PhDr. Nývltová: Psychowalkman funguje velmi dobře.

Psychowalkman

Psychowalkman jsem poprvé vyzkoušela u kolegů v Belgii a poté jsem si jeden přístroj pořídila již v Čechách. Klinické studie mě inspirovaly k používání v denní praxi. Stále dostávám dotazy, zda psychowalkman skutečně funguje. Ano, pokud vezmu v potaz samotný princip, tak funguje a velmi dobře.

V zásadě jde o to, že AVS přístroj (AVS = audiovizuální stimulace) vysílá světlem z brýlí a zvukem ze sluchátek konkrétní frekvenci, na kterou se následně vyladí frekvence mozku. V mozku neustále proudí bioelektřina, která kmitá v různých frekvencích. Při frekvencích pomalých, které nazýváme hladina delta (0-4 Hz), dochází ke spánku, při frekvencích rychlých, v hladině vyšší beta (nad 25 Hz) dochází k vysoké výkonnosti až stresu (to záleží na více faktorech). Mezi těmito póly existuje celé spektrum nejrůzných frekvencí, ve kterých tělo i mysl funguje odlišně. Psychowalkman využívá přirozenou schopnost mozku naladit se na frekvenci, kterou mu pomocí brýlí a zvuku zprostředkuje – nabídne. Při drkotání kol vlaku, což je pomalá frekvence, lidé usínají.
Psychowalkmany pracují sofistikovaně s celou škálou frekvencí a naladí tělo a mozek uživatele do potřebných stavů – spánku, relaxace apod. Většinu stavů, které psychowalkman dokáže navodit, člověk sám zažívá přirozeně (například odpočinek), ale ve velmi malé hloubce, nebo málo často, nebo jej není schopen vlivem různé zátěže navodit v určitou potřebnou dobu. Typické je to u nespavosti: nemůžete usnout, i když jste unaveni. Já tomu říkám přetaženost. Psychowalkman Vás tedy naladí do pomalé přirozené spánkové hladiny delta – takže bezděčně během pár minut usnete.

Dvě důležité rady

1/ Doporučuji AVS přístroj používat podle návodu: občas jsem se setkala s nesprávným používáním a tomu také odpovídaly slabé výsledky. Kvalitně zpracované obecné zásady poskytuje odborný garant AVS technologie pro ČR – zde.

2/ AVS přístroje jsou zboží jako každé jiné, takže existují základní modely a pak také ty nejlepší modely – a ty mají přirozeně vyšší účinnost. Já v praxi používám celosvětově nejlepší psychowalkman Laxman s padesáti šesti programy.

Z psychologické praxe

Po několika letech praxe hodnotím přínos AVS přístroje jako velmi dobrý, ba vynikající. Jeho výhody spatřuji v bezrizikovosti, nenávykovosti, zaručených účincích a v množství účinků. Dnešní psychowalkmany mají přes 40 možností vhodných pro dnešní dobu, jako je rychlá eliminace únavy, napětí, stresu, nespavosti, depresí, dále zvýšení koncentrace, celkové mentální výkonnosti, dosažení klidné mysli. Nevýhodou je pro mě jako lékařku fakt, že z časového hlediska je používání v denní ambulanci časově náročné. Obecně může být pro některé méně majetné zájemce na překážku prvotní investice v řádu více tisíc korun. AVS přístroj by neměli používat epileptici, lidé nemocní vážnými duševními poruchami, jako je schizofrenie a lidé pod vlivem drog a alkoholu. Občas se mohou vyskytnout přechodné nežádoucí jevy, jako je například bolest hlavy. V tom případě se stimulace přeruší a bolest odezní, nebo se tomu dá předejít snížením intenzity zvuku či světel (to je vhodné u světlocitlivých jedinců).

PhDr. Jarmila Nývltová, klinický psycholog, v současnosti působí v Rakousku.

Ohodnoťte tento článek!