Puberta se projevuje růstem ochlupení i přecitlivělostí. Víte, na co se připravit?

18. 3. 2022 10:00
přidejte názor
Zdroj: Shutterstock
Období puberty obvykle znamená změnu pro celou rodinu, neboť se z dětí stávají dospělí lidé, kteří se odpoutávají od rodičovské autority. Puberta je plná nejen fyzických změn, které se projevují zejména vývojem sekundárních pohlavních znaků, ale také psychických proměn, které bývají ovlivněny osobností dítěte i výchovou ze strany rodičů. Víte, co vás v tomto období čeká?


Co je puberta?

Puberta neboli dospívání je součástí normálního hormonálního, psychického a tělesného vývoje dítěte v dospělého člověka, což zpravidla nastává mezi 10. a 15. rokem života.

Toto načasování hraje důležitou roli, a to zejména z důvodu, aby dítě dosáhlo optimální výšky a pohlavního vývoje. Puberta je tedy období přechodu mezi dětstvím a dospělostí, které je podmíněné hormonálními změnami v těle.

Na načasování puberty se podílí především genetické faktory, výživa a také nervový systém. Stejně tak má vliv i pohlaví, neboť u dívek se puberta obvykle dostaví o něco dříve než u chlapců. V tomto období se dítě především odpoutává od rodičovské autority a snaží se nalézt vlastní identitu prostřednictvím konfrontace. [1], [2]

Co znamená prepuberta?

Prepubertou se míní mladší školní věk, tedy od 6 do 11 let, kdy dítě navštěvuje první stupeň základní školy. Toto období je považováno za nejradostnější období v životě, a to z důvodu, že školáci tohoto věku zpravidla ještě neřeší žádné podstatné konflikty a dramata, která typicky nastanou v období puberty.

V této fázi života se zpomaluje růst a děti si zdokonalují své schopnosti a dovednosti. Konkrétně se zlepšuje koordinace mezi zrakem a jemnou motorikou, smyslové vnímání a energetický výkon, jelikož se v tomto věku děti dokáží zcela vyčerpat a rychle nabrat energii zase zpět.

Právě v této fázi života je nezbytný dostatek správného pohybu (např. vytrvalostní sporty a protahovací cvičení), jelikož mnoho obtíží pohybového aparátu v dospělosti bývá spojeno právě s nedostatečným pohybem nebo nevhodným přetížením těla v mladším školním věku. Pokud svaly ochabují a zkracují se, dochází tak k defektům na páteři, končetinách i kloubech. [3]

Fyzické změny v pubertě

Nejzásadnější tělesnou změnou v období puberty je vývoj sekundárních pohlavních znaků, jimiž se míní například dozrávání genitálií, růst pubického ochlupení, u žen růst prsou a rozšíření boků a u chlapců růst vousů a tzv. ohryzku.

V tomto věku začíná tělo produkovat pohlavní hormony, které mají na svědomí řadu fyzických, ale i psychických změn. Hormonální změny dokonce někdy mohou být příčinou nepříjemných tělesných změn, jako je například padání vlasů v pubertě.

Fyzické změny u dívek

 • změna v rozložení tělesného tuku,
 • růst prsou,
 • růst pubického ochlupení,
 • první menstruace,
 • zvětšení pánve a podkožního tuku.

Fyzické změny u chlapců

 • růst vousů v pubertě,
 • nárůst svaloviny,
 • rozšiřování v ramenech,
 • zvětšení varlat a penisu,
 • růst pubického ochlupení,
 • mutace hlasu,
 • výsev akné v pubertě v důsledku zvýšené činnosti mazových žláz,
 • mírná gynekomastie. [4], [5]

Růstové bolesti v pubertě: co s nimi?

Během dětského vývoje dochází k mnoha růstovým zpomalením a zrychlením a právě během období zrychlení se mohou objevit růstové bolesti. Ty mohou nastat kdykoli v rozmezí mezi 3. a 12. rokem života, tedy i při začínající pubertě.

Obvykle se projevují hlubokou bolestí na přední straně bérce, a to z důvodu, že kosti rostou rychleji než svaly a šlachy, čímž dochází k napětí v úponech svalů.

