Dvanáct suchých krajíců, deset sklenic vody

Titulní obrázek

„Předpokládejme, že je návrh myšlen vážně a že nejde o hru s cílem odpoutat pozornost od zásadních problémů. Pak se tedy obávám, že norma povede k různým formám mobingu ze strany zaměstnavatele. Stejně tak se domnívám, že by tento způsob státní regulace vedl k velkému rozkolísání i v sektoru tzv. soukromých ambulantních lékařů,“ píše Pavel Lindovský k návrhu MZ zavést možnost 48 hodinového týdne pro lékaře…

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby zdravotníci v pracovním poměru by měli možnost prodloužit si základní pracovní dobu o osm hodin týdně. Ministerstvo tak reaguje na dnešní situaci, kdy část odpracovaných hodin přesčas vykazují lékaři přes dohody o pracovní činnosti nebo jiné smlouvy. Co tomuto záměru ministerstva říkáte vy? Pomůže vyřešit současnou situaci? Chápete lékaře, kteří se tomuto návrhu brání? Odpovídá MUDr. Pavel Lindovský, praktický lékař a předseda sdružení Praktik.cz

Návrh Ministerstva zdravotnictví je absurdní a utvrzuje nás v podezření, že budova na Palackého náměstí 4 je zakletá.

DÁLE ČTĚTE:
Zrušme omezení pracovní doby a zvyšme příjmy
48 hodinový týden je nesystémové řešení
Honorářový systém by měl platit i pro české lékaře
Dodržování přestávek u řidičů kontrolují policisté

Pro specifika profese je příznačné, že od roku 1989 nedokázala odborná veřejnost skrze své zastupující organizace ani skrze své ministry prosadit oprávněné celospolečenské zájmy. Personální situace v resortu je kritická a nadále se zhoršuje. Důvod je zřejmý. Opatření na hranicích naší země nebrání českým zdravotníkům dostatečně účinně v odchodu do zemí, které vysoce odbornou a eticky velmi náročnou práci, hodnotí v násobcích tamních průměrných mezd.

Zde se nastalý nedostatek kompetentních pracovníků řeší nesmyslně a proti všem ekonomickým pravidlům, kterými se ale zbytek společnosti řídí.

Jsme v tržní ekonomice a takový vázaný nákup pracovních sil lze uskutečnit pouze za peníze.

Pan kolega MUDr. Zdeněk Schwarz, ředitel pražské záchranné služby, popsal problém přesně a vyjádřil to, o čem jsem sám přesvědčen.

Předpokládejme, že je návrh myšlen vážně a že nejde o hru s cílem odpoutat pozornost od zásadních problémů. Pak se tedy obávám, že norma povede k různým formám mobingu ze strany zaměstnavatele. Stejně tak se domnívám, že by tento způsob státní regulace vedl k velkému rozkolísání i v sektoru tzv. soukromých ambulantních lékařů. Ti podepisují se zdravotními pojišťovnami smlouvy „dobrovolně, na základě svobodné vůle a bez nátlaku“ již 14 let.

Občanské sdružení PRAKTIK.CZ provedlo analýzu ekonomických dat praxí praktických lékařů. Jejich porovnáním s oficiálními daty, které uvádí Český statistický úřad, Ústav zdravotnických informací a statistiky, Všeobecná zdravotní pojišťovna a Sdružení praktických lékařů ČR musím konstatovat, že dobrovolnost dostala v českém jazyce nový význam. Podobně jako jsme si v minulém století významově obohatili slovo dočasnost.

MUDr.Pavel Lindovský,

autor je praktický lékař, předseda sdružení Praktik.cz

Ohodnoťte tento článek!