onemocnění, problémy s kostní dření nebo také rakovinu. Nízké hladiny bílých krvinek někdy mohou rovněž zapříčinit léky.

Zvýšený počet bílých krvinek

Vyšší počet bílých krvinek je obvykle známkou zánětu nebo infekce. Případně může být na vině porucha imunitního systému či onemocnění kostní dřeně a krve, jako je například leukémie. Krevní obraz v případě leukémie však značí útlum normálních bílých krvinek na úkor abnormálních nefunkčních bílých krvinek (leukemických buněk). Vyšší počet bílých krvinek mohou rovněž způsobit některé léky.

Počet krevních destiček nad či pod normálem

Je-li počet vašich krevních destiček vyšší, než je norma, tento stav se nazývá trombocytóza. Při sníženém počtu krevních destiček pak nastává stav zvaný trombocytopenie. V obou případech může být příčinou nějaký zdravotní stav či užívání léků. Pokud počet krevních destiček vybočuje z normy, nejspíš budete muset podstoupit další diagnostické testy. [9, 10, 11]

Krevní obraz v těhotenství

Kompletní krevní obraz se testuje v raných fázích těhotenství za účelem odhalení případných zdravotních problémů, které by se mohly u nastávajících matek objevit. Vyšetření se v tomto případě soustředí zejména na červené krvinky, neboť právě ty přenášejí kyslík po těle. Nízký počet červených krvinek v těhotenství je zpravidla známkou nedostatku železa.

Celkový krevní obraz všech tří typů krvinek je pro těhotné ženy rovněž důležitý pro přehled o celkovém zdraví a k diagnostice případných nemocí a infekcí, které by mohly ovlivnit průběh těhotenství a zdraví nenarozeného dítěte. [12, 13]

Za jak dlouho jsou výsledky krevního obrazu?

Výsledky kompletního krevního obrazu jsou zpravidla známy do jednoho dne. Samotný test trvá pouhých pár minut a nevyžaduje lačnění před odběrem krve. Pokud však výsledky poukazují na abnormální hodnoty a jsou nutné další diagnostické testy, na celkové výsledky si můžete počkat několik dní až týdnů podle toho, jaký stav je vyšetřován. [14, 15,]

Zdroje: fnkv.cz, labtestonline.cz, internimedicina.cz, stefajir.cz, nzip.cz, mayoclinic.org, webmd.com, parenting.firstcry.com, nortonhealthcare.com, medicalnewstoday.com

 • Žádné názory
 • Našli jste v článku chybu?