GAR a SNAR členům: Nepodepisujte úhradové dodatky ke smlouvě se ZP

Ilustrační foto; podpis, pero

Grémium ambulantní radiologie a Sdružení nestátních ambulantních radiodiagnostiků doporučuje svým členům – vlastníkům pracovišť ambulantní radiologie – nepodepsat úhradové dodatky ke smlouvě se zdravotními pojišťovnami pro rok 2014.

Tisková zpráva

Nedoporučujeme uzavřít Dodatek ke smlouvě vyplývající z Vyhlášky 428/2013 Sb. (dále jen Úhradová vyhláška ), kterou považujeme za obsahově i právně chybnou, v rozporu s proklamacemi vedení resortu a v rozporu s nálezy Ústavního soudu 19/13 z roku 2013 i v rozporu s nálezem ústavního soudu 2785/08 z roku 2011.

Pokud by v budoucnu byla Vyhláška 428/2013 Sb. zrušena, neznamenalo by to neplatnost podepsaného Dodatku se zdravotní pojišťovnou.

Zároveň nedoporučujeme ani podpis Dodatku, který by vycházel z parciální dohody uzavřené mezi účastníky dohodovacího řízení (za radiologii GAR a SNAR) a zdravotními pojišťovnami, neboť tato dohoda byla uzavřena před nálezem Ústavního soudu i před vyhlášením MZ o navýšení plateb do zdravotního systému. V tomto kontextu musíme pokládat uzavřenou dohodu za nevýhodnou pro naše členy.

Sdružení nestátních ambulantních radiodiagnostiků: MUDr. Eva Hledíková – předsedkyně

Grémium ambulantní radiologie: Mgr. Petr Máca – předseda

6. 1. 2014

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!