Německý dokument shrnuje nejnovější poznatky o šíření koronaviru aerosolem

8. 3. 2021 12:02
přidejte názor
Autor: Fakulta strojního inženýrství VUT
  • Dokument německých odborníků odpovídá na otázky spojené s vlivem aerosolu na šíření koronaviru

  • Pokud respirátor dobře netěsní, snižuje se jeho účinnost

  • Obličejové štíty zachytí pouze velké kapénky, ale nikoli aerosol

  • Čeští vědci dokument přeložili a nabízejí jej veřejnosti
Přenos viru SARS-CoV-2 pomocí aerosolu je považován za jeden z nejdůležitějších způsobů jeho šíření, společně s dotykem a kapénkovou infekcí. Aerosol jsou drobné částečky rozptýlené ve vzduchu. Člověk je vytváří nejen při kašli či kýchání, ale i při samotném dýchání. Některé takové částice mohou nést virus.

„Mezi odbornou i laickou veřejností koluje velké množství informací o koronaviru a o jeho šíření. Tyto informace však nemusí být vždy správné, případně správně pochopené. Vzhledem k tomu, že se již dlouhou dobu zabýváme studiem aerosolů a jejich chování, jsme jako členové České aerosolové společnosti považovali za svou povinnost vnést do této problematiky trochu více světla,“ vysvětluje tajemník České aerosolové společnosti (ČAS) Jakub Ondráček.

„Němečtí kolegové vydali nedávno poměrně ucelený dokument, který považujeme za velice relevantní a dovolili jsme si jej převést do českého jazyka. Tento souhrnný text by měl sloužit jak laické, tak i odborné veřejnosti k lepšímu pochopení šíření viru ve formě aerosolových částic a také jako smysluplný podklad pro opatření k zamezení šíření viru,“ dodává Ondráček, který se studiu problematiky věnuje na Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR.

Pandemie proměňuje i komunikaci. Přes roušku vnímáme řeč jinak, zjistili vědci z Olomouce
Přečtěte si také:

Pandemie proměňuje i komunikaci. Přes roušku vnímáme řeč jinak, zjistili vědci z Olomouce

Díky dobrým vztahům s německou Společností pro výzkum aerosolů (Gesellschaft für Aerosolforschung, GAeF) získali čeští vědci svolení původní text přeložit. Dokument je zveřejněn na webu České aerosolové společnosti.

„Jde o odborný text, jehož smyslem je dodat ověřené informace potřebné pro správná rozhodnutí proti šíření pandemie. Primárně je určen všem, kteří taková rozhodnutí dělají, ale budeme rádi, pokud zaujme i širší veřejnost. Pro lékaře a lékařské společnosti je v něm například dobře vysvětleno, jak se virus z fyzikálního hlediska šíří. Tyto mechanismy jsou důležité pro pochopení toho, která opatření mají smysl a která ne. Pro běžného čtenáře pak může být zajímavá kapitola o účinnosti osobních ochranných prostředků dýchacích cest,“ říká iniciátor překladu František Lízal z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.

Jedno opatření virus nezastaví

Hned v úvodu němečtí odborníci shrnují aktuální poznatky o opatřeních ke zvládnutí pandemie. A upozorňují, že žádné z nich nemůže fungovat samostatně. Nejlepší cestou ke snížení rizika infekce je podle nich kombinace několika různých typů opatření současně. Důležité je zachovávání rozestupů, stěžejní jsou i ochranné prostředky dýchacích cest, je však důležité vědět, jaké mají limity: například respirátory s výdechovým ventilem slouží pouze pro ochranu nositele, nikoliv okolí, a použití obličejových štítů bez respirátoru je proti šíření aerosolů v podstatě neúčinné.

Ve venkovním prostředí k šíření infekce prostřednictvím aerosolů prakticky nedochází, pokud se lidé neshromažďují, naopak v uzavřených prostorách je riziko větší.

Doba, kterou aerosolové částice vydrží ve vzduchu, je nepřímo úměrná jejich velikosti. Těžké spadnou k zemi nejrychleji. Zdroj: GAeF

Lízal doufá, že čtenářům text pomůže lépe pochopit, jak se částice chovají, a na základě toho třeba i zvolit správné ochranné pomůcky. „Je důležité rozumět tomu, že když budu mít sebelepší respirátor, ale nebude mi dobře těsnit, tak mi rozhodně neposkytne dostatečnou ochranu. Kromě respirátorů také nesmíme zapomínat na větrání nebo používat čističky vzduchu,“ upozorňuje.

Znalosti odborníků o viru a jeho chování se neustále zpřesňují. „I já sám jsem se za poslední rok hodně dozvěděl a hodně jsem si musel nastudovat. Do výzkumu této problematiky se pustilo obrovské množství vědců, jejichž odborné články už není v silách jednoho člověka všechny vstřebat. Právě proto jsme chtěli souhrn poznatků od německých kolegů přeložit i do češtiny,“ dodává Lízal.

V závěru textu odborníci na aerosoly pro sebe a vědecké kolegy vytyčují další výzkumné úkoly, které by měly pomoci lépe pochopit šíření viru a bojovat tak s pandemií.

  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?