Národní telemedicínské centrum má velké plány do budoucna

laptop, počítač, ehealt, fonendoskop

Letos na jaře vzniklo v Olomouci Národní telemedicínské centrum (NTMC) jako odborné a vzdělávací centrum v oblasti eHealth, resp. telemedicíny. Vzniklo na půdě Interní kliniky – kardiologické FN Olomouc a LF Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s partnery z řad univerzitních institutů, zdravotnických zařízení a technologických a vzdělávacích firem.

„Cílem centra je zastřešení různých aktivit z oblasti telemedicíny, zkoušení nových postupů, metod a technologií, jejich uvedení do klinické praxe, odborné vzdělávání, ale také zavádění nových inovativních metod do prostředí výuky lékařských a nelékařských oborů,“ říká otec myšlenky vzniku centra doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA.

Vznik centra byl podpořen především z finančních prostředků EU prostřednictvím realizace dvou projektů, jejichž cílem je posilování spolupráce v oblasti eHealth a implementace nejnovějších telemedicínských postupů do výuky lékařských oborů.

„Rádi bychom těchto projektů využili zejména jako startovacího můstku, svou činnost chceme ale rozvíjet i jinými směry,“ doplňuje projektový manažer centra Ing. David Kula. Centrum již například pracuje na interaktivní učebnici kardiologie nebo zařazení do evropských referenčních center na poli telemedicíny.

Národní telemedicínské centrum v rámci spolupráce s partnery realizovalo již několik odborných akcí a seminářů zaměřených na praktické i teoretické aspekty telemedicíny nebo se prezentovalo na akcích určených široké veřejnosti. Vedle telemedicíny se centrum svými alternativními návrhy chce podílet na elektronizaci českého zdravotnictví.

Prvním z kroků v této oblasti je připravovaný seminář s názvem eHealth 2012: Současný stav a perspektivy elektronického zdravotnictví v ČR, který se bude konat dne 1. 11. 2012 v kongresovém centru IKEM v Praze 4. Jeho cílem je seznámit účastníky s aktuálním stavem elektronického zdravotnictví v ČR a nastínit možné perspektivy do budoucna.

Více informací a registrační formulář najdete na: www.ntmc.cz.

(red)

Ohodnoťte tento článek!