Pafko a Lischke získají cenu České transplantační nadace

22. 11. 2016 8:29
přidejte názor
Autor: Redakce
Výroční cenu České transplantační nadace (Karla Pavlíka) za rozvoj transplantační medicíny za rok 2015 obdrží lékaři z pražské FN Motol prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. a prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.


TISKOVÁ ZPRÁVA

Prestižní ocenění českým i zahraničním vědcům, kteří mimořádným způsobem přispěli k rozvoji transplantologie, uděluje každoročně Česká transplantační nadace. Letošní laureáti získají ocenění za zahájení a realizaci programu transplantací plic v roce 1997 a jeho úspěšný rozvoj.

K dnešnímu dni bylo v České republice provedeno celkem 321 těchto transplantací. Ocenění bude předáno dnes večer v historické aule pražského Karolina. Předseda České transplantační nadace Štefan Vítko ve svém laudatiu ocení přínos obou laureátů k rozvoji české transplantační školy v tak náročném oboru.

Po několikaleté přípravě ve Vídni byl multidisciplinární plicní transplantační program v Čes
ké republice zahájen již v roce 1997. V rámci hrudní chirurgie je III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, kde oba lékaři působí, jediným pracovištěm u nás, které transplantace plic provádí. České republika se s podílem 3,5 transplantace plic na milion obyvatel může srovnávat s nejvyspělejšími státy západní Evropy včetně Spojených států. Zintenzivnění tohoto transplantačního programu však výrazně bránil nedostatek dárců. Letošní zavedení úhrady od pojišťoven pro spolupracující dárcovské nemocnice nedostatek dárců pomáhá řešit. Nové plíce by tak do konce roku 2016 mohlo dostat až 50 lidí.

Česká transplantační nadace (Karla Pavlíka) na podporu dárcovství a transplantací orgánů byla založena v roce 1992. Výroční cenu českým i zahraničním vědcům za mimořádné zásluhy v oblasti rozvoje transplantační medicíny uděluje od roku 1998, tedy 18 let. Zabývá se rovněž podporou vzdělávání odborníků v tomto oboru. Mezi dříve oceněné laureáty patří například MUDr. Bohdan Pomahač, který jako první provedl transplantaci celé tváře ve Spojených státech, prof. Raimund Margreiter z rakouského Insbrucku, jenž se zasloužil o rozvoj multiorgánových transplantací či prof. Paul Terasaki z Los Angeles, který položil základy transplantační imunologie.

Seznam laureátů Výroční ceny České transplantační nadace (K. Pavlíka) od roku 1998

2014 – prof. Mats Brännström, Švédsko; za sérii transplantací dělohy u 11 žen, které vedl v roce 2013.

2013 – Josep Maria Grinyó, MD, PhD., Španělsko; za experimentální výzkum v oblasti diagnostiky onemocnění, dialýzy a transplantací ledvin

2012 – doc. MUDr. Ivo Matl a doc. Ing. Vladimír Maťha, DrSc., ČR; za podíl na vývoji originálního českého léku cyklosporinu A, který potlačuje imunitu u příjemců transplantovaných orgánů

2011 – Bohdan Pomahač, MD, Brigham and Women's Hospital, Boston, MA, USA; za provedení první transplantaci celé tváře ve Spojených státech

2010 – prof. Raimund Margreirer, Insbruck, Rakousko; za rozvoj multiorgánových (clusterových) transplantací

2009 – prof. Bernard Charpentier, Paříž, Francie; za zdokonalení imunosupresivní léčby nemocných po transplantacích a nemocných s autoimunními chorobami

2008 – Dr. Rafael Matesanz, Madrid, Španělsko; za implementaci unikátního „španělského modelu“ odběrů orgánů zemřelých dárců

2007 – prof. Dr. Paul Terasaki, UCLA, Los Angeles, Kalifornia; za objevení významu křížové zkoušky pro hyperkautní rejekci štěpu a za práce o humorální rejekci

2006 – prof. Dr. Maurice Slapak, CBE, Bristol, Velká Británie; za založení tradice „Světových her nemocných s transplantovanými orgány“

2005 – prof. Pekka Häyry, Md, PhD., Helsinky, Finsko; za odhalení zákonitostí chronické nefropatie (rejekce) transplantované ledviny

2004 – prof. Dr. Ferdinand Mühlbacher, Vídeň, Rakousko; za snahu o integraci transplantačních programů v zemích celé Evropy

2003 – prof. MUDr. Jaroslav Hejnal, DrSc., Praha, ČR; za podíl na první úspěšné transplantaci ledviny v Československu a za zavádění transplantační léčby v dalších evropských zemích

2002 – prof. Dr. Med. Gerhard Opelz, Heidelberg Univerzity, Německo; za založení a za analýzy výsledků celosvětového transplantačního registru „Collaborative Transplant Study“

2001 – prof. Jean-Michel Dubernard, Md., PhD., Lyon a prof. MUDr. Vladimír Bartoš, DrSc., Praha, ČR; za provedení prvních úspěšných transplantací slinivky břišní v Evropě a v Československu

2000 – doc. MUDr. Jiří Jirka, DrSc. a prof. MUDr. Vladimír Kočandrle, DrSc., ČR; za přípravu a provedení první úspěšné transplantace ledviny v Československu

1999 – MUDr. Pavol Iványi, DrSc., ČR/Nizozemsko; za zásadní podíl na objasnění struktury a funkce lidských leukocytárních antigenů (HLA)

1998 – prof. Dr. Med. Peter Neuhaus, Phd., Freie Universität, Berlin, Německo; za vydatnou spolupráci při zahájení českého programu transplantací jater v IKEM v roce 1995

Kontakt:
MUDr. Štefan Vítko, Česká transplantační nadace (Karla Pavlíka)
GSM: +420 602 395 367
e-mail: nadace@czechtransplant.cz

  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?