Bez úsilí krajů se korupci vymýtit nepodaří

peníze, korupce, úplatek

Součástí připravované reformy zdravotnictví se stalo přijetí protikorupčních opatření, která představil již před časem ministr Leoš Heger. V tomto bodě má podporu České lékařské komory i odborů.

Problémem zůstává, že stát je zřizovatelem jen části nemocnic, mnohem více zařízení spadá pod krajské samosprávy. A právě krajské nemocnice se dostávají do problémů. Pokud uvedeme jen nejvíce medializované případy, nemůžeme se nezmínit o společnosti Krajská zdravotní Ústeckého kraje, kde předražené nákupy přístrojů šetří policie i OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům. Středočeský kraj svěřil půlmiliardovou zakázku na vybavení mladoboleslavské nemocnice firmě sídlící na Kypru, která s podobnými kontrakty nemá žádné zkušenosti. Krajská nemocnice v Kladně pak nakupuje vybavení o polovinu dráž, než je možné objednat dle srovnání z veřejných katalogů. Jak vysoce s tím kontrastuje protikorupční strategie ministerstva zdravotnictví. Její hlavní část souvisí s hospodařením přímo řízených organizací resortu zdravotnictví. Mají přikázáno zveřejňovat všechnu dokumentaci k výběrovým řízením, nelze se již vymlouvat na obchodní tajemství.

Všude, kde to bude možné, se stane jediným hodnotícím kritériem nabídková cena a využije se transparentnější elektronické aukce. Aby se zamezilo předražování zakázek, stanoví se maximální cena na základě povinného reportingu fakultních nemocnic ministerstvu zdravotnictví. Navíc bude zakázáno, aby uchazeči či dokonce dodavatelé vzešlí z výběrového řízení sponzorovali nemocnice nebo jiná zařízení. Zavírat oči nesmíme ani nad fenoménem korupce týkající se samotných lékařů.

Účelové hrazení pracovní cesty konkrétního lékaře či jiného pracovníka nebude přípustné. Stejně tak uchazeči ve výběrových řízeních nebudou moci až na výjimky hradit konkrétním pracovníkům jakoukoli činnost.

Zpřísní se také podmínky pro hrazení nákladů v rámci často zneužívané „kongresové turistiky“ v zahraničí, a to novelou zákona o regulaci reklamy. Lékař bude muset prokázat, že se kongresu v zahraničí aktivně zúčastnil, marketingové studie směřující k předepisování konkrétního léku budou zakázány a zvýší se sankce za porušení zákona.

Je logické, že protikorupční strategie ministerstva zdravotnictví přinese mnohem větší úspěchy a úspory, pokud inspiruje k podobným krokům i další zřizovatele nemocnic. Hejtmani by měli jasně deklarovat, že s podobným souborem opatření přijdou i ve svých krajích. Jinak se korupci ze zdravotnictví vymýtit nepodaří.

Ohodnoťte tento článek!