Zpravidla bývají znatelné v noci, jelikož v této denní době probíhá růst dlouhých kostí, případně po velké námaze. Obvykle tedy pouze narušují spánek. Tyto bolesti se však netýkají kloubů a nepojí se s žádným závažným onemocněním. Ulevit od nich může jemná masáž, chladivé a analgetické masti či gely. [6]

Kdy začíná puberta u dívek?

U dívek puberta obvykle začíná již mezi 10. a 11. rokem, ale někdy dokonce i dříve. V současné době mnoha dívkám začínají růst prsa již ve věku 9 let a zdá se, že postupem času začínají děvčata dospívat čím dál rychleji. Za předčasnou pubertu je nyní považován věk 8 let.

V této době se zvětšuje objem vaječníků a dělohy a průměrně kolem 13 let přichází první menstruace, zvaná menarche. U každé dívky se však nástup první menstruace liší a není výjimkou, že se dostaví již ve věku 10 let.

V době, kdy se první „měsíčky“ objeví, dívky zpravidla dosahují 95 % své finální výšky. Jak dlouho trvá puberta u dívek, záleží především na genetice a dalších faktorech. Obvykle však přetrvává do 15 let.

Není sice jasné proč, ale zejména dívky dospívají čím dál dříve. Existuje ovšem podezření, že je na vině nezdravý životní styl a chemikálie přidávané do potravin. Pokud dívky dozrávají předčasně, mohou být více náchylné k různým nemocem, a to včetně rakoviny prsu či srdečních problémů v důsledku účinků estrogenu, které toto riziko zvyšuje. [7], [8]

Puberta a kluci: kdy začíná?

Puberta u chlapců začíná zpravidla později než u dívek, a to mezi 11. a 12. rokem života. Zatímco pubické ochlupení v případě mužského pohlaví typicky začíná růst po 12. roce života, k růstovému zrychlení (do výšky) dochází nejčastěji kolem 14. roku života, podobně jako k první ejakulaci a mutaci hlasu.

Vousy však obvykle rostou až po dosažení 15 let. Rok poté, čili kolem 16 let, se rozvíjí zejména svalstvo. U spousty chlapců se v tomto životním období také projevuje mírná gynekomastie neboli zvětšení prsních žláz. [9]

Psychické změny v pubertě

Psychické změny, ke kterým v období puberty dochází, se mohou u každého projevit zcela odlišně. Zatímco někteří „puberťáci“ si procházejí jedním dramatem za druhým, jiní toto období přečkají poměrně klidným způsobem. Děti se v této době odpoutávají od rodičovské autority, hledají vlastní identitu a do popředí se dostává kritické myšlení. Mladí v tomto období také rádi experimentují.

O tom, jak se bude vyvíjet vztah rodičů s dětmi v období puberty, zpravidla rozhoduje vztah, který jste spolu měli předtím. Největší problémy zpravidla nastávají v domácnostech, kde převládá autoritativní výchova a dávání rozkazů. Děti, kterým se dostává větší volnosti při rozhodování, tuto životní fázi zpravidla zvládají mnohem lépe. Mnozí dospívající také bývají přecitlivělí (zejména jedinci s nižším sebevědomím).

U dívek se mohou například objevit obavy z toho, že mají malá či divně tvarovaná prsa, bojí se, že jsou moc tlusté a podobně, zatímco u chlapců se zase mohou vyskytnout obavy o malý penis či opožděný růst vousů. Je tedy potřeba, aby se rodiče snažili se svými dětmi otevřeně komunikovat, aby mohli včas odhalit případný problém. Zejména u dívek je potřeba ohlídat, aby strach z tloustnutí nevedl k závažným psychickým poruchám, jako je například mentální anorexie. [10]

Zdroje: akademierodicovstvi.cz, pediatriepropraxi.cz, cpzp.cz, idens.cz, detskagynekologie.cz, olivovna.cz, psychologieprokazdeho.cz, evalabusova.cz, reha.arnika.cz

 • Žádné názory
 • Našli jste v článku chybu?