Žádost o rodičovský příspěvek: kdy, kde a jak o něj zažádat?

9. 3. 2020 0:00
přidejte názor
Autor: Redakce
Žádost o rodičovský příspěvek může podat matka nebo otec dítěte, přičemž je možné zvolit podání elektronickou či listinnou podobou.  Doba, kdy žádat o rodičovský příspěvek, se odvíjí od peněžitého příspěvku v mateřství, tedy od toho, zda na něj má matka dítěte nárok. V článku se detailněji dozvíte, kdy, kde a jakým způsobem o příspěvek žádat.


Kdy žádat o rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je možné pobírat až do 4 let věku dítěte, přičemž o něj může zažádat matka nebo otec. Žádost o rodičovský příspěvek se v případě matky provádí před ukončením mateřské dovolené, tedy ve chvíli, kdy stále dostává peněžitý příspěvek v mateřství. V okamžiku, kdy nevznikl nárok na mateřskou dovolenou nebo žádost podává otec dítěte, o rodičovský příspěvek je možné zažádat ode dne narození dítěte. Maximální doba, kdy lze o příspěvek zažádat zpětně, jsou 3 měsíce.

Jak žádat o rodičovský příspěvek

O rodičovský příspěvek můžete zažádat dvěma cestami, a to elektronicky nebo v listinné podobě. V případě elektronického podání žádosti máte dále na výběr dva způsoby, mezi něž patří poslání žádosti s elektronickým podpisem nebo odeslání přes datovou schránku, tedy v případě, že ji využíváte.

První krok k podání žádosti o rodičovský příspěvek elektronickou podobou je v obou případech stejný, což znamená, že vyplníte jeden a ten samý formulář dostupný online, a až v poslední části formuláře zvolíte variantu jeho odeslání. Formulář k vyplnění a ke stažení najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz).

Je vaše menstruace pravidelná?

Žádost online s elektronickým podpisem

Abyste mohli podat žádost online s elektronickým podpisem, potřebujete mít kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis. Klíč k certifikátu je třeba mít uložený ve formátu pfx buď na disku, nebo na kvalifikovaném prostředku. K využití elektronického podpisu je navíc nutné mít nainstalovaný plugin pro podepisování elektronických dokumentů.

Kvalifikovaný certifikát poskytují dvě společnosti, které zprostředkují identifikátor klienta potřebný pro kvalifikovaný certifikát. Jedná se o společnosti První certifikační autorita, a.s. (I.CA) a PostSignum QCA, na jejichž webových stránkách lze o certifikát zažádat.

Žádost online pomocí datové schránky

Datová schránka je elektronické úložiště, které umožňuje odesílat úřední dokumenty orgánům veřejné moci v elektronické podobě. V případě odeslání žádosti touto cestou kvalifikovaný certifikát nepotřebujete, nicméně je potřeba mít zřízenou datovou schránku, o kterou je nutné předem zažádat. Pokud by vás zajímaly podrobnější informace ohledně datových schránek, navštivte přímo informační web o datových stránkách.

Kde žádat o rodičovský příspěvek osobně

Pokud byste chtěli podat žádost osobně v listinné podobě, i zde se nabízejí dvě možnosti. První z nich je elektronické vyplnění výše zmiňovaného formuláře, který následně vytisknete a vlastnoručně podepíšete, v druhém případě je možné si formulář vytisknou prázdný a poté ho vlastnoručně vyplnit i podepsat. Vyplněný formulář je třeba podat na příslušné pracoviště Úřadu práce, tedy v místě vašeho trvalého bydliště.

Žádost o rodičovský příspěvek: co potřebuji

  • Občanský průkaz obou rodičů
  • Rodný list všech dětí mladších 4 let
  • Doklad o délce a výši příspěvku v mateřství (případně nemocenské)
  • Potvrzení denního vyměřovacího základu rodiče s vyšším příjmem

Rodičovský příspěvek: formulář

Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete kromě formuláře sloužícího k podání žádosti o rodičovský příspěvek také formulář, který slouží k možnosti změny výše rodičovského příspěvku. Volbu změny měsíční výše příspěvku máte po celou dobu pobírání rodičovského příspěvku.

TIP: Další tipy najdete na Peníze.cz

Zdroj: mpsv.cz

  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?