Úprava očkovací povinnosti odpovídá ústavně právním nárokům

9. 5. 2012 8:26
přidejte názor
Autor: Redakce
Povinnost konkrétního očkování stanovuje vyhláška ministerstva zdravotnictví. NSS dospěl k závěru, že vyhláška vychází ze zákona a respektuje zákonné meze. Odpovídá tak ústavně právnímu požadavku, podle něhož lze povinnosti ukládat toliko na základě zákona. Sedmičlenný rozšířený senát ale nebyl při rozhodování jednotný, tři členové měli jiné stanovisko.


Zákon o ochraně veřejného zdraví stanovuje povinnost podrobit se pravidelnému očkování. Příslušná vyhláška na základě zákona upravuje členění očkování, druhy pravidelného očkování a podmínky provedení. Podle některých právních názorů podobnou povinnost může stanovit jen zákon.

Podle NSS je ale řešení prostřednictvím vyhlášky přípustné a v jistém ohledu i praktické - umožňuje pružně reagovat na vývoj výskytu infekčních onemocnění i vývoj vědeckého poznání.

Senát připustil, že očkovací povinnosti má odborné i politické aspekty, protože očkování vždy představuje určité omezení základních práv a svobod. Zároveň uvedl, že konkrétní povinnosti stanovené ve vyhlášce podléhají soudní kontrole. Soud by pak odpovídal na otázku, zda konkrétní očkování odpovídá aktuálnímu stavu vědeckého poznání, zda je nezbytné a přiměřené sledovanému cíli.
Neočkované dítě z Prahy nechtěli přijmout do školky

Podnětem k rozhodování Nejvyššího správního soudu je případ dítěte z Prahy, které kvůli postoji rodičů nebylo očkované proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Ředitelka mateřské školy v Praze 12 proto dítěti neumožnila navštěvovat školku. Neočkované dítě mohou školky podle zákona přijmout jen v případech, že je proti nákaze prokazatelně imunní nebo se nemůže očkování podrobit kvůli trvalé kontraindikaci.

Rodiče podali proti rozhodnutí žalobu k Městskému soudu v Praze. Neuspěli, a tak se obrátili s kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu. Jakákoliv úprava očkovací povinnosti by měla být podle stížnosti zakotvená přímo v zákoně. Vyhláška jakožto podzákonný předpis takovou povinnost údajně stanovit nemůže.

Senát Nejvyššího správního soudu, který dostal případ na starost, zjistil, že jiné senáty v podobných případech v minulosti rozhodovaly protichůdně. Proto se problematika dostala na stůl rozšířenému senátu, který v podobných případech sjednocuje rozhodování NSS. Podle rozšířeného senátu je vyhláška v pořádku a nezasahuje do věcí vyhrazených zákonu.

Nedokonalosti se ale přece jenom našly

NSS ale připustil, že vyhláška je svým způsobem nedokonalá. Nestanovuje termín či věkový limit, do něhož je nutné splnit očkovací povinnost. „Jde tedy o právní normu v daném ohledu imperfektní, což ji ovšem ještě nečiní protiústavní či nepoužitelnou pro účely stanovené v zákoně o ochraně veřejného zdraví, který jednoznačně vyžaduje splnění této povinnosti před nástupem dítěte do předškolního zařízení,“ stojí v rozhodnutí.

  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?