Co má výstavba D1 společného se zdravotnictvím?

peníze

Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, komentuje praktiky nákupu zdravotnických prostředků. Snaha o maximální úspory, a to nejen ve zdravotnictví, vede k prosazování nových praktik nákupu, které mohou v konečném důsledku nakupovaný předmět významně prodražit. Dříve nebo později přijde zlom, kdy dalšího snížení ceny lze dosáhnout jen zjednodušením, obcházením standardů kvality nebo používáním ještě levnějších vstupních materiálů.

U zdravotnické techniky jde o život a jeho kvalitu, není možné k nákupu přistupovat s cílem urvat co nejlepší cenu bez ohledu na kvalitu a funkčnost. Tuto skutečnost si uvědomují i a Ředitelství silnic a dálnic. Proč by tento trend nemohl fungovat i ve zdravotnictví?

Tak jak v nedávném rozhovoru uvedl René Poruba, pověřený ředitel Ředitelství silnic a dálnic: „K modernizaci D1 chceme přistoupit zcela novým způsobem soutěže. Budeme soutěžit i něco jako soutěž o návrh. Nebudeme jasně deklarovat, tohle je technické řešení a tohle chceme.

My řekneme zhotovitelům, tady je zhruba stavební povolení a my budeme po vás chtít, abyste přišli i se zlepšovacími návrhy nebo s technickými návrhy tak, aby se nám návrhy na zlepšení potom neprojevovaly v průběhu výstavby a nemuseli jsme to někde dohánět.

Aby zhotovitel nesoutěžil pouze cenu. To znamená, už dopředu deklaroval možné úspory a nepřekvapoval nás v průběhu. Mnohdy existují úsporná opatření, která ale znamenají náklad více. Zákon o veřejných zakázkách bohužel toto definuje taktéž jako vícepráce.“

Jak se liší výstavba dálnice od nákupu zdravotnických technologií?

Současná doba je v duchu úspor nákladů a to platí i pro zdravotnictví. Nicméně jako u výstavby D1 nebude hlavním kritériem soutěže cena, stejné by mělo platit i pro nákup zdravotnických technologií. Mělo by se soutěžit řešení a ne jednotková cena prostřednictvím elektronických aukcí.

Co je na první pohled vidět, je pouze cena. Co však není vidět, je skutečnost, kolikrát musíte obměnit nekvalitní výrobek a nahradit jej novým, dalším a to nemluvíme o možných komplikacích – např. u operačních rukavic existuje riziko kontaminace pacienta nebo operatéra atd.

Na konci dne se nic neušetří ve srovnání s tím, kdyby se nakoupilo v dobrém poměru cena/kvalita rovnou. Tedy přijatelný efekt, za přijatelnou cenu.

„Na zdravotnické prostředky se vydává v České republice tak 8% ze všech zdravotnických výdajů.

Takže i kdyby se na nich nekrásně ušetřilo, je to bouře ve sklenici vody. Zaměření na zdravotnický materiál a snaha jej prohnat e-aukcemi je pouze líbivý pokus odvádět pozornost od jiných černých děr zdravotnických výdajů. Stejně tak, jak lze manipulovat výběrové řízení na papíře, to lze dělat i v elektronické podobě. Pouze je méně lidí, kteří tomu rozumí.

Klíčové je správná formulace výběrového řízení, které nebude soustředěno jen a pouze na cenu. Věci nutno nahlížet v souvislostech,“ upřesňuje MUDr. Miroslav Palát, prezident sdružení CzechMed.

Doporučení CzechMed k nákupu zdrav. technologií? Vícekriteriální dvoukolová výběrová řízení.

První kolo bude zaměřeno na kvalitativní parametry, které nastaví tzv. minimální kvalitu zakázky. Účastníci, kteří postoupí do druhé kola, budou soutěžit o nejlepší cenu. Výhodou pro zadavatele je dosažení odpovídající kvality za rozumnou cenu. Při dodržení tohoto postupu nerozhoduje, zda je finální fáze výběru realizována tradiční obálkovou metodou nebo pomocí elektronických aukcí.

Kvalita za rozumnou cenu!

– Zadavatel veřejné zakázky by měl oslovit dodavatele s žádostí o technický popis výrobků. Tento pak využít pro sestavení vlastního technického popisu požadovaného výrobku s odůvodněním zvláštních parametrů.

– V prvním kole si vyžádat od potenciálních dodavatelů vzorky požadovaných produktů (pokud to předmět výběrového řízení umožňuje) a ponechat si je až do finální realizace pro kontrolu požadované kvality.

– Pro hodnocení kvality poskytnutých vzorků využít všech odborných kapacit uvnitř zařízení. Při posuzování nikdo z účastníků nezná cenu posuzovaných vzorků. Do druhého kola postoupí jen ty výrobky, které prošly s ohledem na požadovanou kvalitu.

– Ve druhém kole pak může být jediným kritériem výběru dodavatele cena. Zadavatel má jistotu, že vysoutěžená nabídka splňuje nároky na kvalitu.

Ohodnoťte tento článek!