Prohlášení představenstva OS ČLK v Opavě k situaci ve zdravotnictví v regionu po 1. 3. 2011

Představenstvo OS ČLK v Opavě projednávalo na svém zasedání dne 12. ledna 2011 situaci ve zdravotnictví, která nastane po 1. 3. 2011 ve vztahu k akci „Děkujeme, odcházíme“ (dále D-O).

Rovněž se zabývalo dopady akce D-O v regionu Opavska. S politováním předsednictvo OS ČLK v Opavě konstatuje, že je bohužel medii prezentován pouze požadavek platový a o dalších zásadních bodech se prakticky nikdo nezmiňuje. /změny pg vzdělávání, zastavení personální devastace nemocnic, změny v lékové politice atd./ Dle názoru představenstva OS ČLK v Opavě jsou požadavky akce D-O oprávněné.

Pokud by začal konečně ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR dialog s lékaři a jednání o všech požadavcích akceD-O, tak by alespoň došlo k pokračování současné situace v zajištění zdravotní péče, která je sice mizerná, ale ještě ji lze akceptovat. Pokud nedojde k žádnému posunu v názorech ministerstva zdravotnictví ČR, dojde po 1. 3. 2011 k úplnému rozkladu zdravotní péče napříč všemi obory.

Po 1. 3. 2011 bude pracovat ve SlezskénemocnicivOpavě v režimu řádné pracovní doby od 7 do 15.30 hodin pouze kožní a ARO oddělení, omezeně budou ordinovat chirurgická, urologická, ortopedická, dětská, infektologická, neurologická, plicní a oční ambulance od 7 do 15.30 hodin, a to v určitých oborech jen v některé pracovní dny.

Vůbec nebude fungovat interní, gynekologická a ORL ambulance. Nebude vůbec zajištěna jakákoli ústavní pohotovostní služba kromě služby ARO oddělení, která po vyčerpání povolených přesčasových hodin sloužících lékařů bude během března a dubna utlumena.

Po předběžných jednáních s praktickými lékaři opavského regionu Lékařská služba první pomoci /dále LSPP/ nebude zajištěna po 22. hodině do 7. hodiny ranní jako doposud, a to jak pro dospělé, tak i dětské pacienty. Rovněž nebude fungovat dialýza, onkologická ambulance, diabetologická ambulance.

Dojde ke zcela výjimečné situaci, blížící se válečnému stavu. Pro občany Opavy a okolí vyvstane nutnost vyhledávat tyto služby v Ostravě. Ve většině odborností se to bude týkat i občanů z regionu Bruntálska, Krnovska a Jesenicka.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žádá OS ČLK v Opavě zdravotnický odbor MSK a zdravotní pojišťovny o informace, jakým způsobem hodlají danou situaci řešit vč. konkrétního rozpisu služeb LSPP, převozové služby atd. s včasným informováním veřejnosti regionu v mediích.

Kromě primátora města Opavy Prof. Dr. Jiráska, který pravděpodobně jediný pochopil vážnost situace a zatím jako jediný politik regionu již vyvinul značnou aktivitu problém řešit, budeme jako představenstvo OS ČLK Opava kontaktovat regionální politiky napříč politickým spektrem s informacemi o blížícím se katastrofickém stavu, aby všude měli signály, že situace je velmi vážná.

OS ČLK v Opavě vyvine zvýšené úsilí na medializaci problému na regionální úrovni, vzhledem k tomu, že se mu jeví problém bagatelizován a upozaďován jinými, dle názoru představenstva pseudoproblémy.

Rovněž budou zástupci jednotlivých oborů kontaktovat zástupce FN Ostrava stran převzetí veškeré péče o pacienty z regionu a budou požadovat jasná vyjádření včetně konkrétních opatření, jak bude FN Ostrava péči pro region po 1. 3. 2011 zajišťovat.

MUDr. Richard Lenert Ph.D, předseda OS ČLK Opava

Ohodnoťte tento článek!