Dohoda vláda-lékaři je absolutně nutná

Čtrnáct otázek a odpovědí prof. Jana Černého z brněnského kardiocentra k akci Děkujeme, odcházíme.

Současná situace, kdy několik tisíc lékařů podalo výpověď a další tisíce lékařů je plně podporují, je vážnější, než se zdá, protože do této akce se zapojily klíčové obory medicíny, anestezio logové, chirurgové, radiologové a jiné specializace. Položil jsem si 14 otázek a pokusil se na ně najít odpověď.

Je to nátlak na vládu ČR, aby vyhověla požadavkům nemocničních lékařů?

Ano, je to velmi intenzivní tlak spojený s hrozbou kolapsu naší medicíny.

Je reálné nebezpečí, že od 1. března několik tisíc lékařů odejde pracovat do ciziny?

Ne, toto nebezpečí nehrozí. Do ciziny odejde možná jen jedna desetina lékařů z těch, kteří podali výpověď, ale velká většina těch ostatních nenastoupí od 1. března do práce. V nemocnicích, kde podala výpověď většina anesteziologů, dojde ke kolapsu léčebné péče. Zastaví se většina operací na chirurgii, ortopedii, neurochirurgii, ORL, gynekologii, oftalmologii aj. Ti anesteziologové, kteří zůstanou v práci, budou pravděpodobně zajišťovat operace u traumat a náhlých příhod břišních. Tam, kde podala výpověď většina chirurgů, se operační léčba omezí na akutní případy. Ostatní nemocní budou převáženi do vzdálených nemocnic. Tam, kde podala výpověď většina radio logů, se přestane vyšetřovat, zastaví se provoz CT, MR a další speciální rtg. techniky.

Je možné odcházející lékaře nahradit tak, aby byl zajištěn provoz nemocnic?

To není možné. Tyto odborníky nenahradí ani pracovníci z terénu, ani jiní lékaři z ciziny.

Proč tato nátlaková akce LOK vznikla právě teď, kdy jsme všichni dospěli ke společné shodě, že musíme maximálně šetřit, abychom snížili zadluženost našeho státu?

Protože většině lékařů již došla trpělivost s tím, jak se naše vlády chovaly a chovají k lékařům, a protože odmítají trpět vykořisťování lékařů, které bylo zahájeno v bývalém režimu a trvá dodnes. Možná k tomu přispělo i postupné odhalování korupčních skandálů, kdy stovky miliónů korun mizí bez jakéhokoli postihu na soukromých účtech podivných podnikatelů spřažených s podivnými politiky.

Proč se o snahu napravit chyby v odměňování lékařů snaží hlavně mladí lékaři?

Protože v posledních letech nastoupila do práce nová generace lékařů, kteří nepoznali, jak vypadalo odměňování nemocničních lékařů za tzv. socialismu. Tito lékaři mají dnes možnost absolvovat studijní stáže v celém světě, a tedy mají možnost srovnávat, jak jsou ohodnoceni lékaři v zemích západní Evropy a v ostatním světě. Nic nevědí o tom, že můj první nástupní plat byl 950 Kč měsíčně, za všední službu na chirurgii bylo 15 Kč a za nedělní službu 25 Kč, z toho se odečetlo 5 Kč za to, že jsem bydlel v nemocnici. Vůbec je to nezajímá a já se jim nedivím. Dnes je zajímá to, že jejich nástupní plat je 2x nižší, než by měli v zahraničí, a po atestaci je 5x nižší. Navíc se tam nemusí doprošovat, aby se mohli věnovat zvolené specializaci, neboť jim při volbě specializace a dalším vzdělávání vycházejí vstříc podstatně víc než doma. Tam se jim nikdo neod-váží nabídnout pracovní úvazek 0,1 za osmihodinovou pracovní dobu.

Je akce Děkujeme, odcházíme reálným nebezpečím pro naše pacienty?

Ano, tato akce je myšlena opravdu vážně, a proto je spojena s nebezpečím, že v následujících měsících zemřou lidé, kteří by jinak žili, a mnoha dalším se nedostane potřebné léčebné péče.

Je morální vytvořit takto soustředěný tlak na vládu a vzít jako rukojmí pacienty, občany tohoto státu s vědomím, že na to doplatí ti, kteří za to vůbec nemohou?

