10 let projektu Lab Tests Online v České republice

„Lidé s nízkou zdravotní gramotností špatně chápou význam prevence a podceňují varování lékařů, aby změnili svůj životní styl. Mnohem častěji trpí komplikacemi chronických onemocnění, kterým by sami mohli předejít. A není jich málo. Česko v hodnocení zdravotní gramotnosti opakovaně obsazuje spodní příčky statistik EU. A jaké jsou možné příčiny?

Jen těžko si v době internetu pacienti mohou stěžovat na nedostatek informací. Diskutabilní je jejich kvalita. Proto se musí naučit, jak si vyhledat kvalitní zdroje,“ zaznělo v Karolinu na tiskové konferenci u příležitosti oslav 10. výročí spuštění české verze mezinárodního informačního portálu www.labtestsonline.cz. Správnost jeho obsahu garantuje Česká lékařská společnost, a proto právě z úst jejích představitelů zazněla i výzva k médiím: „Pomozte nám zvýšit správnost zdravotních informací v médiích a doporučujte pacientům jen informace garantované odborníky.“ Jako vhodný zdroj doporučili právě projekt Lab Tests Online.

Projekt Lab Tests Online (www.laboratornitesty.cz nebo www.labtestsonline.cz ) vznikl v roce 2001 v USA jako program pro pacienty, aby se lépe orientovali se v laboratorních vyšetřeních nejen při nemoci, ale též při preventivních programech. V současné době je provozován v 15 zemích po celém světě. Celkový počet návštěvníků ve všech jazykových mutacích od založení přesáhl neuvěřitelných 286 milionů.
Slavnostní zahájení provozu české verze webových stránek proběhlo 10. října 2008. Během deseti let prošly stránky obrovským vývojem. Návštěvník zde najde vysvětlení k více než 300 laboratorních testů, detailní popis 180 nemocí a vysvětlení ke screeningovým programům pro všechny věkové kategorie včetně péče o nastávající maminky.

Návštěvníci zde získají odpovědi na otázky: Proč se nechat vyšetřit, jak se na odběr připravit, co je vyšetřováno, co výsledek znamená. Své místo zde mají nejčastěji kladené otázky a slovník pojmů. Odbornost a aktuálnost obsahu garantuje Česká společnost klinické biochemie (ČSKB).

V České republice jsme již překonali 1 milion. „Vzrůstající návštěvnost stránek nás utvrzuje v přesvědčení, že snahy celého realizačního týmu mají smysl a že se význam laboratorní diagnostiky dostává do širšího povědomí i laické veřejnosti,“ říká prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor UK a člen rady Lab Tests Online.

Prestižní certifikát garantuje důvěryhodnost webu

Portál obdržel jako jeden z mála zdravotnických serverů v České republice označení Hon Code, prestižní certifikát švýcarské společnosti Health On the Net Foundation., který potvrzuje, že správnost informací zveřejněných na těchto stránkách je odborně garantovaná a zároveň naprosto nezávislá na jakýchkoliv komerčních zájmech. Návštěvník zde nenajde reklamy a ani doporučení týkající se podvodných vyšetřovacích a léčebných metod. Neúnavným bojovníkem za osvětu je předseda rady Lab Tests Online a přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.: „Během posledních dvou let jsem byl mnohokrát médii tázán na problematiku parazitů, těžkých kovů, streptokoků, toxinů, překyselení nebo detoxikaci organismu. Když vidím, kolik lidí věří podvodníkům, znovu si uvědomuji, jak je zdravotní gramotnost nesmírně důležitá.“

Další aktivity spojené s Lab Tests Online ve spolupráci s médii

Naši přední odborníci jsou připraveni zodpovědět otázky týkající se diagnostiky nejrůznějších onemocnění, seznamovat veřejnost s novinkami v oblasti testování, případně poskytnout rozhovor na aktuální téma v oblasti zdravotnictví.

„Držet či nedržet jednu ze zázračných diet? Je opravdu zvýšený cholesterol nebezpečný? Co výsledek vyšetření pro mě znamená? Teprve díky opravdovému porozumění rizikům, která ohrožují moje zdraví, dokážu najít sílu k zásadní změně životního stylu a převzít zodpovědnost za péči o své vlastní zdraví,“ doplňuje Ing. Lenka Nováková, místopředsedkyně CZEDMA a členka rady Lab Tests Online.

Provoz mezinárodního neziskového projektu LabTestsOnline.cz je zajištěn licenční smlouvou mezi AACC a Českou asociací výrobců a dodavatelů diagnostiky in vitro (CZEDMA). Správnost obsahu garantuje Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP. U příležitosti 10. výročí existence české verze převzal záštitu nad projektem ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěcha, MHA.

Ohodnoťte tento článek!