Zápis do školy: zajímá vás, co vašeho budoucího prvňáčka čeká?

29. 4. 2020 0:00
přidejte názor
Autor: Redakce

Díky povinnosti předškolní docházky dnes už není obtížné včas odhalit slabiny a silné stránky dítěte, které lépe napoví, zda je připravené jít do školy. Zajímalo by vás, jak probíhá zápis do první třídy základní školy, co vašeho potomka čeká a co by měl umět?Zápisy do školy: na co nezapomínat

Ve chvíli, kdy vedete vaše dítě k zápisu, byste neměli zapomenout na to, že se svou vyučující nebo vyučujícím bude pravděpodobně trávit příštích 5 let života téměř každý den. Je tedy rozumné s učitelem navázat vstřícný vztah a respektovat jeho názory i rozhodnutí.

Dítě by mělo pociťovat, že obě jeho autority, tedy rodič i a učitel, nevstupují do konfliktu a naopak se podporují. Zvýšíte tak pravděpodobnost jeho školních úspěchů a zdravého sebevědomí.

Do jaké školy dítě nastoupí?

Dříve než se s vaší ratolestí vůbec začnete připravovat na zápis do školy, je dobré zvážit, jaké máte možnosti. Kromě toho, že váš potomek může navštěvovat základní školu podle místa trvalého bydliště, v současné době existují soukromé školy i školy s rozšířenou výukou jazyků, výtvarné výchovy, matematiky, apod.

Zatímco škola ve spádové oblasti vašeho trvalého bydliště je povinna vašeho potomka přijmout, ostatní školy pro nadané děti zpravidla pořádají výběrové řízení.

[democracy id="45"]

Co musí umět dítě k zápisu do školy?

V současné době je již povinný poslední ročník předškolní docházky, tudíž můžete silné a slabé stránky dítěte snáze odhalit, respektive vyučující ve školce vás na ně nejspíš sám upozorní.

Díky tomu by nemělo být obtížné zvážit, zda je váš potomek připravený na nástup do školy nebo je pro něj vhodnější roční odklad. Aby dítě mohlo nastoupit do první třídy, předpokládají se následující znalosti a dovednosti:

  • Znát nejen své jméno, ale i jména rodičů, sourozenců, datum narození a místo bydliště.
  • Být samostatný a udržet pozornost po delší dobu.
  • Zvládnout se sám obsloužit: převléknout se, připravit si věci na vyučování, apod.
  • Mít základní znalosti společenských pravidel, jako je pozdrav, poděkování, omluva, apod.
  • Zvládnout uchopit tužku, stříhat nůžkami a lepit.

Jak probíhá zápis do školy?

Přítomnost dítěte u zápisu za normálních okolností povinná není, ale pro budoucího žáka je dobré navštívit prostředí školy ještě předtím, než do ní nastoupí, jelikož se na novou situaci lépe připraví. Jedná se totiž o zlomový okamžik v životě každého dítěte, u kterého by nemělo chybět, protože vstupuje do světa školáků, kde ho čeká spousta povinností a přísnější režim.

U zápisu zpravidla bývají dva učitelé nebo učitelky, přičemž jeden se věnuje rodiči a řeší s ním administrativní záležitosti a ten druhý se věnuje dítěti. Obvykle se ptá budoucího prvňáčka na znalosti ohledně jeho rodiny, kamarádů a bydlení, dále ověřuje správnou orientaci v prostoru, barvách a tvarech, případně jej požádá i o vyřešení určitého úkolu nebo o recitování básničky.

Co potřebujete k zápisu do školy?

K zápisu je potřeba donést rodný list dítěte a zákonný zástupce musí předložit svůj občanský průkaz. Jestliže škola nemá zvláštní požadavky, zpravidla stačí pouze tyto dokumenty. Pokud by se jednalo o předškoláka, který již měl odklad, pravděpodobně budete potřebovat rovněž rozhodnutí o loňském odkladu a doporučení PPP, případně lékaře.

Jak dítě připravit k zápisu do první třídy?

Pokud se vaše ratolest chystá k zápisu do školy, určitě ho nestrašte, ale naopak zkuste budovat jeho pozitivní vztah ke škole. Měli byste ho pomalu připravit na to, co ho ve škole čeká, a zdůraznit především pozitivní stránky, jako například že pozná nové kamarády a naučí se spoustu zajímavých věcí.

Připravte ho na otázky, které mu učitelé mohou položit, a pomozte mu vylepšit jeho vyjadřování a komunikační schopnosti. Můžete s ním cvičit odpovídání na nejrůznější dotazy, abyste natrénovali jeho pohotovost a předešli ostychu.

Můžete mu dát rovněž úkol, který bude spočívat v převyprávění pohádky, kterou přečtete. Tato příprava by měla být průběžná a pozvolná, rozhodně není potřeba žádný dril jako k přijímacím zkouškám.

Zápis do školy 2019

K zápisu do prvních ročníků základní školy chodili rodiče s dětmi dle školského zákona v měsíci dubnu téhož roku, kdy měli předškoláci nastoupit do školy. Dubnový termín pro zápisy do škol 2019 se týkal všech škol bez výjimek, tedy i těch soukromých nebo církevních.

Kdy je přesný termín zápisu?

Konkrétní termín pro zápis do dané školy se zpravidla dozvíte z internetových stránek školského zařízení nebo telefonicky. Některé školy umožňují za běžných okolností též sjednání termínu s upřesněním konkrétního času. Jiné školy naopak vypisují dny pro zápis, během kterých se můžete dostavit.

Zápis do školy 2020: zvláštní opatření

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy provedlo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády změnu v zápisu do škol pro školní rok 2020/2021. Jedná se o změnu termínu, který připadá na období od 2. do 16. května 2020.

Změna se týká rovněž přítomnosti dětí i jejich zákonných zástupců u zápisu. Pro tento rok školy upřednostňují podání žádosti emailem s elektronickým podpisem, datovou schránkou, případně osobním podáním.

Kam dál? Podívejte se na test školních tašek pro prvňáčky.

Zdroje: logopedonline.cz, msmt.cz, babyonline.cz

  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?