Určitě ne, alespoň z mého pohledu. Znamená to, že nemocniční lékaři přikročili ke krajnímu řešení poté, co to zkoušeli všemi možnými prostředky, ale žádná vláda nepřijala jejich požadavky jako prioritu. Vládní úředníci se domnívali, že lékaři budou do nekonečna považovat svoje povolání za poslání lidí, kteří složili Hippokratovu přísahu a kteří se spokojí s nízkou mzdou za to, že mohou dělat to, co je baví a těší. K požadavkům lékařů byli slepí a hluší. Lidé, kteří ochotně a bez reptání platí za hodinu servisu svého auta 500 až 800 Kč a za vyšetření psa u veterináře 500 Kč, se velmi podivují nehoráznému požadavku lékařů, aby jejich hodinová mzda byla 300 až 500 Kč. Protože všechny dosavadní snahy lékařů selhaly, přikročil LOK k radikálnímu postupu, který by měl přinutit vládu k tomu, aby se spravedlivé ohodnocení nemocničních lékařů stalo prioritou, kterou bude nucena řešit.

Může nároky lékařů vyřešit ministr zdravotnictví?

Nemůže, tento problém může vyřešit jen vláda ČR spolu s parlamentem.

Jsou požadavky lékařů oprávněné?

Ano, tyto požadavky jsou plně oprávněné, a proto je podporuje velká většina nemocničních lékařů. Kdybych byl mladší, stál bych v první řadě těch, kteří bojují za požadavky lékařů, které považuji za oprávněné. Sám bych ale nedokázal opustit pracoviště, kde bych viděl pacienty, kteří potřebují moji pomoc. V tom se už nezměním, jsem zkrátka ta stará škola chirurgů, kteří se nikdy neptali, jaký budou mít plat, ale zda mohou operovat.

Má tato nátlaková akce LOK a odcházejících lékařů šanci na úspěch?

V současnosti a ještě po dobu několika týdnů to bude vypadat jako vysoká hra v pokeru, ale okamžik, kdy se karty vyloží na stůl, se blíží. Pokud se vláda bude stále tvářit tak, že vlastně o nic nejde a že se to nakonec nějak vyřeší, může dojít ke dvěma situacím. Buďto se „odcházející“ lékaři vzdají a zruší své výpovědi, anebo se k nim připojí další lékaři. V prvním případě by to znamenalo totální prohru lékařů na několik dalších let, ve druhém případě by vláda byla přinucena řešit tento problém jako prioritní, což znamená, že by se konečně začala situací v našem zdravotnictví vážně zabývat.

Může si vláda dovolit postavit se do opozice proti lékařskému stavu a ignorovat jeho oprávněné požadavky v situaci, kdy lékaři budou jednotní?

Samozřejmě může, ale s rizikem, že nebude vládnout dlouho, nejdéle do příštích voleb.

Co se stane, pokud vláda nevyhoví požadavkům nemocničních lékařů a LOK?

V některých oblastech našeho státu se nestane nic, v jiných dojde ke kolapsu zdravotní péče. Pacienti budou zbytečně umírat, jiní budou dlouho čekat na vyšetření a operaci, mnozí z nich budou touto akcí lékařů vážně poškozeni. Dojde k oprávněným žalobám za neposkytnutí základní léčebné péče. Žaloby budou adresovány na nemocnice, ale nakonec se přesunou na ministerstvo zdravotnictví, protože to bude mít konečnou zodpovědnost za to, že naše nemocnice nemají lékaře, kteří by naše pacienty léčili.

Jaký postup přichází v úvahu v situaci, která se jeví jako bezvýchodná?

Vláda nemá finanční prostředky na pokrytí požadavků lékařů, na druhé straně lékaři trvají na splnění svých požadavků. Za této situace nezbývá nic jiného než jednat. To znamená, že vláda musí jednat na všech možných úrovních. Každý bude muset v něčem slevit a ustoupit, ale vláda a lékaři se musí nakonec dokázat domluvit na společném postupu. Nevidím jiné řešení této kritické situace, ale považuji za absolutně nezbytné, aby se vláda začala stavem českého zdravotnictví a požadavky lékařů opravdu vážně zabývat.

Je taková dohoda vůbec možná?

Nejenže je možná, je absolutně nutná. Nedokážu si představit, že by nedošlo ke vzájemné dohodě. Je to nezbytné pro obě strany, ale hlavně pro občany našeho státu.

Ohodnoťte tento článek!